Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diferenciálně diagnostický přístup k anémiím Mikula Peter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diferenciálně diagnostický přístup k anémiím Mikula Peter."— Transkript prezentace:

1 Diferenciálně diagnostický přístup k anémiím Mikula Peter

2 Definice  Pokles hemoglobinu pod normální hodnoty ◦ Muži pod 140g/l ◦ Ženy pod 120 g/l  Anemický syndrom ◦ Projevy hypoxie tkání ◦ Klinické projevy anémie (únavnost, bledost, tachykardie, dyspnoe) ◦ Závislost na rýchlosti vzniku a závažnosti anémie, kompenzačných schopnostech organizmu

3 Kompenzační mechanizmy  DO2 – dodávka kyslíka do tkání  DO2 = srdeční výdej x [(1.39 x [Hb] x saturace arteriální krve O2) Kardiální rezervy Plicní funkce Anémie

4 Kompenzační mechanizmy  Zvyšující obsah kyslíka v arteriální krvi ◦ ↑ hladina EPO stimulující erytropoezu ◦ Posun disociační krivky hemoglobinu doprava  Zvyšující srdeční výdej ◦ Tachykardie ◦ Zvýšení kardiální kontraktility ◦ Pokles viskozity krve ◦ Pokles periferní vaskulární rezistence

5 Rozdelení anémií dle patogenézy 1. Inefektivní erytropoeza 2. Zvýšená deštrukce erytrocytů 3. Krevní straty 4. Kombinované příčiny

6 Inefektivní erytropoeza  Sideropenická anémie  Megaloblastové anémie  Myelodysplastický syndrom (primárny, sekundárny)  Aplastická anémie (pure red cell aplasia)  Hemoglobinopatie  Anémie chronických chorob

7 Zvýšená deštrukce erytrocytů  Hypersplenizmus  Korpuskulárne hemolytické anémie (vrozené HA, získané - PNH)  Extrakorpuskulárne hemolytické anémie (získané anémie) ◦ Imunní (AIHA) ◦ Neimunní (MAHA, chemické a fyzikální vlyvy)

8 Krevní straty  Akutní krevní straty (MCV v normě)  Chronické krevní straty (MCV ↓) – sideropenická anémie  GIT  Gynekologické krvácení  Hematurie  Hemoptýza  Traumata, operace

9 Rozdělení z hlediska morfologie  Normocytární (MCV 78-100fl)  Mikrocytární (MCV pod 78fl)  Makrocytární (MCV nad 100fl)  S retikulocytózou (RTC nad 3%)  Bez retikulocytózy

10 Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií MCV ≤ 78fl ferritin ↓ ferritin ↑ Pátrat po krvácení: Endoskopie GIT Urologické vyšetření RTG plic USG břicha Gynekologické vyšetření Vylučovat zánět, nádorové onemocnění, autoimunitní onemocnění ferritin v normě Elfo hemoglobinu (hemoglobinopatie) RDW v normě Anémie chron. chorobSideropenická anémie

11 Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií MCV 78-100fl RTC ≤ 3%RTC ≥ 3% Kompenzačně zvýšená erytropoeza Hemolýza: -LDH, haptoglobin, volný Hgb v séru, nekonjug. Bi - imunní – pozit. PAT - neimunní – schistocyty, osmotická rezistence, test kryohemolýzy, PNH test Posthemoragická anémie - lehká leukocytoza - často lehce zvýšená urea Inefektivní erytropoeza: -Aplastická anémie (PRCA) -Myelodysplastický sy -Sekundárny dřeňový útlum -Infiltrace kostní dřeně -Renální insuficience -Anémie chron. chorob -Thyreopathie

12 Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií MCV ≥100fl Foláty a vit. B12 v normě ↓ folátu nebo ↓ B12 Megaloblastová anémie: -Perniciozní anémie (anti-IF, APCA, GFS – anacidita) - Megaloblastová anémie z deficiu folátů -Ethylizmus -Hepatopathie -Thyreopathie -Polékové změny (cytostatika, metotrexát) -Myelodysplastický syndrom -Hemolytické anémie ( ↑ RTC) -Monoklonální gamapathie

13 Kdy indikovat vyšetření KD? Kdy hematologické vyšetření?  Bicytopenie, pancytopenie  Výrazná makrocytóza erytrocytů  Patologický difereciálný rozpočet leukocytů (lymfocytóza, prekurzory granulocytů, blasty, erytroblasty)  Paraproteinémie  Uzlinový syndrom a/nebo splenomegalie  Při neobjasnění etiologie anémie komplexním vyšetřením

14 Léčba anémie  Léčit příčinu anémie !!! (nutno stanovit)  Ferroterapie u sideropenické anémie  Vitaminoth. u megaloblastové anémie  Imunosuprese u hemolytické anémie  Erytropoetin indikace ◦ Renální selhání u hemodialyzovaných pacientů ◦ Anémie u onkologických pacientů ◦ Myelodysplastický syndrom ◦ Léčbu indikuje hematolog, onkolog, nefrolog

15 Léčba anémie  Indikace hemosubstituce ◦ Hgb pod 70g/l – indikace vždy ◦ Hgb 70g/l – 100g/l  Projevy tkáňové hypoxie (dyspnoe, AP)  Příhlédnout ke kompenzačním rezervám organizmu, rýchlosti vzniku anémie  Krvácení pokračuje nebo se zastavilo? ◦ Hgb nad 100g/l není indikace ◦ Jedna TU ERY – vzestup Hgb o 10g/l

16 Kazuistika  67 letá žena  Hypertonička, CHRI při TIN, mikrocytární anémie, stp. operaci ovarii vlevo pro zánět, stp. APE  Léky: tenoloc, lipanthyl, lusopress  Rodinná anamnéza: přistěhovala se k nám z Itálie a vnuk má zvláštní krevní nemoc  Vyšetřována pro anémii

17 Kazuistika  KO: Leu 8.2, Hgb 102, MCV 61.5, MCH 18.9, RDW 28.3%, RTC 0.017, Tro 900  diff. leukocytů - relat. neutrofilie, lymfopenie, absolutní hodnoty v normě, bez nezralých elementů  urea 8.5, kreatinin 160, k.močová 500, LDH 9.5, jaterní testy v normě, ferritin 93.0, CRP v normě, ELFO séra bez paraproteinu, onkomarkry v normě

18 Kazuistika  RTG plic v normě  USG břicha – splenomegalie 15cm, menší ledviny jinak bez patologie  GFS – anemické sliznice, hyperacidita  Koloskopie – vnitřní hemoroidy  Gynekologické vyšetření – hyperplázie endometria s doporučením abraze

19 Kazuistika  Zhrnutí: ◦ lehká ale výrazně hypochromně mikrocytární anémie se zvýšeným RDW, výraznou trombocytózou, lehkou neutrofilií a lymfopenií, normální hodnoty RTC, bez známek sideropenie, bez známek zánětu či malignity ◦ splenomegálie nejasné etiologie  etiologie nálezů?  další vyšetřovací postup?

20 Kazuistika  Indikováno hematologické vyšetření  Hematologem vysloveno podezření na myeloproliferativní onemocnění s trombocytózou a splenomegálií a možná koincidence thalasemie vzhledem k výrazné mikrocytóze a nepřítomnosti sideropenie a vzhledem k rodinné a geografické anamnéze (pacientka pochází z oblasti Středomoří).

21 Kazuistika  Histologie kostní dřeně: ◦ myeloproliferativní onemocnění se zmnožením retikulárních vláken – nejspíše idiopatická myelofibróza v celulární fázi  Genetické vyšetření: ◦ negat. fuzní gen BCR/ABL, pozit. mutace JAK-2 v homozygotní formě, normální karyotyp  Vyšetření ELFO hemoglobinu ◦ zvýšen Hgb A2 – potvrzuje dg. beta-thalasemie

22 Kazuistika  Závěr: ◦ koincidence dvou hematologických onemocnění ◦ Myeloproliferativní onemocnění JAK-2 pozitivní typu idiopatické myelofibrozy v celulární fázi ◦ Beta-thalasemie minor

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Diferenciálně diagnostický přístup k anémiím Mikula Peter."

Podobné prezentace


Reklamy Google