Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení"— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení
MUDr. M. Jurajda, PhD.

2 Krev – složení a funkce Mesenchymového původu Buněčná složka
Nebuněčná složka – „extracelulární hmota“

3 Funkce krve Vlastní funkce krve - transport Hemostáza

4 Vymezení oboru hematologie
Hematologie se zabývá krví a krvetvornými orgány periferní krev červená kostní dřeň mízní uzliny játra, slezina

5 Základní hematologické poruchy
Nedostatek krevních elementů Nadbytek krevních elementů Hematologické malignity Krvácivé stavy Trombotické stavy

6 Ontogeneza krvetvorby
Extraembryonální mezenchym Játra: 6. týden - porod Slezina, tymus, uzliny: týden Červená kostní dřeň: 12. týden – Extramedulární hematopoéza

7 Erytropoéza během vývoje

8 Nedostatek krevních elementů
Anémie Leukopenie Trombocytopenie

9 Nadbytek krevních elementů
Polycythaemia vera x polyglobulia Myelofibróza Primární trombocytémie Leukocytóza Leukemoidní reakce

10 Hematologické malignity
Leukémie akutní a chronické Lymfomy

11 Krvácivé stavy Koagulopatie Krvácivé stavy z cévních příčin
Trombocytopatie, trombocytopenie Krvácivé stavy z jiných příčin (DIK)

12 Anémie Základní rysem anémie je snížení množství hemoglobinu a zpravidla také hematokritu a počtu erytrocytů v jednotkovém objemu krve. Na množství hemoglobinu závisí transportní kapacita krve pro kyslík. Pozor na rozdíly mezi pohlavími Nadmořská výška

13 Klasifikace anémií Patofyziologická morfologická

14 Fyziologické hodnoty erytrocytů
Muži ženy Hemoglobin g/l g/l Hematokrit 0,38-0,49 0,35-0,46 Erytrocyty 4,2-5,8 1012/l 3,8-5,2 1012/l Objem (MCV) 80-95 fl MCH 27-32 pg MCHC 0,32-0,37

15 Projevy anémií Závisí na etiologii, hloubce a rychlosti vzniku
Únava, dušnost, palpitace, bolesti hlavy závratě a otoky Objektivně bledost kůže a sliznic, tachykardie, systolický šelest, splenomegalie, ikterus

16 Poznámky k morfologii erytrocytů
Normocyty 7,2 µm Makrocyty >8,2 µm, megalocyty >12 µm Anizocytóza (5-7% norma) Poikilocyty – různý tvar (kapka, hruška, činka) Schistocyty/schizocyty (skořápka, přilba) Sférocyty (kulovitý tvar) Drepanocyty (hemoglobin S) Akantocyty - ostny, leptocyty – terčovitý chrakter

17 Změny barvitelnosti Hypochromie, anisochromie
Polychromázie bazofilní cytoplazma mladých erytrocytů Bazofilní tečkování – otrava těžkými kovy Heinzova tělíska – kulovité modré útvary na obvodu krvinek – některé otravy, hemolytické anémie

18 Změny barvitelnosti Howel-Jolly tělíska jsou zbytky jádra barvící se červeně až červenofialově Cabotovy- Schleipovy prstence fialově červené kroužky a kličky Siderocyty – berlínskou modří se barví trojmocné železo Sideroblasty – erytroblasty se siderofilními zrny kolem jádra

19 Rozdělení anémií podle etiologie
snížená krvetvorba sideropenické megaloblastové anémie z útlumu krvetvorby anémie chronických chorob thalasémie zvýšené ztráty chronická posthemorhagická hemolytické korpuskulární extrakorpuskulární Akutní posthemorhagická

20 Anémie ze snížené tvorby
Sideropenie je nejčastější příčinou anémie, anémii při sideropenii považujeme za pozdní příznak. patologické ztráty Nedostatečný příjem Zvýšená spotřeba

21 Patologické ztráty Nedostatečný příjem Zvýšená spotřeba
Urogenitální systém Trávící systém Opakované odběry krve Nedostatečný příjem Malnutrice Malabsopce železa Zvýšená spotřeba Růst, gravidita

22 Anémie z nedostatku vit. B12 a kyseliny listové
Popisně nazývány jako megaloblastové anéme. Nedostatek vit. B12 postihuje všechny rychle rostoucí tkáně (syntéza DNA)

23 Megaloblastové anémie
Gastrogenní příčiny Perniciosní postresekční Enterogenní příčiny Céliakie, selektivní malabsorpce B12, stagnující klička, resekce ilea Jiné příčiny Těhotenství (kys. listová), antimetabolity-metotrexat, nutriční-nedostatek živočišné potravy

24 Anémie z útlumu krvetvorby
Aplastické anémie Myelodysplastický syndrom Kongenitální aplastické a dyserytropoetické anémie „Pure red cell aplasia“

25 Aplastická anémie Syndrom, kdy dřeňový útlum je vyvolán řadou příčin
Idiopatické Chloramfenikol Fenylbutazon Sulfonamidy Antiepileptika cytostatika

26 Aplastická anémie Anémie, trombocytopenie i granulocytopenie
kostní dřeň chudá na buňky Krvácivé projevy, infekční komplikace

27 Myelodysplastický syndrom
Anémie, leukopenie, trombocytopenie, ale kostní dřeň bohatá na buňky. V kostní dřeni a v periferii často abnormální buňky Preleukemický stav Patofyziologicky porucha myeloidní kmenové bb. s rizikem rozvoje leukemie

28 Kongenitální aplastická anémie
Fanconiho anémie, autosomálně recesivně dědičný stav FANCA – FANCM FA/BRCA dráha se podílí na reparaci DNA

29 Čistá aplázie červené řady
Čisté chybění erytroblastů v kostní dřeni, myeloidní a megakaryocytová řada zachovány Vrozená x získaná – aplastická krize u sférocytózy, thymom, lymfomy, karcinomy, SLE

30 Symptomatické anémie U malignit U chronických infekcí
Okultní krvácení, útlak dřeně, cytostatická terapie, poolování ve slezině U chronických infekcí Postižení metabolismu železa U hepatopatií, u alkoholismu U nefropatií erytropoetin

31 Thalasemie Porucha syntézy globinových řetězců ve smyslu kvantitativním Viz. dále

32 Anémie ze zvýšených ztrát
Hemolytické anémie Korpuskulární Membránové defekty Defekty hemoglobinu - strukturní Defekty metabolismu erytrocytu Extrakorpuskulární Autoimunitní Paroxysmální chladová, noční hemoglobinurie mikroangiopatická

33 Membránové defekty Dědičná sférocytóza Dědičná eliptocytóza
Plazmatická membrána zvýšeně propustná pro sodík Při nedostatku Glc hromadění sodíku v bb. A změna tvaru Dědičná eliptocytóza

34 Enzymové defekty erytrocytů
Nedostatek G6PD Velké množství alel Klinicky různé formy Chronická hemolytická anémie Favismus Akutní poléková hemolytická anémie (antimalarika) Novorozenecká žloutenka

35 Enzymové defekty erytrocytů
Nedostatek pyruvát kinázy PK Vzácná příčina hemolytické anémie

36 Hemoglobinopatie Syntéza vadných řetězců
Známo asi 200 typů z nichž 50 je klinicky významných

37 Srpkovitá anémie Hemoglobin S
Menší afinita ke kyslíku – snáze odevzdává kyslík v tkáních Deoxygenovaný hemoglobin S je 50x méně rozpustný než HbA a tvoří polymery, což vede k srpkovatění erytrocytů

38 Extrakorpuskulární anémie
Idiopatická autoimunitní hemolytická anémie AIHA AIHA s chladovými protilátkami – aglutinace erytrocytů v akrálních částech těla Polékové formy imunitní hemolytické anémie Paroxysmální chladová hemoglobinurie – umožňují vazbu komplementu Paroxysmální noční hemoglobinurie Vzestup pCO2 během spánku Mikroangiopatická hemolitická anémie - fibrin

39 Methemoglobinémie Získané – polékové
Vrozený defekt NADH – methemoglobinreduktázy, vzácný autosomálně recesivně dědičný stav Hemoglobinopatie M, některé defektní hemoglobiny jsou náchylnější k oxidaci železa

40 Akutní posthemoragická anémie
Akutní stav Přesuny tekutin z tkání do cirkulace. Náhlá ztráta kolem 0,5l krve se snáší zpravidla dobře Náhlá ztráta 1,5 – 2,0l krve může být smrtelná

41 Poznámky k regulaci bilance Fe

42 Železo v organismu Železo v ionizované formě je velmi reaktivní a proto je v těle vázáno na anionty organických kyselin a proteiny Funkční feroproteiny a skladové proteiny (feritin a hemosiderin)

43 Obsah železa v organismu
35-45 mg na kg tělesné váhy 60-70% v erytrocytech 10% myoglobin 20-30% zásobní železo

44 Bilance železa v organismu
10-20 mg obsah železa v denní stravě 0,5-1 mg denní ztráty u mužů 1-2 mg u žen Vstřebává se 5-10%

45 Vstřebávání v organismu
Vstřebání probíhá v duodenu a proximálním jejunu Vstřebávání hemového a nehemového železa se liší Absorpce hemového železa je efektivnější

46 Transport v organismu Transferin váže trojmocné železo
Skladování železa – hepatocyty, RES Feritin hemosiderin

47 Nedostatek Fe Snížený příjem :nedostatek v potravě, maldigesce, malabsorpce Zvýšené ztráty Zvýšená potřeba

48 Přetížení Fe Parenterální přívod transfuze Zvýšený rozpad erytrocytů
Hereditární hemochromatózy – porucha regulace vstřebávání

49 Poznámky k vitamínu B12 Cyanocobalamin, hydroxycobalamin, deoxyadenosylcobalamin, methylcobalamin V potravě vázán na proteiny Maximální resorpční kapacita odpovídá potřebám, velké zásoby v játrech Tvorba erytrocytů, perniciózní anemie

50 Vstřebávání vit. B12 Cobalaminy jsou uvolňovány z vazby na proteiny v žaludku. Vážou se na R-proteiny (glykoproteiny) produkované slinnými žlázami a žaludečními žlázami Komplexy s R-proteiny jsou degradovány pankreatickými proteázami Vazba na vnitřní faktor pocházející ze žaludku

51 Dimer IF se dvěma molekulami vit
Dimer IF se dvěma molekulami vit. B12 se váže na receptory enterocytů terminálního ilea. Zpracování v enterocytu není přesně známé V krvi vázán na globulin transkobalamin II 1-2% B12 se vstřebává pasivně v tenkém střevě.

52 Poznámky ke genetice hemoglobinu
Heterotetramer HbA1 α2β % HbA2 α2δ2 2% HbF α2γ2 během 1. roku mizí z oběhu

53 Erytropoéza během vývoje

54 Genetika hemoglobinu β 11p15.5 betaglobinový cluster
(beta, gama, delta, epsilon) α1 + α2 16pter-p13.3 alfaglobinový cluster (alfa, dzeta)

55

56 Srpkovitá anémie Mutace v kodonu kódujícím 6. aminokyselinu β globinového řetězce. Glu—val hemoglobin S Glu—lys hemoglobin C

57 Frameshift mutations Hemoglobin Cranston, Constant Spring

58 Nesouměrný crossing over
Hemoglobin Lepore

59 Molekulárně biologická patogeneze thalasémií
Pro pochopení molekulárně biologické etiopatogenze thalasemií je nutná znalost organizace genů kódujících α řetězce a β řetězce hemoglobinu

60 Thalasémie

61 α thalasémie Způsobeny převážně delecemi genů pro alfa řetězec hemoglobinu Hemoglobin H (HbH) homotetramer beta řetězců

62 Příčiny Asymetrický crossing over
Dlouhé delece obou alfaglobinových genů Mutace vedoucí ke ztrátě funkčnosti genu

63

64 β thalasémie Narušená syntéza beta řetězce
Projevy závisí na míře produkce beta řetězců Způsobeno větším počtem možných mutací v genu pro beta řetězec Dědičnost autosomálně recesivní

65

66

67

68 HPFH Hereditary persistence of fetal hemoglobin
Bez klinických příznaků Možnost léčby thalasemií

69 Polycytemia vera x polyglobulie
Primární polycytémie: zvětšení počtu všech krevních elementů a objemu krve Polyglobulie: zvýšená hladina erytropoetinu, buďto pokles parciálního tlaku kyslíku, nebo paraneoplazie při nádorech ledvin, CNS, feochromocytomu.

70 Koagulační kaskáda


Stáhnout ppt "Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení"

Podobné prezentace


Reklamy Google