Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení MUDr. M. Jurajda, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení MUDr. M. Jurajda, PhD."— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení MUDr. M. Jurajda, PhD.

2 Krev – složení a funkce Mesenchymového původu Buněčná složka Nebuněčná složka – „extracelulární hmota“

3 Funkce krve Vlastní funkce krve - transport Hemostáza

4 Vymezení oboru hematologie Hematologie se zabývá krví a krvetvornými orgány –periferní krev –červená kostní dřeň –mízní uzliny játra, slezina

5 Základní hematologické poruchy Nedostatek krevních elementů Nadbytek krevních elementů Hematologické malignity Krvácivé stavy Trombotické stavy

6 Ontogeneza krvetvorby Extraembryonální mezenchym Játra: 6. týden - porod Slezina, tymus, uzliny: 8.- 16. týden Červená kostní dřeň: 12. týden – Extramedulární hematopoéza

7 Erytropoéza během vývoje

8 Nedostatek krevních elementů Anémie Leukopenie Trombocytopenie

9 Nadbytek krevních elementů Polycythaemia vera x polyglobulia Myelofibróza Primární trombocytémie Leukocytóza Leukemoidní reakce

10 Hematologické malignity Leukémie akutní a chronické Lymfomy

11 Krvácivé stavy Koagulopatie Krvácivé stavy z cévních příčin Trombocytopatie, trombocytopenie Krvácivé stavy z jiných příčin (DIK)

12 Anémie Základní rysem anémie je snížení množství hemoglobinu a zpravidla také hematokritu a počtu erytrocytů v jednotkovém objemu krve. Na množství hemoglobinu závisí transportní kapacita krve pro kyslík. Pozor na rozdíly mezi pohlavími Nadmořská výška

13 Klasifikace anémií Patofyziologická morfologická

14 Fyziologické hodnoty erytrocytů Mužiženy Hemoglobin135-175 g/l120-168 g/l Hematokrit0,38-0,490,35-0,46 Erytrocyty4,2-5,8 10 12 /l3,8-5,2 10 12 /l Objem (MCV)80-95 fl MCH27-32 pg MCHC0,32-0,37

15 Projevy anémií Závisí na etiologii, hloubce a rychlosti vzniku Únava, dušnost, palpitace, bolesti hlavy závratě a otoky Objektivně bledost kůže a sliznic, tachykardie, systolický šelest, splenomegalie, ikterus

16 Poznámky k morfologii erytrocytů Normocyty 7,2 µm –Makrocyty >8,2 µm, megalocyty >12 µm –Anizocytóza (5-7% norma) Poikilocyty – různý tvar (kapka, hruška, činka) Schistocyty/schizocyty (skořápka, přilba) Sférocyty (kulovitý tvar) Drepanocyty (hemoglobin S) Akantocyty - ostny, leptocyty – terčovitý chrakter

17 Změny barvitelnosti Hypochromie, anisochromie Polychromázie bazofilní cytoplazma mladých erytrocytů Bazofilní tečkování – otrava těžkými kovy Heinzova tělíska – kulovité modré útvary na obvodu krvinek – některé otravy, hemolytické anémie

18 Změny barvitelnosti Howel-Jolly tělíska jsou zbytky jádra barvící se červeně až červenofialově Cabotovy- Schleipovy prstence fialově červené kroužky a kličky Siderocyty – berlínskou modří se barví trojmocné železo Sideroblasty – erytroblasty se siderofilními zrny kolem jádra

19 Rozdělení anémií podle etiologie snížená krvetvorba –sideropenické –megaloblastové anémie –z útlumu krvetvorby –anémie chronických chorob –thalasémie zvýšené ztráty –chronická posthemorhagická –hemolytické korpuskulární extrakorpuskulární Akutní posthemorhagická

20 Anémie ze snížené tvorby Sideropenie je nejčastější příčinou anémie, anémii při sideropenii považujeme za pozdní příznak. –patologické ztráty –Nedostatečný příjem –Zvýšená spotřeba

21 Patologické ztráty –Urogenitální systém –Trávící systém –Opakované odběry krve Nedostatečný příjem –Malnutrice –Malabsopce železa Zvýšená spotřeba –Růst, gravidita

22 Anémie z nedostatku vit. B 12 a kyseliny listové Popisně nazývány jako megaloblastové anéme. Nedostatek vit. B12 postihuje všechny rychle rostoucí tkáně (syntéza DNA)

23 Megaloblastové anémie Gastrogenní příčiny –Perniciosní –postresekční Enterogenní příčiny –Céliakie, selektivní malabsorpce B12, stagnující klička, resekce ilea Jiné příčiny –Těhotenství (kys. listová), antimetabolity-metotrexat, nutriční-nedostatek živočišné potravy

24 Anémie z útlumu krvetvorby Aplastické anémie Myelodysplastický syndrom Kongenitální aplastické a dyserytropoetické anémie „Pure red cell aplasia“

25 Aplastická anémie Syndrom, kdy dřeňový útlum je vyvolán řadou příčin –Idiopatické –Chloramfenikol –Fenylbutazon –Sulfonamidy –Antiepileptika –cytostatika

26 Aplastická anémie Anémie, trombocytopenie i granulocytopenie kostní dřeň chudá na buňky Krvácivé projevy, infekční komplikace

27 Myelodysplastický syndrom Anémie, leukopenie, trombocytopenie, ale kostní dřeň bohatá na buňky. V kostní dřeni a v periferii často abnormální buňky Preleukemický stav Patofyziologicky porucha myeloidní kmenové bb. s rizikem rozvoje leukemie

28 Kongenitální aplastická anémie Fanconiho anémie, autosomálně recesivně dědičný stav FANCA – FANCM FA/BRCA dráha se podílí na reparaci DNA

29 Čistá aplázie červené řady Čisté chybění erytroblastů v kostní dřeni, myeloidní a megakaryocytová řada zachovány Vrozená x získaná – aplastická krize u sférocytózy, thymom, lymfomy, karcinomy, SLE

30 Symptomatické anémie U malignit –Okultní krvácení, útlak dřeně, cytostatická terapie, poolování ve slezině U chronických infekcí –Postižení metabolismu železa U hepatopatií, u alkoholismu U nefropatií –erytropoetin

31 Thalasemie Porucha syntézy globinových řetězců ve smyslu kvantitativním Viz. dále

32 Anémie ze zvýšených ztrát Hemolytické anémie –Korpuskulární Membránové defekty Defekty hemoglobinu - strukturní Defekty metabolismu erytrocytu –Extrakorpuskulární Autoimunitní Paroxysmální chladová, noční hemoglobinurie mikroangiopatická

33 Membránové defekty Dědičná sférocytóza –Plazmatická membrána zvýšeně propustná pro sodík –Při nedostatku Glc hromadění sodíku v bb. A změna tvaru Dědičná eliptocytóza

34 Enzymové defekty erytrocytů Nedostatek G6PD –Velké množství alel –Klinicky různé formy Chronická hemolytická anémie Favismus Akutní poléková hemolytická anémie (antimalarika) Novorozenecká žloutenka

35 Enzymové defekty erytrocytů Nedostatek pyruvát kinázy PK –Vzácná příčina hemolytické anémie

36 Hemoglobinopatie Syntéza vadných řetězců Známo asi 200 typů z nichž 50 je klinicky významných

37 Srpkovitá anémie Hemoglobin S Menší afinita ke kyslíku – snáze odevzdává kyslík v tkáních Deoxygenovaný hemoglobin S je 50x méně rozpustný než HbA a tvoří polymery, což vede k srpkovatění erytrocytů

38 Extrakorpuskulární anémie Idiopatická autoimunitní hemolytická anémie AIHA AIHA s chladovými protilátkami – aglutinace erytrocytů v akrálních částech těla Polékové formy imunitní hemolytické anémie Paroxysmální chladová hemoglobinurie – umožňují vazbu komplementu Paroxysmální noční hemoglobinurie –Vzestup pCO 2 během spánku Mikroangiopatická hemolitická anémie - fibrin

39 Methemoglobinémie Získané – polékové Vrozený defekt NADH – methemoglobinreduktázy, vzácný autosomálně recesivně dědičný stav Hemoglobinopatie M, některé defektní hemoglobiny jsou náchylnější k oxidaci železa

40 Akutní posthemoragická anémie Akutní stav Přesuny tekutin z tkání do cirkulace. Náhlá ztráta kolem 0,5l krve se snáší zpravidla dobře Náhlá ztráta 1,5 – 2,0l krve může být smrtelná

41 Poznámky k regulaci bilance Fe

42 Železo v organismu Železo v ionizované formě je velmi reaktivní a proto je v těle vázáno na anionty organických kyselin a proteiny Funkční feroproteiny a skladové proteiny (feritin a hemosiderin)

43 Obsah železa v organismu 35-45 mg na kg tělesné váhy 60-70% v erytrocytech 10% myoglobin 20-30% zásobní železo

44 Bilance železa v organismu 10-20 mg obsah železa v denní stravě 0,5-1 mg denní ztráty u mužů 1-2 mg u žen Vstřebává se 5-10%

45 Vstřebávání v organismu Vstřebání probíhá v duodenu a proximálním jejunu Vstřebávání hemového a nehemového železa se liší Absorpce hemového železa je efektivnější

46 Transport v organismu Transferin váže trojmocné železo Skladování železa – hepatocyty, RES Feritin hemosiderin

47 Nedostatek Fe Snížený příjem :nedostatek v potravě, maldigesce, malabsorpce Zvýšené ztráty Zvýšená potřeba

48 Přetížení Fe Parenterální přívod transfuze Zvýšený rozpad erytrocytů Hereditární hemochromatózy – porucha regulace vstřebávání

49 Poznámky k vitamínu B 12 Cyanocobalamin, hydroxycobalamin, deoxyadenosylcobalamin, methylcobalamin V potravě vázán na proteiny Maximální resorpční kapacita odpovídá potřebám, velké zásoby v játrech Tvorba erytrocytů, perniciózní anemie

50 Vstřebávání vit. B 12 Cobalaminy jsou uvolňovány z vazby na proteiny v žaludku. Vážou se na R-proteiny (glykoproteiny) produkované slinnými žlázami a žaludečními žlázami Komplexy s R-proteiny jsou degradovány pankreatickými proteázami Vazba na vnitřní faktor pocházející ze žaludku

51 Dimer IF se dvěma molekulami vit. B 12 se váže na receptory enterocytů terminálního ilea. Zpracování v enterocytu není přesně známé V krvi vázán na globulin transkobalamin II 1-2% B 12 se vstřebává pasivně v tenkém střevě.

52 Poznámky ke genetice hemoglobinu Heterotetramer HbA 1 α 2 β 2 96-98% HbA 2 α 2 δ 2 2% HbF α 2 γ 2 během 1. roku mizí z oběhu

53 Erytropoéza během vývoje

54 Genetika hemoglobinu β 11p15.5 betaglobinový cluster –(beta, gama, delta, epsilon) α1 + α2 16pter-p13.3 alfaglobinový cluster –(alfa, dzeta)

55

56 Srpkovitá anémie Mutace v kodonu kódujícím 6. aminokyselinu β globinového řetězce. Glu—val hemoglobin S Glu—lys hemoglobin C

57 Frameshift mutations Hemoglobin Cranston, Constant Spring

58 Nesouměrný crossing over Hemoglobin Lepore

59 Molekulárně biologická patogeneze thalasémií Pro pochopení molekulárně biologické etiopatogenze thalasemií je nutná znalost organizace genů kódujících α řetězce a β řetězce hemoglobinu

60 Thalasémie

61 α thalasémie Způsobeny převážně delecemi genů pro alfa řetězec hemoglobinu Hemoglobin H (HbH) homotetramer beta řetězců

62 Příčiny Asymetrický crossing over Dlouhé delece obou alfaglobinových genů Mutace vedoucí ke ztrátě funkčnosti genu

63

64 β thalasémie Narušená syntéza beta řetězce Projevy závisí na míře produkce beta řetězců Způsobeno větším počtem možných mutací v genu pro beta řetězec Dědičnost autosomálně recesivní

65

66

67

68 HPFH Hereditary persistence of fetal hemoglobin Bez klinických příznaků Možnost léčby thalasemií

69 Polycytemia vera x polyglobulie Primární polycytémie: zvětšení počtu všech krevních elementů a objemu krve Polyglobulie: zvýšená hladina erytropoetinu, buďto pokles parciálního tlaku kyslíku, nebo paraneoplazie při nádorech ledvin, CNS, feochromocytomu.

70 Koagulační kaskáda


Stáhnout ppt "Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení MUDr. M. Jurajda, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google