Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO JE JEŠTĚ MATURITA?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO JE JEŠTĚ MATURITA?."— Transkript prezentace:

1 CO JE JEŠTĚ MATURITA?

2 Ukázky z reálných maturitních slohových prací 2012
– Koupil jsem jídlo a pití a odešel zpět k naší skupince. V tom se mi ještě chtělo na WC. A jelikož se mi to nechtělo držet celý poločas, vyrazil jsem. Při vykonávání potřeby se otočím a vedle mne stojí Tomáš „Nazdar“! zvolal jsem. Tomaš samou radostí přestal močit a šel mě obejmout. „Co ty tady říká?“ řekl. (Téma: „Svět je tuze malý a o náhody tu není nouze.“ Vypravování) – Naše dílo je hotové. Doporučuji na konec naaranžovat na talíř a přítelkyni podávat s džusem. (Téma: Palačinky sladké i slané. Popis pracovního postupu) – Byl jsem překvapený, moc se my tam nechtělo, ale jely jsme. Když jsme přijely kté zátočině a táta vyděl ten strom tak mu ukáply nějaké slzy, otočil se na mně, naokamžik se my podíval do očí a pak my dal obrovskou ránu. A nic jiného my neřekl. V té chvily jsem poznal, že mu nejsem lhostejný ani ve dvaceti letech a že mně má stále rád. Nepoznal jsem to jenom podle těch slz, ale hlavně podle té facky. Jsem velice rád, že mám takovyhle rodiče a nikdy bych je nevimněnil. (Téma: Podle čeho poznáte, že vás rodiče mají rádi? Úvahový text)

3 Ukázky z reálných maturitních slohových prací 2012
– Dobrý den, chtěla bych vám oznámit, že dovolenou kterou jsem si u vás objednala byla nejhorší v mém životě. Nevlídný personál nejsou člověku schopni pomoct. – Neváhali jsme a šli proskoumat co nám nabýdnou. / A to je asi vše co by mě na dané téma napadlo. – Rytuáli které se týkají duchovna což jsou modlitební rituáli, vnímání a přenášení sil meditací to jsou všechny tradiční dějství lidstva. Myslím si že lidstvo by mělo takovéto rituáli dodržovat a měli by se dědit z generace na generaci což se ve většině případů děje, protože jsou to děje které si nešem celá tisíciletí nešem a většina se jich neuchovalo.

4 I. K celkovému maturitnímu modelu – analýza a návrhy ASČ
Zrušením dvou úrovní došlo k neřešitelné situaci: Maturitní test i slohová práce, které mají mít vypovídací hodnotu pro náročné zaměstnavatele a vysoké školy, jsou prakticky nezvladatelné pro polovinu středoškolské populace. Tzv. nepodkročitelné minimum v praxi znamená, že maturitní test i slohová práce mají obtížnost nastavenu tak, že je bez větších obtíží zvládne průměrně nadaný osmák či deváťák.

5 I. K celkovému maturitnímu modelu – analýza a návrhy ASČ
Špatné řešení 1: Ponechat státu jen maturitní test a přesunout sloh i ústní zkoušku kompletně do gesce škol. Proč špatné? – nelze akceptovat, že při státní zkoušce z jazyka maturant vůbec neotevře ústa a nenapíše jedinou větu; – maturita je degradována na jednoduchou zkoušku, hraničící svou „obtížností“ s požadavky na základní školu; – absolutně nelze zaručit objektivitu hodnocení na školách.

6 I. K celkovému maturitnímu modelu – analýza a návrhy ASČ
Špatné řešení 2 Vrátit se ve státní části ke dvěma odděleným úrovním (model 2010, 2011) Proč špatné? – model je organizačně velmi náročný a drahý; – maturanty nic nenutí vzít si vyšší úroveň, pokud ji nároční zaměstnavatelé a VŠ nepožadují; nepožadovali ji proto, že maturitní test VÚ byl zaměřen velmi úzce bohemisticky, nikoli šíře komunikačně; – vyšší úroveň bylo nutno volit si en bloc, nikoli jen její část.

7 I. K celkovému maturitnímu modelu – analýza a návrhy ASČ
Schůdné řešení 1. Zachovat komplexnost zkoušky, tj. garanci státu za kvalitu celé státní maturitní zkoušku; 2. Zachovat princip dvou úrovní, ale podstatně ho zefektivnit administrativně, finančně i pedagogicky, mj. nabídnout prostupnost úrovní (maturant může zvolit podle požadavků zaměstnavatelů a VŠ nadstavbovou úroveň jen v jedné či dvou zkouškách); 3. Vrátit centrální hodnocení maturitních slohů, jako je tomu u cizích jazyků. (Viz úryvky z reálných maturitních slohů 2012: takové práce budou při hodnocení na školách procházet.)

8 II. K obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – analýza a návrhy ASČ
Maturitní test: základ všichni, nadstavba úlohy otevřené (částečně typu PISA), zaměřen i komunikačně, nikoli ryze bohemisticky; Slohová práce: základ zvlášť, nadstavba zvlášť, píší se ve stejnou dobu a místnosti; útvary a zadání nadstavby odpovídají vyšší náročnosti slohové i odborné (v současné době nelze kvůli souměřitelnosti zadat současně stížnost úřadu na souseda a výklad přírodovědného problému); Ústní zkouška: základ zvlášť, nadstavba zvlášť , avšak ve stejný den a na stejném místě; nadstavba = fakticky základ, ale na 30 dílech místo na 20, s jemnějším zadáním období a žánrů a širším literárněhistorickým kontextem. Ústní zkouška se nahrává na audiomédium. Při nedostatečné u slohové práce a ústní zkoušky se opakuje jen ta část, v níž maturant neuspěl, a lze si volit základ místo nadstavby. Pro uznání testu je třeba složit úspěšně základ.

9 II. K obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – analýza a návrhy ASČ
Hodnocení zkoušky: - pouze prospěl-neprospěl (vypadá lidštěji než 4 = dostatečná) - k tomu zvolená úroveň (základ-nadstavba) a dosažená procenta Zaměstnavatelé a vysoké školy z toho naprosto bezpečně vyvodí, jakou kvalitu maturant při zkoušce vykázal.

10 III. Důsledky přesunu objektivně hodnotitelných položek zkoušky do škol a zrušení dvou úrovní – analýza ASČ 1. Naprostá degradace maturitní zkoušky, její záměna za test, jenž bude buď směšně jednoduchý pro gymnazisty, nebo neřešitelný pro frekventanty SOU a řady SOŠ. 2. Bude pokračovat trend upadajících vyjadřovacích schopností mladé generace, patrný už dnes, neboť zmizí jediný účinný nástroj prospěšného tlaku na učitele i žáky (na školy), aby se na SŠ řádně vyučoval jazyk a sloh. 3. Jakákoli srovnatelnost maturitní zkoušky na různých školách bude zhola nemožná, objektivita nebude prakticky vůbec existovat.

11 IV. Maturitní model 2018+ - návrh ASČ v přehledu
STÁTNÍ ČÁST → český jazyk a literatura → maturitní test → písemná slohová práce → ústní zkouška → cizí jazyk / matematika Úroveň: základ nebo nadstavba v kterékoli části komplexní zkoušky PROFILOVÁ ČÁST → povinně volitelný předmět 1, 2 → nepovinné předměty 3, 4 Úroveň: podle požadavků školy → Vnitřní podoba profilové zkoušky tradiční ústní zkouška před komisí obhajoba klauzurní práce maturitní test praktická zkouška


Stáhnout ppt "CO JE JEŠTĚ MATURITA?."

Podobné prezentace


Reklamy Google