Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti) 2) Ničení protivníka čelní ztečí 3) Ničení protivníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti) 2) Ničení protivníka čelní ztečí 3) Ničení protivníka."— Transkript prezentace:

1 Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti) 2) Ničení protivníka čelní ztečí 3) Ničení protivníka obejitím z boku 4) Ničení dvou slabších protivníků na dvou různých místech 5) 3-bodové hlášení (množství zbylé munice, zdravotní stav a stav důležitého materiálu či zařízení) 6) Podání hlášení o situaci nadřízenému (SITREP) Závěr

2 Úvod Lepší je činnost špatně provedeného drilu než žádného a to se týká taktické připravenosti vojáků na všech stupních.

3 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Činnost družstva při nastřelení po fázích: 1) Činnost při výstřelu nepřítele, 2) Zjištění palebného postavení nepřítele, 3) Činnost družstva (Manévr), 4) Činnost družstva ve shromaždišti po rozvázání kontaktu s nepřítelem.

4 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Celkový pohled na činnost V případě kontaktu s protivníkem každý jednotlivec okamžitě zalehává do svého směru, opětuje palbu, hlásí se zjištěné prvotní údaje o protivníkovi a řídí se podle pokynů velitele. Výjimkou je pouze u blízké léčka. Družstvo opětuje palbu protivníka (mířená palba na viditelné cíle) a snaží se získat palebnou převahu (tj. umlčet protivníka). Podle úkolu družstva nebo jednotky, jejíž součástí družstvo je, a podle velikosti protivníka může velitel družstva zahájit buď útok družstva nebo rozvázání kontaktu s protivníkem.

5 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Po kontaktu s protivníkem (střelbě) se automaticky velí „NASTŘELENÍ“. Při zalehávání voják (při dobré vycvičennosti) opětuje půdovou palbu do směru k nepříteli. Potom probíhá prvotní hlášení o lokalizaci protivníka.

6 Příklad: „ 11h, 250m, 3 střelci v okopech!!!!“
1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti) Prvotní hlášení Se udává vždy při jakémkoliv kontaktu s nepřítelem!!! Skládá se ze 3 částí: 1) Směr v hodinovém formátu (vždy směr postupu je 12h) 2) Vzdálenost odhadem v metrech 3) Typ protivníka (počet, funkce, typ zbraně,…..vše co spatříte!!!) Příklad: „ 11h, 250m, 3 střelci v okopech!!!!“ Může nastat i varianta, že protivník nebyl lokalizován a je potřeba zjistit základní informace potřebné pro vedení další bojové činnosti. Lokalizace protivníka probíhá 3 způsoby: 1) Pozorováním 2) Nasloucháním 3)Pohybem (nouzová varianta) V případě, že velitel nedostane prvotní hlášení zavelí lokalizace nepřítele. Popřípadě, že nepřítel nebude zjištěn prvními dvěma způsoby bude muset využít třetí variantu.

7 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Po úspěšné lokalizaci následně probíhá další sled povelů od velitele jednotky: 1) Rozvinutí jednotky do linie do daného směru na určitou úroveň (PROBÍHÁ S MATERIÁLEM): Příklad: „DRUŽSTVO NA 12 H NA ÚROVEŇ ŘIDIČE-K BOJI!!!!!!“ Na tento povel jednotlivé týmy pomocí přískoků zaujímají stanovený prostor pro vedení boje. Po dosažení prostorů vydaných velitelem provádí hlášení o připravenosti v daném prostoru. Příklad: „ TÝM 2 NAMÍSTĚ“!!!

8 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
2) Následné vyhodnocení síly nepřítele a vydání pokynů pro provedení manévru palbou a pohybem. Útok družstva zahajuje velitel družstva v následujících případech: A) Úkolem družstva je zaútočit na protivníka B) Družstvo je v agresivní operaci (např. bojová patrola) a protivník je slabý (v porovnání s celkovou silou jednotky) C) Družstvo je v průzkumné operaci (např. průzkumná patrola) a protivník bude velmi rychle zničen bez použití významné části celé jednotky (nedojde k prozrazení sil vlastní jednotky).

9 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Svoje rozhodnutí zaútočit velitel družstva vyjádří povelem "K boji!". V tomto okamžiku příslušníci družstva po týmech samostatně odkládají batohy a samostatně se přemístí do palebných postavení, z nichž zahájí palbu na protivníka a připraví se k bojové činnosti podle dalších pokynů velitele družstva. Příslušníci družstva v kontaktu s protivníkem pokračují ve vedení mířené palby na protivníka.

10 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
V případě, že se podaří protivníka prostředky družstva umlčet, velitel družstva zahlásí tuto skutečnost nadřízenému veliteli (pokud nepůsobí samostatně) a určí poutací skupinu a údernou skupinu. Poutací skupina zůstává na místě (popř. se přesune do lepších palebných postavení) a vede nepřetržitou palbu na protivníka (poutá jeho pozornost). Úderná skupina se podle pokynů velitele přesouvá do boku protivníka do výhodného postavení pro provedení úderu na a skrz pozice protivníka. Pokud terén umožňuje výhodnější manévr, velitel družstva řídí tento manévr dle vlastního uvážení.

11 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti)
Zaujetí výhodného postavení pro provedení úderu úderná skupina hlásí veliteli družstva dohodnutým signálem (pokud možno bez prozrazení zámyslu protivníkovi). Poté zahájí úder. Poutací skupina přesouvá a ukončuje palbu tak, aby neohrozila údernou skupinu. Po ovládnutí postavení protivníka úderná skupina dává signál poutací skupině k rychlému postupu k postavení protivníka. Poutací skupina projde skrz postavení protivníka a připraví se na odražení případného protiútoku za jeho postavením. Příslušníci družstva zahlásí 3-B hlášení. Velitel vydá pokyn k prohledání pozic protivníka a k vyzvednutí odhozeného materiálu, provede reorganizaci,konsolidaci a zahlásí nadřízenému Sitrep. Po ukončení činnosti družstvo pokračuje v plnění úkolu. V případě, že se nedaří protivníka prostředky družstva umlčet, velitel družstva o této skutečnosti zpraví nadřízeného velitele a podle jeho pokynů buď vytváří jádro poutací skupiny pro útok nadřízené jednotky nebo zahajuje rozvázání kontaktu s protivníkem (samostatně nebo v rámci vyšší jednotky).

12 2) Ničení protivníka čelní ztečí
Tento dril se využívá zpravidla při kontaktu s velmi slabým protivníkem, který je od nás na krátkou vzdálenost nebo v případě, že nám terén a čas neumožňuje provedení vhodného manévru palbou a pohybem. Může být prováděn od stupně Tým až do družtva.

13 EN Sekce Alfa na místě, sekce Bravo přískokem –vpřed!!!
Družstvo, čelní ztečí po sekcích-vpřed!!! Sekce Bravo přískokem-vpřed!!!! Čelní ztečí po sekcích-vpřed!!! Sekce Bravo na místě, sekce alfa přískokem –vpřed!! Čelní ztečí po sekcích-vpřed!!! OS Pa Ř Vd K S Čelní ztečí po sekcích-vpřed!!! Čelní ztečí po sekcích-vpřed!!! Čelní ztečí po sekcích-vpřed!!!

14 Vd K S OS Pa Ř

15 3) Ničení protivníka obejitím z boku
Je to manévr palbou a pohybem, který tvoří páteř všech dalších navazujících činností. Základem je rozdělení jednotky na poutací skupinu a údernou skupinu. Úkolem poutací skupiny je poutat palebným manévrem nepřítele k zemi, tak, aby umožnily úderné skupině co největší ochranu a utajení do finální zteče.

16 3) Ničení protivníka obejitím z boku
Úkolem úderné skupiny je provedení utajeného manévru pohybem a překvapivé rozhodné zteče nepřítele. V případě provádění manévru pohybem se může vyčlenit odstřelovač nebo kulomet na pozici. Pravidlem bývá, že do obejití zpravidla je vybrána jako úderná skupina sekce Bravo(pancéřová), ale není to dogma!!!

17 EN OS Pa Ř Vd K S

18 4) Ničení dvou slabších protivníků na dvou různých místech
Jednou z možných variant při napadení družstva je nastřelení družstva dvěma protivníky. V tomto případě kontaktu s protivníkem je úvodní činnost jednotlivých příslušníků družstva obdobná jako při nastřelení protivníkem jedním. Každý jednotlivec zalehává, opětuje palbu, hlásí zjištěné údaje o protivníkovi a řídí se podle pokynů velitele. Svoje rozhodnutí zaútočit velitel družstva vyjádří povelem "K boji!". V tomto okamžiku příslušníci družstva mimo kontakt s protivníkem odhazují batohy, samostatně se přemístí do palebných postavení, z nichž zahájí palbu na protivníka a připraví se k bojové činnosti podle dalších pokynů velitele družstva. Příslušníci družstva v kontaktu s protivníkem pokračují ve vedení mířené palby na protivníka.

19 4) Ničení dvou slabších protivníků na dvou různých místech
Postup: 1. Velitel rozvine družstvo do bojové formace a současně přidělí jednotlivým sekcím palebné pokrývání protivníka. 2. Velitel družstva vydá pancéřové sekci povel ke zničení jednoho protivníka (,,Pancéřová sekce, protivník na desáté hodině, k boji vpřed!“). A současně vydá povel kulometné sekci k zničení protivníka druhého. 3. Po vydání povelů se velitel družstva spolu s kulometným týmem (kulometná sekce) soustředí jen na protivníka určeného kulometné sekci a ničení druhého protivníka nechává plně na veliteli pancéřové sekce

20 4) Ničení dvou slabších protivníků na dvou různých místech
Postup Bravo (pancéřové) sekce: 1. Velitel pancéřové sekce,po obdržení povelu od velitele družstva vyhodnotí situaci a určí postup ničení protivníka a předá ho sekci (,,Pancéřová sekce, protivník na desáté hodině, k obejití zleva k boji vpřed!“). 2. Poté velitel sekce vyšle odstřelovače na výhodné palebné postavení k pokrývání protivníka (,,Odstřelovač na pozici vpřed!“). 3. Odstřelovač opakuje povel a vyhledá si výhodné palebné stanoviště. Po jeho zaujetí hlásí informuje velitele sekce (Odstřelovač na místě!“). 4. Poté se velitel sekce spolu s pancéřovníkem začne přesunovat v určeném směru k protivníkovi. Po dosažení dostatečné vzdálenosti od protivníka (umožňující bezpečný odhod granátu) provede odhod granátu a následný útok na protivníka.

21 4) Ničení dvou slabších protivníků na dvou různých místech
5. Po obsazení protivníkova stanoviště stahuje velitel sekce do své sestavy odstřelovače (,, Odstřelovač ke mně!“). 6. Po příchodu odstřelovače provede velitel sekce kontrolu příslušníků sekce (3-B hlášení).Pote všechny informace předá veliteli družstva. Pozn.: Po nastřelení příslušníci zalehnou a řídí se pokyny velitele družstva. Batohy ani neodhazují, ani nenechávají na zádech, pouze uvolní jedno rameno z popruhu tak, aby kdykoli byli okamžitě schopni buď odhodit batoh úplně nebo jej opět uchopit a stáhnout se zpět.

22 EN EN OS Pa Ř Vd K S

23 5) 3-bodové hlášení (množství zbylé munice, zdravotní stav a stav důležitého materiálu či zařízení)
Velitel při reorganizaci a konsolidaci obdržuje od svých podřízených informace o stavu munice, zdraví a materiálu. Ve zkrácené podobě. Munice-udává se počet plných zásobníků, počet pásů, počet RPG střel (v případě, že v zásobníku chybí jeden náboj nepovažuje se za plný!!!!). Zdraví- udává se stav jednotlivce, který vznikl při kontaktu s protivníkem. Materiál- udává se ztráta nebo zničení důležitého materiálu, který může mít vliv na další bojovou činnost Příklad: 3, OK, Ztráta antény Příklad: 4 pásy, pohmožděná noha, OK Příklad: 2 šišky 3 zásobníky, OK,OK

24 6) Podání hlášení o situaci nadřízenému (SITREP)
Podává velitel družstva, čety či patroly nadřízenému při nastřelení, kontaktu s protivníkem či při standardním hlášení během plnění bojového úkolu. Ne vždy uvádí všechny body hlášení – záleží na tom, které body jsou v dané situaci důležité.O důležitosti rozhoduje jednak ten, co hlášení podává a jednak ten, co ho přijímá.

25 6) Podání hlášení o situaci nadřízenému (SITREP)

26 6) Podání hlášení o situaci nadřízenému (SITREP)
Příklad 1: Rodák 301, zde Rodák 2. V 16h10 došlo ke kontaktu s protivníkem v prostoru Grand Abbé. Byli jsme nastřeleni dvěma střelci, kteří se vyvázali z boje. My zaujali kruhovou obranu a nyní se reorganizujeme. Nemáme ztráty. Množství munice je 5 zásobníků na vojáka a 4 pásy na kulomet. Pokračujeme v plnění úkolu na daném směru. Zde Rodák 2, příjem. Příklad 2: Rodák 301, zde Rodák 2. Byli jsme nastřeleni silnějším protivníkem v síle čety v prostoru Protivník nás poutá palbou. Stáhli jsme se a zaujali krátkou obranu. Snažíme se zabránit protivníkovi v přiblížení k nám. Máme 2 lehká střelná poranění, ranění jsou schopni boje. Množství munice je 3 zásobníky na vojáka a 2 pásy na kulomet. Žádáme o minometnou podporu abychom se mohli bezpečně vyvázat z boje. Zde Rodák 2, příjem.

27 Závěr ??????????Dotazy??????????


Stáhnout ppt "Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém směru a v jaké vzdálenosti) 2) Ničení protivníka čelní ztečí 3) Ničení protivníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google