Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněná krajinná oblast Poodří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněná krajinná oblast Poodří"— Transkript prezentace:

1 Chráněná krajinná oblast Poodří

2 Základní informace o … CHKO Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravskoslezské brány mezi obcí Vražené nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy Plošná výměra činí 81, 5 km 2

3 Historie CHKO Poodří Tato chráněná krajinná oblast byla zřízena března 1991 z důvodu ochrany zachovalého říčního toku se slepými rameny, druhově bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk. V roce 1993 pak byla zařazena k světově významným mokřadním územím. Sídlo dnešní správy se nachází ve Studénce.

4 Flora   V CHKO Poodří se vyskytuje množství jak vodních, tak i lučních a lesních rostlin. U rybníků se nacházejí porosty ostřice a rákosu. Přímo v rybnících rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny-bublinatky U slepých říčních ramen se vyskytuje například ohrožená žebratka bahenní a kvete zde stulík žlutý.

5 Flora Pro CHKO jsou typické také periodicky zaplavované nivní louky s charakteristickými společenstvy. Lesy zabírají asi 10 % území CHKO Poodří. Jsou tvořeny převážně dřevinami jako habr obecný, dub letní, lípa srdčitá či jasan ztepilý. V bylinném patře lesů roste například sněženka podsněžník, sasanka hajní, orsej jarní, česnek medvědí.

6 Flora ve fotografiích

7 Fauna V rybnících, v řece Odře i v tůních žije mnoho druhů vodních měkkýšů, například ohrožený velevrub tupý či svinutec tenký. Poodří hostí také dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní. Bohatá je i hmyzí fauna, nacházejí se zde mnohé lokálnější druhy jako modrásek bahenní, ohniváček černočárný, roháč obecný,páchník hnědý či saranče. V řece Odře žijí ohrožené druhy ryb ouklejka pruhovaná, hořavka duhová či střevle potoční, v tůních pak piskoř pruhovaný.

8 Fauna V CHKO Poodří žije mnoho druhů obojživelníků, z hlediska ochrany přírody k nejvýznamnějším patří čolek velký, blatnice skvrnitá a skokan ostronosý. Oblast je se svými rybníky a mokřady oblíbeným útočištěm vodních ptáků, hnízdí zde například volavka popelavá, kormorán velký, potápka rudokrká, zrzohlávka rudozobá, morčák velký,kopřivka obecná, husa velká, bukač velký, chřástal polní či moták pochop. Z chráněných druhů savců se zde vyskytuje například bobr evropský a vydra říční. Na území CHKO bylo zaznamenáno 16 druhů netopýrů, což je 76% netopýří fauny ČR.

9 Fauna ve fotografiích

10 Zajímavosti Nejcennější lokality CHKO Poodří jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích: NPR PR NPP PP Polanská niva Polanský les Landek Meandry staré Odry Kaluža Bařiny Odkry v Kravařích Pusté nivy Hůrka u Hranic Bažantula Šipka Koryta Zbrašovské aragonitové jeskyně Kotvice Bartošovický luh Rákosina

11 Zajímavosti Výškové rozdíly: Vzhledem k poloze CHKO Poodří se zde nenacházejí velké výškové rozdíly. Nejnižší bod bychom našli v Polanském lese (214,2 m. n. m.), a nejvyšší bod západně od Kunína (293,5 m. n. m.) Podnebí: Oblast, ve které se CHKO Poodří nachází můžeme považovat za poměrně teplou. Průměrná roční teplota se tu pohybuje kolem 7-8, 5 ˚C. Za rok zde napadne kolem 700 mm srážek a 1 m sněhu.

12 Fotografie Lesní tůň s kvetoucí žebratkou bahenní

13 Fotografie Koňské jezero u Studénky

14 Fotografie NPR-Hůrka u Hranic

15 Fotografie Mostek v Polanském lese

16 Závěr Dne: Zpracovala: V. Volková, 9.B Zdroj: cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Chráněná krajinná oblast Poodří"

Podobné prezentace


Reklamy Google