Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jestřebské slatiny Pavel Brych.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jestřebské slatiny Pavel Brych."— Transkript prezentace:

1 Jestřebské slatiny Pavel Brych

2 Jestřebské slatiny Soustava slatinišť a mokrých luk (Molinion, Caricion davallianae,..) v údolí Mlýnského (Robečského) potoka Nejde o přesně vymezené území, jako Jestřebské slatě bývá označován úsek údolí Mlýnského potoka mezi Jestřebím a Starými Splavy

3 Chráněné lokality Prakticky celé území je naprosto jedinečné výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů Zákonem chráněna je však pouze malá část: PR Slunečný dvůr PP Konvalinkový vrch

4 Konvalinkový vrch Malé pískovcové návrší porostlé borem (celková výměra 3,5 ha) Předmětem ochrany - výskyt rojovníku bahenního (Ledum palustre)

5 Okolí Konvalinkového vrchu
V těsné blízkosti (avšak již mimo chráněné území) se nachází lokalita s výskytem endemických druhů tučnice česká (Pinguicula bohemica) a Prstnatec český (Dactylorhiza bohemica).

6 Bublinatky Na mnoha místech (v zatopených jámách a příkopech apod.) se vyskytují Utricularia minor a snad i U. ochroleuca a U. australis. Tyto nebývají uváděny v literatuře a jejich původnost je zde přinejmenším sporná.

7 Další významné druhy popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)
hlízovec Loeselův (Liparis Loselii) úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) kruštík bahenní (Epipactis palustris) tolije bahenní (Parnassia palustris) rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

8 Slunečný dvůr Slatinná louka v nivě Mlýnského potoka
Posláním je dle nařízení vlády: „Ochrana rašelinných společenstev s výskytem zákonem chráněných druhů, zejména kriticky ohrožené a evropsky významné popelivky sibiřské (Ligularia sibirica).“

9 Další významné druhy rostlin
vrba plazivá (Salix repens) kosatec sibiřský (Iris sibirica) ďáblík bahenní (Calla palustris) prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) svízel severní (Galium boreale)

10 Ptáci bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
linduška luční (Anthus pratensis) ťuhýk šedý (Lanius excubitor) bekasina otavní (Gallinago gallinago) chřástal polní (Crex crex)

11 Jeřáb popelavý Již delší dobu je zde pozorováno hnízdění ohroženého jeřába popelavého (v současné době se pravděpodobně přestěhoval do blízkých rákosin Novozámeckého rybníka).

12 Drobní savci myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
myška drobná (Micromys minutus)

13 Ohrožení V minulosti vysoušeno (prohloubením koryta Mlýnského potoka v pol. 20. stol.) – částečně napraveno r (vzdouvací prahy) Zarůstání rákosem a dřevinami (změna managementu – v minulosti byly tyto louky koseny, eutrofizováno)

14 Návrhy ochrany Chráněné území NPR Dokeské pískovce a mokřady, (Novozámecký rybník, jestřebské slatiny, významná území v okolí Máchova jezera (Swamp) a NPR Břehyně-Pecopala)

15 Dokeské pískovce a mokřady
Ptačí oblast vyhlášená nařízením vlády v roce 2004


Stáhnout ppt "Jestřebské slatiny Pavel Brych."

Podobné prezentace


Reklamy Google