Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Bedlička Lesnická střední škola U krmelce 69 965 14 Plzeň Uvádí prezentaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Bedlička Lesnická střední škola U krmelce 69 965 14 Plzeň Uvádí prezentaci."— Transkript prezentace:

1

2 David Bedlička Lesnická střední škola U krmelce 69 965 14 Plzeň Uvádí prezentaci

3 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

4 V České republice je celkem 24 Chráněných krajinných oblastí. Jednou z nich je i Litovelské Pomoraví, ležící na střední Moravě.

5 CHKO Litovelské Pomoraví leží mezi městy Olomouc a Mohelnice. Zaujímá úzký 3 až 8 km široký pruh lužních lesů a luk kolem řeky Moravy. Ve středu CHKO leží starobylé královské město Litovel,podle kterého má svůj název.

6 Rozloha CHKO Litovelské Pomoraví je 96 km2. Nadmořská výška oblasti je 210 m n. m.-řeka Morava a 345 m n. m.- masiv Doubravy. CHKO zřízena v roce 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 464/1990 Sb.

7 Poslání CHKO Litovelské Pomoraví Ochrana přírody a krajiny Zajištění ekologicky vhodného hospodářského využití krajiny Ochrana přírody a krajiny Zajištění ekologicky vhodného hospodářského využití krajiny

8 Jádro CHKO tvoří vnitrozemská říční delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy,která se větví v řadu bočních stálých i periodických říčních ramen),dále navazující komplexy cenných lužních lesů,vlhkých nivních luk a mokřadů. Rovněž i krasové území vrchu Třesín s přístupnými jeskyněmi a oblast listnatých lesů Doubrava.

9 Klima Litovelské Pomoraví leží v mírném klimatickém pásu, které je charakteristické mírnými léty a zimami. Podnebně patří do teplé klimatické oblasti. Poměrně suchá oblast-průměrný roční úhrn srážek je kolem 600 mm/m2. Nejméně srážek spadne v únoru, maximálně v červenci. Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 76 %.

10 Lužní lesy Charakter lužních lesů je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody a jarními záplavami. Stromové patro tvoří topol černý, dub letní, jasany, stromové i keřové vrby. Rozsáhlé lužní lesy mají velký význam pro protipovodňovou ochranu okolních obcí.

11 Nivní louky Jsou nejen stanovištěm vzácných druhů rostlin a živočichů, ale i protierozním a protipovodňovým prvkem v nivě. Mezi významné druhy vlhkých luk patří pryšec kosmatý, hrachor bahenní, violka slatinná, kosatec sibiřský a další. Luční porosty sousedící s lužními lesy zpestřují na mnoha místech malebnou krajinu.

12 Ptačí společenstva Ptactvo tvoří významnou část povodí.Patří zde evropsky významné druhy : Lejsek bělokrký a strakapoud prostřední. Mezi další významné druhy patří čáp černý, datel černý, včelojed lesní, moudivláček lužní a mnohé další druhy.

13 Řeka Morava Je páteřní řekou povodí o rozloze 26 580 km2. Délka toku od pramene po ústí je 354 km. V CHKO protéká řeka v délce asi 44 kilometrů.

14 Stojaté vody a řeky Tůní fauna je velmi zajímavá. Žije zde nepřeberné množství živočichů drobnými volavkami počínaje a bobry konče. Bohatě jsou zde zastoupeni korýši, mlži, ryby, vodní hmyz. Z obojživelníků se zde rozmnožuje např. vzácný čolek velký. Z mnoha druhů žab zmiňme alespoň rosničku zelenou.

15 Řeky a její břehy Rozmanitém vodním prostředí žije bohaté společenstvo ryb např. střevle potoční, mník jednovousý a ouklejka pruhovaná. Z ptáků : kulík říční, pisík obecný, ledňáček říční.Na březích můžeme místy vidět ohryzané a pokácené stromy-typickou známkou přítomnosti úspěšně se rozvíjející populace bobra evropského a vydry říční.

16 Mezinárodní význam Natura 2000 Je soustava chráněných území, jejichž cílem je chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského hlediska. Ramsarská konvence 26. Listopadu 1993 byla mokřadní část CHKO o rozloze 4125 ha zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů.

17 Turistika Díky husté síti značených cest mají návštěvníci možnost poznat nejkrásnější partie CHKO.Cyklistům můžeme doporučit Moravskou cyklostezku.Na ni navazuje sítˇ místních cyklotras. Další zajímavosti Arboretum v Bílé Lhotě Hanácký skanzen v Příkazech Zámek v Úsově

18 Naučné stezky Pro potřeby návštěvníků a pro zatraktivnění území byly Správou CHKO zbudovány 3 naučné stezky. 1.Luhy Litovelského Pomoraví Vede z Horky nad Moravou do Litovle. Délka 16 km. Trasa je určena pro cykloturisty i pro turisty. 2.Romantický areál Nové Zámky Vede z Litovle do Nových Mlýnů. Délka 9 km. Trasa pro pěší. 3.Třesín Okruh v Mladeči. Délka 6 km. Určeno pouze pro pěší turisty.

19 Správa CHKO Správa CHKO Litovelské Pomoraví Husova 906/5 784 01 Litovel tel : 585 344 156 e-mail : litpom@schkocr.cz litpom@schkocr.cz http://web.quick.cz/litovelskepomoravi/ Odkaz:


Stáhnout ppt "David Bedlička Lesnická střední škola U krmelce 69 965 14 Plzeň Uvádí prezentaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google