Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněné krajinné oblasti v ČR Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněné krajinné oblasti v ČR Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního."— Transkript prezentace:

1 Chráněné krajinné oblasti v ČR Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Člověk svým chováním přírodu neustále mění a poškozuje. Tím, jak se postupně rozvíjí průmysl, města, doprava, přetváří se i vzhled přírody. Voda a ovzduší se znečišťují, pomalu vymírají lesy. Mnohé druhy rostlin a živočichů již úplně vyhynuly. Lidé se snaží o obnovu přírody, ale ta trvá velmi dlouho. Zalesňují se poškozené plochy, třídí se odpad, využívají se více přírodní zdroje, které neznečišťují životní prostředí – vodní a větrné elektrárny, sluneční konektory… Na územích, která si zachovala nedotčenou tvář, se zakládají chráněné krajinné oblasti a národní parky.Zde se ochraně přírody věnuje zvýšená péče.

3

4 Název Rozloha CHKO Beskydy 1160km2 CHKO Bílé Karpaty 715km2 CHKO Blaník 41km2 CHKO Blanský les 212km2 CHKO Broumovsko 410km2 CHKO České středohoří 1063km2 CHKO Český kras 128km2 CHKO Český ráj 92km2 CHKO Jeseníky 744km2 CHKO Jizerské hory 366km2 CHKO Kokořínsko 272km2 CHKO Křivoklátsko 628km2 CHKO Labské pískovce 324km2 CHKO Litovelské Pomoraví 96km2

5 Název Rozloha CHKO Lužické hory 268km2 CHKO Moravský kras 94km2 CHKO Orlické hory 204km2 CHKO Pálava 83km2 CHKO Poodří 82km2 CHKO Slavkovský les 610km2 CHKO Třeboňsko 700km2 CHKO Žďárské vrchy 709km2 CHKO Železné hory 284km2 CHKO Šumava

6 CHKO České středohoří Chráněná krajinná oblast České středohoří byla vyhlášena v roce 1976. Je druhou největší chráněnou krajinou oblastí v České republice. Více než 160 druhů živočichů patří mezi zvlášť chráněné; z toho je 39 kriticky a 66 silně ohrožených hrobaříci lasice kolčava

7 ONDATRA PIŽMOVÁ LISTOKAZ JEŽEK ZÁPADNÍ

8 CHKO Český kras Vyhlášena v roce 1972 UŽOVKA PODPLAMATÁUŽOVKA HLADKÁ

9 JEŠTĚRKA ZELENÁ MOTÝLŮ NALEZNEME 1390 DRUHŮ

10 CHKO Třeboňsko Třeboňsko leží na významné evropské křižovatce tahů ptactva Na hladině rybníků můžeme spatřit celou řadu kachen a potápek - hohol severní, husa velká, labuť, bukač velký, kvakoš noční, volavka popelavá či různí rybáci Třeboňsko je i každoročním zimovištěm orla mořského, který zde po 150- tileté přestávce opět od roku 1984 hnízdí. Ze savců jsou zde zastoupeny obvyklé druhy hlodavců, hmyzožravců, netopýrů, šelem a kopytníků Byl zde prokázán výskyt asi 50 druhů savců Vzácným druhem je chráněná vydra říční, která žije kolem čistých toků a v okolí některých rybníků Od počátku 70. let se na Třeboňsku vyskytuje i los, který se sem dostal při migraci z Polska. Pravidelně se zde i rozmnožuje žije zde relativně málo druhů plazů, celkem 6 – např. užovka obojková, ještěrka obecná, zmije obecná, slepýš obecný…. nejohroženějším druhem je užovka hladká, která v posledních letech z většiny lokalit vymizela.

11 VYDRA ŘÍČNÍ OREL MOŘSKÝ LOS EVROPSKÝ UŽOVKA HLADKÁ

12 CHKO Blaník nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky ústřední dominantou je památná hora Blaník. ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. z hlediska živočichů jsou na území CHKO nejcennější stanoviště vázaná na vodu, vodní toky, rybníky, tůně, mokřady apod. je zde mnoho drobných živočichů jako pavouci, brouci a plži.

13 z obojživelníků, kterých je známo z CHKO Blaník celkem 11 druhů - čolek obecný, rosnička zelená a kuňka obecná … vyskytuje se zde zmije obecná, ještěrka živorodá, užovka hladká z významnějších druhů ptáků zde hnízdí koroptev polní, křepelka polní,jestřáb lesní, ledňáček říční … v CHKO Blaník žije 40 druhů savců ze vzácných savců tu žije netopýr černý, velký, vydra říční a veverka obecná

14 NETOPÝR VELKÝ NETOPÝR ČERNÝ ČOLEK OBECNÝ ROSNIČKA ZELENÁ JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ KUŇKA OBECNÁ

15 VYDRA ŘÍČNÍ JESTŘÁB LESNÍ VEVERKA OBECNÁ KŘEPELKA POLNÍ

16 Téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Power Point internet, Vlastivěda 4. roč.( nakl. Nová škola ) Autor: Mgr. Alena Šmolíková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Chráněné krajinné oblasti v ČR Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google