Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Les.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Les."— Transkript prezentace:

1 Les

2 Jehličnatý les

3 Listnatý les

4 Lužní les

5 Prales prales Přírodní les s původním lesním společenstvem s různověkým porostem, nedotčený lidským hospodařením, s přírodní skladbou dřevin, kde běžný přírůst je vyrovnáván běžným vymíráním. Dělí se na pralesy tropické a na pralesy mírného pásma. Jako tropický deštný prales se označuje biom a rostlinné formace nížinných oblastí poblíž rovníku s velkým množstvím dešťových srážek, které jsou rovnoměrně rozloženy po celý rok. Vyznačuje se druhově početnou květenou i zvířenou, které jsou prales. Na území ČR se zachovalo několik zbytků pralesa. . V Evropě se zachovalo jen málo pralesů, většinou jsou součástí chráněné přírody v přírodních rezervacích, například rozsáhlý Bělověžský

6

7 Rýchorský prales v Krkonoších, Dvorský les

8 Výškové vegetační stupně v Krkonoších

9 Co je les .

10

11 Život lesa

12 Rostliny lesa Dřeviny * nahosemenné, jehličnany

13 borovice lesní

14 modřín opadavý

15 smrk ztepilý

16 Dřeviny * krytosemenné, listnaté

17 bříza bělokorá /bradavičnatá/

18 buk lesní

19 dub zimní, dub letní

20 habr obecný

21 javor klen

22 jeřáb obecný /ptačí/, topol osika

23 Polokeře – jmelí bílé ( poloparazit) - brusnice borůvka(b.černá)

24 šťavel kyselý konvalinka vonná

25 hluchavka nachová, jaterník trojlaločný,konvalinka vonná, sasanka hajní

26

27

28 rašeliník bělomech sivý

29 terčovka

30 Živočichové lesa Ptáci-pěvci hýl obecný čížek lesní

31

32

33

34

35 srnec obecný, daněk skvrnitý
Další savci, sudokopytníci a šelmy

36 medvěd hnědý, prase divoké

37 jelen evropský vlk

38 veverka obecná kuna lesní
Kuna skalní má bílou náprsenku

39 Ohrožení lesa Eroze

40

41

42

43

44 Zápis – L E S Les je ekosystém, ve kterém rozeznáváme několik pater : a) patro kořenové – kořeny, podhoubí , bakterie, půdní živočichové b) patro mechové – ploník, bělomech,rašeliník,dvouhrotec drobní živočichové c) patro bylinné – byliny a dřeviny (semenáčky) do cca 50 cm, lesní živočichové d) patro keřové – kolem 3 m, bez, maliník, střemcha,v. jíva e) patro stromové - stromy a živočichové korun stromů

45 Lesy mírného pásu Mírný podnebný pás = střídání 4 ročních období
Teplejší oblasti – listnaté a smíšené lesy Chladnější oblasti – jehličnaté lesy Skutečnost – převaha smrkových a polních monokultur, pastviny

46 Výškové vegetační stupně v Krkonoších

47 Význam lesa * Obohacuje vzduch kyslíkem a pohlcuje oxid uhličitý, usměrňuje pohyb vzduchu, zbavuje jej prašných částic, jedovatých škodlivin a také bakterií, ovlivňuje teplotu vzduchu. * Cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou . Biodiverzita = druhová pestrost. * Poskytuje útočiště živočichům a rostlinám. * Rekreační a relaxační funkce. * Zdroj dřeva. * Zadržuje vodu v krajině.

48 Ohrožení lesů * Nekontrolovaná a neodborná těžba dřeva * Kyselé deště
* Eroze * Vypalování v tropických pralesů * Kalamity způsobené přemnožením některých živočichů ( kůrovec, bekyně,srnec , … ) v důsledku nesprávné skladby lesa ( monokultury) či cíleného nadstavu lesní zvěře ( hony)

49 Rostliny listnatých a smíšených lesů
habr,lípa,dub,buk,bříza,javor,jeřáb Lužní lesy /zamokřené, zaplavované/ - jasan,vrba,olše,topol smrk,borovice,modřín, jedle konvalinka vonná,jaterník,hrachor jarní,sasanka,hluchavka žlutá,mařinka,česnek,bledule,sněženka

50 Živočichové medvěd hnědý, vlk, liška, rys ostrovid, kuna lesní, jezevec lesní jelen evropský, daněk skvrnitý,srnec obecný, prase divoké káně lesní, čáp černý, sýkora, pěnkava, puštík obecný

51 POZNEJ a CHRAŇ svoji Zemi, tvé životní prostředí

52 Poznávačka

53

54

55

56

57

58

59 častěji kvete bíle

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


Stáhnout ppt "Les."

Podobné prezentace


Reklamy Google