Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010."— Transkript prezentace:

1 ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010

2 LESY MÍRNÉHO PÁSU Určeno pouze pro výuku žáků ZŠ Školní Vrchlabí, nelze použít ke komerčním účelům ani k veřejné produkci.

3 Podnebí – mírné, 4 roční období

4 Mírný podnebný pás Teplejší oblasti – listnaté a smíšené lesy
Chladnější oblasti – jehličnaté lesy Dnešní stav : Původní listnaté lesy vykáceny Smrkové monokultury Pole a pastviny V posledních letech snaha vysazovat listnáče

5 Současná krajina střední a západní Evropy

6 Současná krajina střední a západní Evropy

7 Piktogramy v polích

8 Smíšené lesy

9 Zápis – L E S e) patro stromové - stromy a živočichové korun stromů
Les je ekosystém s převahou stromů, ve kterém rozeznáváme několik pater : a) patro kořenové – kořeny, podhoubí , bakterie, půdní živočichové b) patro mechové – ploník, bělomech,rašeliník,dvouhrotec drobní živočichové c) patro bylinné – byliny a dřeviny (semenáčky) do cca 50 cm, lesní živočichové d) patro keřové – kolem 3 m, bez, maliník, střemcha,v. jíva e) patro stromové - stromy a živočichové korun stromů

10 Výškové vegetační stupně v Krkonoších

11 Dřeviny listnatých a smíšených lesů

12 bříza bělokorá /bradavičnatá/

13 buk lesní

14 Bučina

15 dub zimní, dub letní

16 habr obecný

17 javor klen

18 jeřáb obecný /ptačí/, topol osika

19 jmelí – poloparazit, lýkovec

20 borovice lesní

21 modřín opadavý

22 smrk ztepilý

23 Ploché nepichlavé jehlice, vzpřímené rozpadavé šišky

24 Nepůvodní borovice , 5 jehlic, dlouhé šišky

25 Smrková monokultura

26 Rostliny bylinného patra

27 jaterník trojlaločný,konvalinka vonná, sasanka hajní

28 Kopřiva dvoudomá Původně rostlina lužních lesů
Roste na půdách bohatých na dusík Žahavé trichomy Jednopohlavné květy

29 Borůvka černá,vraní oko čtyřlisté,mařinka vonná

30 kapraď samec – výtrusná rostlina

31 Stavba mechu

32

33 rašeliník bělomech sivý

34 Stavba kapradin

35 Stavba plodnice (rourky) + výtrusy podhoubí

36 Není houba jako houba Jednobuněčné Mnohobuněčné plísně, rzi a sněti
Kloboukaté houby rourkaté Kloboukaté houby lupenité Houby se specifickými plodnicemi Houby jedlé,nejedlé a jedovaté MYKORHÝZA

37 Rourkaté houby hřib smrkový „pravák“

38 hřib žlutomasý „babka“

39 Suchohřib hnědý „podhříbek“

40 Chráněné klenoty Hřib kovář Hřib koloděj

41 hřib satan

42 hřib žlučový „hořčák“ nejedlý

43 Kozák březový

44 Křemenáč osikový

45 Klouzek (modřínový)

46 Lupenité houby bedla vysoká listnaté lesy

47 muchomůrka růžovka „masák“ hl. jehličnaté lesy lupeny a třeň narůžovělé – nikdy bílé !!

48 s podhoubím největší houba na světě
václavka parazit či reducent šupiny na klobouku roste na podzim s podhoubím největší houba na světě nutné déle dusit !!

49 Každá „prašivka“ nemusí být jedovatá
holubinka namodralá

50 lakovka ametystová ani podezřelá barva zkušeného houbaře neodradí

51 houba polí , luk a pasek žampion ovčí pečárka ovčí žampion polní

52 muchomůrka tygrovaná muchomůrka panterová

53 muchomůrka červená halucinogenní muscarin na jedy hub a rostlin neexistují protilátky !!

54 lysohlávka psilocybin

55 parazit stromů – lidově choroš
sírovec žlutooranžový, jedlý

56 zvláštní plodnice kuřátka, některá jedlá

57 zvláštní plodnice kuřátka, některá jedlá

58 některé lišky jedlé

59 hadovka smrdutá – mouchy rozšiřují výtrusy

60 mladé pýchavky většinou jedlé
jedovatý pestřec – pýchavka s černým středem

61 lanýž – snad nejdražší houba na trhu, roste pod zemí
nejlepším houbařem je pes nebo prase

62 LIŠEJNÍKY – bioindikátory čistoty ovzduší

63

64 Velmi čistý vzduch – keříčkovitá stélka
provazovka pukléřka

65 Středně čistý vzduch Lupenitá stélka - terčovka
Keříčkovitá stélka - dutohlávka

66 Více znečištěný vzduch – korovitá stélka

67 ŽIVOČICHOVÉ EVROPSKÝCH LESů

68 Jelen evropský

69 srnec obecný, daněk skvrnitý

70 liška obecná, vlk

71 medvěd hnědý, prase divoké

72 rys ostrovid

73 Potravní pyramida Potravní řetězec

74 veverka obecná

75 Živočichové lesa Ptáci-pěvci hýl obecný čížek lesní

76 Jeden z nejhojnějších druhů – pěnkava obecná
Zimu tráví většinou v J Evropě, první přilétá sameček (vlevo).

77 červenka obecná – někteří jedinci zimují v jižní Evropě

78 Příbuzný kosa, modrá vejce v hnízdě vymazaném hlínou , drozd zpěvný

79 sojka obecná

80 Velký,chráněný,inteligentní
krkavec velký

81 vrána šedá

82

83

84

85 Nejznámější pták - kukačka obecná
Tažná, hnízdní parazit

86 čáp černý – obyvatel lesů

87 tetřev hlušec Vzácný obyvatel horských lesů

88 sluka lesní Jediný pták, co umí v případě nebezpečí přenést vejce nebo mláďata na jiné, bezpečnější místo. Dokonalé mimikry

89 Jak vypadá vegetační pás lesa dnes ?

90

91 Smrkové monokultury Chudá druhová pestrost
Náchylnost vůči kalamitám větru,kůrovce apod. Rychle rostoucí stromy, výroba papíru a dřevozpracování

92 Polní monokultury Chybí pestrost rostlinných a živočišných druhů
Chemizace poškozuje rostliny,živočichy, půdu a spodní vody Alternativa : menší pole s různými plodinami, ekologické zemědělství

93 Lesy mírného pásu Mírný podnebný pás = střídání 4 ročních období
Teplejší oblasti – listnaté a smíšené lesy Chladnější oblasti – jehličnaté lesy Skutečnost – převaha smrkových a polních monokultur, pastviny

94 Listnaté stromy buk lesní – šedá hladká kůra, tvrdé dřevo,bukvice, do 800 m n.m. bory, dlouhé listové pupeny Dub letní a zimní – teplejší doubravy, žalud, tvrdé dřevo Bříza bělokorá – pionýrská dřevina (obsazuje 1. holá místa – nálet) léčivá, černá místa na kůře – vylučování vody Javor klen – horské suťové lesy, plod dvounažka – vítr Jeřáb obecný (ptačí) – i v drsných chladných polohách, plodenství jeřabin Lípa srdčitá, habr obecný, olše lepkavá,topol osika

95 Jehličnany – r. nahosemenné
Smrk ztepilý – mělké kořeny,vývraty,nábytek,palivo,papír roste rychle, smrková monokultura / smrčina Smrk pichlavý – z Ameriky, nahrazoval původní smrky v oblastech kyselých dešťů, s. stříbrný Borovice lesní – 2 jehličky,malá šiška,písčité půdy,bory červená šupinatá kůra x dole rozbrázděná Borovice vejmutovka/hedvábná – jemné jehlice po 5, dlouhé šišky, nepůvodní Modřín opadavý – malé šištičky, jehličky po více než 30 Jedle bělokorá – ploché nepichlavé jehlice, šišky vzhůru,rozpadavé

96 Rostliny listnatých a smíšených lesů
habr,lípa,dub,buk,bříza,javor,jeřáb Lužní lesy /zamokřené, zaplavované/ - jasan,vrba,olše,topol smrk,borovice,modřín, jedle konvalinka,jaterník,hrachor jarní,sasanka,hluchavka žlutá,mařinka,česnek,bledule,sněženka

97 Mechorosty Příchytná vlákna,lodýžka,lístky, štět s tobolkou + výtrusy
Rostou v trsech, zachytávají vodu Ploník obecný,bělomech sivý, měřík (kulovité lístečky) Rašeliník – buňky na příjem vody, rašeliniště

98 Kapraďorosty Oddenek, vějířovité listy, na spodní straně výtrusnice + výtrusy Skály : osladič, sleziník Les : kapraď samec, papratka samičí hasivka orličí – největší kapradina

99 Lišejníky Symbiotický organismus řasy a houby
Většinou v čistém prostředí Korovitá stélka : mapovník zeměpisný Lupenitá st.: terčovka bublinatá Keříčkovitá st. : dutohlávka,pukléřka Provazovitá st.: provazovka

100 šelmy kočkovité kulatá lebka, velké oči, zrak a sluch
ostré zatažitelné drápy kočka divoká – velmi vzácná, huňatý ocas rys ostrovid – štětinky na uších, srnčí zvěř

101 šelmy psovité protažená lebka, dokonalý čich
vlk – loví ve smečkách, štve kořist,chráněný liška obecná – běžná, noční, hlodavci, nory dříve přenašeč vztekliny

102 hlodavci veverka obecná, plšík, myšice medvědovité šelmy :
medvěd hnědý (brtník) brtě – duté stromy s hnízdy včel zimní spánek - brloh

103 šelmy kunovité - všežravci
jezevec lesní – noční, plachý, nory kuna lesní – žlutobílá náprsenka kuna skalní – bílá náprsenka, přemnožuje se v lidských sídlech

104 sudokopytníci - býložravci
došlapují na 2 kopýtka (spárky) složený žaludek vysoká zvěř jelen evropský – jelen,laň,kolouch daněk skvrnitý – široké parohy, daněk, daněla, danče srnec obecný – srnec,srna, kolušek, i pole muflon - beran + bílé sedlo,ovce

105 sudokopytníci - všežravci
prase divoké – přemnožující se černá zvěř kňour,bachyně, sele převážně noční živočich často nájezdy na pole

106 Zápis : PĚVCI KUKAČKY Hlasový orgán před vstupem do plic (sirinx)
Dutinový hmyzožravci : sýkora koňadra, parukářka brhlík lesní Ostatní hmyzožravci : žluva hajní – žlutá, tažná,ch. Semenožraví : hýl obecný, dlask tlustozobý Všežravci : vrána šedá, vrána černá,sojka ob.,krkavec KUKAČKY kukačka obecná – hnízdní parazit , tažná, kuká samec, chlupaté housenky

107 ŠPLHAVCI Pevný zobák, dlouhý jazyk, opěrný ocas, 2prsty vpřed
Hnízdí v dutinách Potrava hmyz, v zimě semena Stálí, chránění Datel černý – černý, největší Strakapoud velký – černobílý, zalétá do zahrad Žluna zelená

108 DRAVCI Zahnutý zobák, pařáty, dokonalý zrak Samec menší nežli samice
Chráněni Vývržky – nestrávené zbytky potravy, kosti, srst,krovky káně lesní – loví na poli, hlavně hlodavce jestřáb lesní – loví hlavně ptáky do velikosti slepice krahujec obecný – loví drobné pěvce a hmyz včelojed lesní – tažný, loví larvy vos i dospělce

109 SOVY Zahnutý zobák, pařáty, dokonalý zrak a sluch
Měkké peří – tichý let Otáčivá hlava, vratiprst Chráněné Vývržky výr velký – největší sova světa, ptáci, ježci, kolouchové skalní výchozy, vývraty, velká opuštěná hnízda puštík obecný – nejhojnější, dutiny, hlodavci, ptáci kalous ušatý – společná zimní nocoviště / denní spánek

110 Další chránění zástupci lesní fauny :
čáp černý – lesní zástupce brodivých ptáků velké hnízdo na stromě, ryby, hlodavci tetřev hlušec – velký zástupce hrabavých ptáků jehličí, borůvky, hmyz při toku nevnímá okolí (hlušec) sluka lesní – lesní bahňák, dlouhý zobák mimikry – ochranné zbarvení

111 POZNEJ a CHRAŇ svoji Zemi, tvé životní prostředí


Stáhnout ppt "ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google