Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní park České Švýcarsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní park České Švýcarsko"— Transkript prezentace:

1 Národní park České Švýcarsko

2 Základní informace o … NP České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Rozloha parku činí 79,23 km²

3 Historie NP České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v Česku. Vznikl v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění.

4 Flora Na skalním podkladě se dobře daří borovici lesní i bříze bělokoré. Na některých svazích se občas vyskytuje dub zimní, u vodních toků zase olše lepkavá. Mezi další, méně časté druhy patří mj. jeřáb ptačí ,krušina olšová, líska obecná a vrba jíva. V oblastech čedičových vyvřelin se místy daří kromě buku lesního i jasanu ztepilému, lípě srdčité, javoru klenu i jilmu horskému a habru obecnému.

5 Flora Bylinné patro zde není příliš druhově rozmanité, zato v patru mechovém se vyskytují stovky druhů mechů a lišejníků. Kdysi známou rostlinou parku byl blánatec kentský, už se však v parku nevyskytuje. Bylinné patro, na rozdíl od mechového patra, není výrazně druhově rozmanité. Vysoké zastoupení zde mají subatlantské druhy jako je koprník štětinolistý, mochna anglická,mokrýš vstřícnolistý,pérnatec horský ,sítina kostrbatá ,sítina ostrokvětá ,svízel skalní,třezalka pěkná,třezalka rozprostřená,štírovník bažinný,vrbina hajní ,zblochan zoubkatý a žebrovice různolistá.

6 Flora ve fotografiích

7 Fauna Na území parku se vyskytovalo přinejmenším 62 druhů savců. Někteří z nich však byli už dávno vyhubeni, typický vlk obecný,kočka divoká, medvěd hnědý a los evropský. Ze současných zástupců savců se zde vyskytuje např. rejsec vodní, bobr evropský nebo vydra říční. Z větších šelem lze zmínit především rysa ostrovida , který se v parku pravidelně rozmnožuje. Z přežvýkavců lze v rezervaci narazit na kamzíka horského, jelena evropského, srnce obecného a prase divoké.

8 Fauna Park poskytuje velmi příhodní podmínky pro výskyt netopýrů, kterých zde bylo zjištěno až 15 druhů. V Českém Švýcarsku bylo zjištěno 227 druhů ptáků, přičemž 148 z nich představují hnízdící druhy. Z větších ptáků zde hnízdí mj. čáp černý a sokol stěhovavý. Park je bohatý na výskyt sov, kterých zde hnízdí nejméně sedm druhů; jedná se např. o kulíška nejmenšího, sýce rousného a výra velkého.

9 Fauna ve fotografiích

10 Zajímavosti Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Pravčická brána

11 Zajímavosti Oblast náleží ke geomorfologickému celku Děčínské vrchoviny, která je součástí Krušnohorské hornatiny. Z jižní a západní strany park obepíná Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, z východní strany k němu přiléhá Chráněná krajinná oblast Lužické hory.Lesy pokrývají 97 % území.

12 Fotografie Tiské stěny

13 Fotografie Červený potok

14 Fotografie Srbská Kamenice

15 Fotografie Děčínský Sněžník

16 Závěr Dne: Zpracovala: V. Volková, 9. B Zdroj: cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Národní park České Švýcarsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google