Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ
Šárka Daňková

2 Animální model Dlouhodobá pozorování
Lze vyčleňovat jednotlivé nezávisle proměnné a variovat patogenní podněty Genetická kontrola Poměrně přesná manipulace s jednotlivými složkami diety

3 Oblasti výzkumu Kardiovaskulární systém (zejména TK)
Gastrointestinální trakt Imunitní systém

4 Jak ovlivňuje vnější zásah chování zvířete?
Modelování vlivů (hlavně nepříznivých), které mohou postihnout člověka a vyvolat u něj i dlouhodobé poruchy Metody vyvinuté srovnávací psychologií a etologií detekují změny v chování pokusných zvířat (preference malých laboratorních zvířat)

5 Vlivy hlavních složek diety na chování
Bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerály a stopové prvky Nedostatek (i nadbytek) se může projevovat v činnosti CNS a modifikovat chování Studie na potkanech

6 Bílkoviny, sacharidy, tuky
Systematický výzkum metodou podmíněných reflexů (Rusko) 1. u nás: Lát a Faltová (1955): vlivy bílkovin a škrobů na explorační aktivitu potkanů: ↑ bílkovin => ↓ spontánní aktivita ↑ škrobů => ↑ spontánní aktivita

7 Vitaminy B-komplexu Deficience způsobuje zvýšenou aktivitu, která postupně klesá Nedostatek zhoršuje výkonnost v testech učení Karence thiaminu (B1): přehnaná reaktivita v konfliktních situacích

8 Vitamin C ↑ vit. C => ↑ fyzická výkonnost a ekonomičnost práce
Nedostatek: zpomalení psychomotorického tempa, snížení fyzické výkonnosti a změny osobnosti

9 Vitamin A a D Nadbytek podávaný gravidní matce má závažné důsledky na vývoj potomků

10 Minerály Vliv na strukturu i funkce NS
Sledování vlivu je obtížné (komplexní vztahy mezi působícími minerály) Nedostatek Na a K vyvolával u potkanů neklid, třes, zhoršenou tvorbu podmíněných reflexů,.. Pokles Mg se projevil ve snížené spontánní aktivitě zvířat

11 Vlivy hladovění v dospělém věku na chování
Podvýživa vzniká, když příjem potravy nestačí krýt energetické potřeby (naopak nadbytečný příjem potravy vede k ukládání tukových rezerv) Laboratorní potkani: hladovění => ↑ motorická aktivita (max den) => prudký pokles => apatie => úhyn

12 Minnesotský experiment
Prof. J. Brožek Sledování fyziologických funkcí u zdravých dobrovolníků Baterie psychologických měření Úplné hladovění: poruchy chování, zhoršená koordinace pohybů, prodloužení reakčních časů na optické podněty,… Částečné hladovění: zhoršená koncentrace,…

13 Vlivy podvýživy v časném věku na chování
V kojeneckém věku může mít dlouhodobá podvýživa nepříznivé důsledky pro fyziologické i psychologické vlastnosti individua v pozdějším věku Marasmus = těžká energetická deprivace

14 Metody výzkumu časné podvýživy
Variace velikosti vrhu Přechodná separace mláděte od matky Omezené množství potravy podávané kojící matce a mláďatům Redukce obsahu bílkovin v laktačním období => stav protein-energetické malnutrice

15 Vývoj a dlouhodobé poruchy chování vlivem časné podvýživy
Ireverzibilně narušený vývoj Vývoj CNS retardován Opožděný vývoj reflexů Snížená intenzita spontánní aktivity Zvýšená citlivost na podmínky vnějšího prostředí => jedinci snáze podléhají stresovým stavům

16 Behaviorální teratologie
Působení látek, které mohou už v prenatálním období narušit normální psychický vývoj Nadměrná konzumace alkoholu gravidní matkou => hyperaktivita, poruchy útlumových procesů, zvýšená agresivita u mláďat Marihuana u makaků způsobila opožděný vývoj vizuálně-prostorového vnímání

17 Behaviorální toxikologie
Věda zabývající se nepříznivými efekty chemických a fyzikálních činitelů na chování organismu Pb: u dětí může i mírná intoxikace vést ke vzniku LMD; u myší zjištěny poruchy chování, snížení frekvence sociálních a sexuálních aktivit, zhoršeno učení v bludišti Hg: obvzláště citlivý je vyvíjecí se mozek

18 Literatura BIČÍK J., FRAŇKOVÁ S. (1985): Vybrané kapitoly ze srovnávací psychologie. Praha:Státní pedagogické nakladatelství. BROŽEK J. (1961): Přehled experimentálních studií vlivu nedostatečné diety na chování. Čs psychologie. Roč.5, čís.1, s.18-30 FRAŇKOVÁ S. (1981): Psychologické důsledky rané malnutrice Čs psychologie. Roč.25, čís.3, s

19 Děkuju za pozornost 


Stáhnout ppt "VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google