Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ Šárka Daňková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ Šárka Daňková."— Transkript prezentace:

1 VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ Šárka Daňková

2 Animální model  Dlouhodobá pozorování  Lze vyčleňovat jednotlivé nezávisle proměnné a variovat patogenní podněty  Genetická kontrola  Poměrně přesná manipulace s jednotlivými složkami diety

3 Oblasti výzkumu  Kardiovaskulární systém (zejména TK)  Gastrointestinální trakt  Imunitní systém

4 Jak ovlivňuje vnější zásah chování zvířete?  Modelování vlivů (hlavně nepříznivých), které mohou postihnout člověka a vyvolat u něj i dlouhodobé poruchy  Metody vyvinuté srovnávací psychologií a etologií detekují změny v chování pokusných zvířat (preference malých laboratorních zvířat)

5 Vlivy hlavních složek diety na chování  Bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerály a stopové prvky  Nedostatek (i nadbytek) se může projevovat v činnosti CNS a modifikovat chování  Studie na potkanech

6 Bílkoviny, sacharidy, tuky  Systematický výzkum metodou podmíněných reflexů (Rusko)  1. u nás: Lát a Faltová (1955): vlivy bílkovin a škrobů na explorační aktivitu potkanů:  ↑ bílkovin => ↓ spontánní aktivita  ↑ škrobů => ↑ spontánní aktivita

7 Vitaminy B-komplexu  Deficience způsobuje zvýšenou aktivitu, která postupně klesá  Nedostatek zhoršuje výkonnost v testech učení  Karence thiaminu (B 1 ): přehnaná reaktivita v konfliktních situacích

8 Vitamin C  ↑ vit. C => ↑ fyzická výkonnost a ekonomičnost práce  Nedostatek: zpomalení psychomotorického tempa, snížení fyzické výkonnosti a změny osobnosti

9 Vitamin A a D  Nadbytek podávaný gravidní matce má závažné důsledky na vývoj potomků

10 Minerály  Vliv na strukturu i funkce NS  Sledování vlivu je obtížné (komplexní vztahy mezi působícími minerály)  Nedostatek Na a K vyvolával u potkanů neklid, třes, zhoršenou tvorbu podmíněných reflexů,..  Pokles Mg se projevil ve snížené spontánní aktivitě zvířat

11 Vlivy hladovění v dospělém věku na chování  Podvýživa vzniká, když příjem potravy nestačí krýt energetické potřeby (naopak nadbytečný příjem potravy vede k ukládání tukových rezerv)  Laboratorní potkani: hladovění => ↑ motorická aktivita (max. 4.-5. den) => prudký pokles => apatie => úhyn

12 Minnesotský experiment  Prof. J. Brožek  Sledování fyziologických funkcí u zdravých dobrovolníků  Baterie psychologických měření  Úplné hladovění: poruchy chování, zhoršená koordinace pohybů, prodloužení reakčních časů na optické podněty,…  Částečné hladovění: zhoršená koncentrace,…

13 Vlivy podvýživy v časném věku na chování  V kojeneckém věku může mít dlouhodobá podvýživa nepříznivé důsledky pro fyziologické i psychologické vlastnosti individua v pozdějším věku  Marasmus = těžká energetická deprivace

14 Metody výzkumu časné podvýživy  Variace velikosti vrhu  Přechodná separace mláděte od matky  Omezené množství potravy podávané kojící matce a mláďatům  Redukce obsahu bílkovin v laktačním období => stav protein-energetické malnutrice

15 Vývoj a dlouhodobé poruchy chování vlivem časné podvýživy  Ireverzibilně narušený vývoj  Vývoj CNS retardován  Opožděný vývoj reflexů  Snížená intenzita spontánní aktivity  Zvýšená citlivost na podmínky vnějšího prostředí => jedinci snáze podléhají stresovým stavům

16 Behaviorální teratologie  Působení látek, které mohou už v prenatálním období narušit normální psychický vývoj  Nadměrná konzumace alkoholu gravidní matkou => hyperaktivita, poruchy útlumových procesů, zvýšená agresivita u mláďat  Marihuana u makaků způsobila opožděný vývoj vizuálně-prostorového vnímání

17 Behaviorální toxikologie  Věda zabývající se nepříznivými efekty chemických a fyzikálních činitelů na chování organismu  Pb: u dětí může i mírná intoxikace vést ke vzniku LMD; u myší zjištěny poruchy chování, snížení frekvence sociálních a sexuálních aktivit, zhoršeno učení v bludišti  Hg: obvzláště citlivý je vyvíjecí se mozek

18 Literatura  BIČÍK J., FRAŇKOVÁ S. (1985): Vybrané kapitoly ze srovnávací psychologie. Praha:Státní pedagogické nakladatelství.  BROŽEK J. (1961): Přehled experimentálních studií vlivu nedostatečné diety na chování. Čs psychologie. Roč.5, čís.1, s.18-30  FRAŇKOVÁ S. (1981): Psychologické důsledky rané malnutrice. Čs psychologie. Roč.25, čís.3, s.237-248

19 Děkuju za pozornost 


Stáhnout ppt "VLIVY KVALITY A KVANTITY POTRAVY NA CHOVÁNÍ Šárka Daňková."

Podobné prezentace


Reklamy Google