Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace zvířat Simona Svačinová Simona Svačinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace zvířat Simona Svačinová Simona Svačinová."— Transkript prezentace:

1 Komunikace zvířat Simona Svačinová Simona Svačinová

2 Definice  Komunikace je typ chování mezi žijícími tvory stejného nebo cizího druhu, charakterizovaný vzájemností, mající kořeny v biologické dědičnosti a konstitující jeden z hlavních životních projevů Révész Révész  Komunikace zahrnuje všechny typy chování, pomocí nichž skupina tvoří, udržuje, zprostředkovává, koriguje a integruje své vztahy Scheflen Scheflen

3 Schéma komunikačního procesu  ZDROJ  KÓD  SIGNÁL  KANÁL  PŘÍJEMCE

4 Základní vlastnosti komunikačního procesu  Jedná se o dynamický vztah charakterizovaný záměrem ze strany jedince vysílajícího určitý signál  Komunikace je cílesměrná aktivita  Vždy jde o výměnu informace  Komunikace je druhově typický rys chování  Predispozice k určitému typu komunikace je do jisté míry vrozená

5 Klasifikace komunikace  Chemická  Dotyková (taktilní)  Zvuková  Vibrační  Optická

6 Chemická komunikace  Patří k vývojově nejstarším  Vyznačuje se extrémní specificitou s vysokou rozlišovací přesností  Chemické látky, které mají povahu signálu, jsou vylučovány různými žlázami  Působí na místě také jako stopa

7 Feromony Biologické látky, které mají vliv na chování nebo na vývoj příslušníků stejného druhu Pohlavní feromony Pohlavní feromony Rozpoznávání pohlaví Lákání partnera Navození reprodukčního chování

8 Agregační feromony Kůrovec

9 Poplašné (alarmní) feromony Vyskytují se hlavně u mravenců, termitů a dalších druhů hmyzu

10 Značkovací feromony  Chemické značkování je častým typem vymezování teritoria  Nachází se v potních, mazových a pachových žlázách v kůži  Výhodou je dlouhodobé přetrvávání uložených značek  Nesou řadu důležitých informací

11 Dotyková komunikace  Umožňuje organismu získat prostřednictvím povrchu svého těla informace z okolního prostředí

12 Dělení Kontaktní: pro tyto živočichy je velmi důležitá blízkost jiného jedince Distantní: kontakt se omezuje na fázi námluv a rozmnožování Dotykové podněty mají význam v sexuální oblasti Patří sem také činnost proprioreceptorů

13 Vibrace  Vysílání vibračních signálů  Rytmickými tlakovými podněty spojenými s přímým dotykem tykadel  Rytmickými pohyby celého těla, které se vzduchem nebo vodou přenáší k příjemcům signálů  Rytmickými pohyby části těla, které se přenášejí vodou či půdou k příjemci signálu

14 Zvukové dorozumívání  Akustická komunikace odpovídá funkci a prostředí ve kterém se živočich pohybuje Výhody Výhody Podle jejich časové a frekvenční struktury se dají dobře rozlišit druhově typické zprávy a jejich účel Příjemcem jsou okamžitě zachyceny a na rozdíl od pachových signálů zase hned zmizí Lze rozlišit motivaci vysílajícího a místo, kde se právě nachází

15 Zvukové signály ptáků  Velká variabilita  Rozlišujeme volání a zpěv  Volání: bolest, prosba o potravu, vzájemné uvědomování druhých jedinců v hejně  Zpěv: teritoriální chování a námluvy

16 Použitá literatura  Veselovský, Z. (2005). Etologie. Biologie chování zvířat. Praha: Academia.  Francis, D. (1996). Etologie. Praha: karolinum.  Fraňková, S., Bičík, V. (1999). Srovnávací psychologie a základy etologie. Praha: Karolinum.  Fraňková, S., Klein, Z. (1997). Praha: HZ Systém


Stáhnout ppt "Komunikace zvířat Simona Svačinová Simona Svačinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google