Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abnormální chování u zvířat. Evoluce duševních chorob Nesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duševních chorob lze vysvětlit pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abnormální chování u zvířat. Evoluce duševních chorob Nesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duševních chorob lze vysvětlit pomocí."— Transkript prezentace:

1 Abnormální chování u zvířat

2 Evoluce duševních chorob Nesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duševních chorob lze vysvětlit pomocí genetických zákonitostí Může vysvětlovat: 1. Důvod vzniku – svázány s geny, které mají adaptivní funkci 2. Proč se jeví jako maladaptivní – přílišná aktivita či exprese genů pro určité rysy 3. Proč přestaly být v moderním světě adaptivní – hypotéza zaostávání genomu 4. Proč stále existují – jsou silně vázány na geny pro adaptivní chování - přinášejí určitou výhodu příbuzným - projeví se, jen když je spuštěna podněty s prostředí - krátké trvání nových podmínek

3 Cíle zkoumání abnormálního chování Obtížnost definování 1. Zkoumat vnější a vnitřní podmínky, které mohou vést k maladaptivnímu chování 2. Modelovat poruchy chování člověka s cílem proniknout k mechanismům jednotlivých symptomů nebo syndromů 3. Experimentálně ověřit možné terapeutické postupy

4 Modelové situace u laboratorních zvířat Senzorická deprivace - Riesenovy pokusy se zbavováním světla - 16 měsíců bez světla – žádné zrakové vnímání, normální rozpoznávání objektů ve 21 měsících Sociální a emoční deprivace - Harlow, odnětí mláďat od biologické matky, nahrazení matkami neživými

5 Modelové situace u laboratorních zvířat Motorické omezení a zvýšený sociální tlak - neadekvátně malý prostor - často v psychosomatickém výzkumu - zvýšený krevní tlak - vznik maligních nádorů Aplikace psychofarmak - tatáž látka může mít rozdílné účinky i u relativně blízkých druhů - podávání olova myším – snížená frekvence soc. a sex. aktivit, narušeno učení v bludišti...

6 Modelové situace u laboratorních zvířat Podávání neadekvátní výživy - poruchy chování lze navodit jak nedostatkem tak nadbytkem výživy Genetická selekce - lze vyšlechtit linie zvířat, které mají určitou abnormalitu ve svém chování - důležité, protože se poruchy a terapeutické postupy zkoumají na narušeném jedinci Kategorie fyzikálních zásahů - ozáření, změna tlaku, fyzikální zásahy...

7 Experimentální neurózy = Poruchy chování, zkoumané metodou podmíněných reflexů Pavlov, Šenger-Krestoniková, u nás Martínek

8 Experimentální neurózy Dle Martínka se jedná o experimentální neurózu, jestliže: 1. Jde o poruchy funkční povahy, vzniklé v důsledku nepříznivých faktorů 2. Jde o poruchy individuálně naučeného nebo i vrozeného chování. Chování zvířete se jeví jako neúčelné, neadekvátní, maladaptivní 3. Poruchy musí být dlouhodobé, bez léčby trvají týdny i měsíce 4. Poruchy chování se nevyskytují pouze v podmínkách, ve kterých vznikly, ale mají generalizovaný charakter 5. Abnormalita se vyskytuje u menší části populace

9 Animální modely deprese Symptomy deprese pozorovány i u zvířat Yerkes u goril, Köhler u šimpanzů U mnoha zvířat smutek po ztrátě známého objektu Teorie společenského postavení - ztráta dominance Teorie inkluzivní zdatnosti - u neúspěšných jedinců strategie bránící v reprodukci

10 Experimentální navozování deprese u zvířat Psychosociální podněty -Harlow Farmakologické navozování - pokusné podávání alkoholu izolovaným opicím Neurochirurgické postupy - amygdalektomie u primátů – symptomy jako deprese, ale i nespecifické změny v chování Genetická selekce - Reese – linie „nervózních“ psů

11 Poruchy chování navozené nevhodnou výživou – metodologické problémy a postupy Problémy Komplexnost výživy Vrozená schopnost zvířat regulovat příjem potravy Postupy Druhová přízračnost Variace velikosti vrhu Hladovění Omezené množství potravy

12 Poruchy chování navozené nevhodnou výživou Zvýšená aktivita, její postupné snížení až k apatii před smrtí Narušení vývoje CNS Nedostatek vitamínů – hyperaktivita, zvýšená reaktivita... Nedostatek sodíku – neklid, třes, zhoršené učení...

13 Bude třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili služby, které nám poskytují. Christian Morgenstern

14 Literatura Fraňková, S., Bičík, V. Srovnávací psychologie a základy etologie. Praha: Karolinum, 1999 Hill, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004 Slater, L. Pandořina skříňka: nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století. Praha: Dokořán, 2008


Stáhnout ppt "Abnormální chování u zvířat. Evoluce duševních chorob Nesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duševních chorob lze vysvětlit pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google