Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005

2 Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů
Umístění prezentací :

3 Vzdělávací obor :Přírodopis Třída :8.A Vyučující :Mohylová Iva Datum :
Téma vyučovací hodiny : „Chování a ochrana obratlovců“ Vybavení učebny : připojení na INTERNET připojení na školní síť – výukové programy PC – notebook dataprojektor

4 Zdroje informací „Ekologický přírodopis“ pro 8.ročník ZŠ – Kvasničková D., Jeník J., Pecina P., Cais J.; nakladatelství FORTUNA Praha 1999 „Biologie pro gymnázia“ – 0 Zicháček, Jelínek; nakladatelství Olomouc 2000

5 CHOVÁNÍ OBRATLOVCŮ Chování živočichů se během vývoje vyvinulo jako druhově typická odpověď organismu na podněty z okolního prostředí. Je mimořádně rozmanité a mnohdy složité. Nejvyšší dokonalosti dosáhlo chování u savců a ptáků.

6 ETOLOGIE zkoumá pohybovou aktivitu zvířat v čase a prostoru, příp. smyslové vnímání, které vyvolává specifické pohybové odpovědi všímá si chování jedince, skupiny zvířat v rámci druhu a vzájemného mezidruhového chování CHOVÁNÍ je druhově příznačným komplexním projevem činnostijeho nervové soustavy a látkové regulace je předáváno z generace na generaci dědičností Chování získané – vytváří se zkušenostmi, učením Chování vrozené – je v podstatě vytvořeno již v okamžiku narození živočicha, i když se projeví až v pozdějším věku

7 Tři základní směry výzkumu chování zvířat ( přelom 19. a 20. st. )
I. P. Pavlov - ruský fyziolog, v roce 1904 Nobelova cena za výzkum činnosti trávicích žláz - koncepce podmíněného reflexu E. L. Thorndike, J. B. Watson, B. F. Skinner – USA, experimentální laboratorní výzkum chování – behaviorismus ( např. bludiště elektrické šoky, problémové boxy, na laboratorních potkanech) K. Lorenz ( husa), N. Timbergen (vosa kutilka), K. von Fritch (včela medonosná) - výzkum životních projevů zvířat v přirozených podmínkách – etologie O Heinroth – poprvé použil termín etologie

8

9 1. Chování ochranné a komfortní
představuje ochranu před vlivy teploty, vlhkosti, slunečním zářením atd. a ochranu před jinými organismy Strnutí na místě nebo přitisknutí se k podkladu ( např. mláďata čápa ) Mimetické chování – tj. snaha živočicha skrýt se n. zamaskovat Pohybové ochranné chování – útěková vzdálenost, shlukování do větších skupin, preventivní útok, varování před nepřítelem Chování komfortní souvisí s péčí o povrch těla, rozvinuto hlavně u ptáků a savců

10 2. Rozmnožovací chování Rivalita Partnerství Péče o potomstvo

11 3. Sociální chování Náhodné seskupení ( stádo nedospělých jelenů )
Jedinci téhož druhu vytvářejí společenství ( society , která z praxe známe např. jako hejno, stádo, smečku,…..Jedinci se mezi sebou určitým způsobem dorozumívají a vytvářejí společnou strategii chování, umožňující úspěšnější přežití. Náhodné seskupení ( stádo nedospělých jelenů ) Anonymní otevřená societa ( hejna ptáků ) Neanonymní otevřená societa ( hnízdní kolonie ptáků ) Anonymní uzavřená societa ( mraveniště ) Neanonymní uzavřená societa ( stádo opic )

12 Komunikace živočichů Dorozumívání mezi živočichy se děje vysíláním a příjmem informačních signálů. Komunikace chemická – pachové značky, feromony Komunikace dotyková Komunikace akustická – dupnutí kopytem do země Komunikace optická – obličejová mimika

13 Získané chování Vtisk – ustálená odpověď na krátkodobý podnět z raného mládí, např. housata Zvědavost – snaha o získání nových informací Pátrací chování – činnost vedoucí k shromažďování informací o okolním prostředí Spánek

14 OCHRANA OBRATLOVCŮ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resaurces) = mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů; nevládní mezinárodní organizace, jejímž úkolem je prosazovat a uskutečňovat mezinárodní akce zaměřené na ochranu a racionální využívání přírodních zdrojů; byla založena roku 1948 ve Fontainableau u Paříže WWF (World Wildlife Fund) = světový fond pro ochranu přírody; založen roku 1961 ve Švýcarsku; jeho úkolem je shromažďovat finanční prostředky a podporovat jimi akce na ochranu přírody; cílem je zachování přirozeného prostředí, ochrana rostlin a zvířat

15 Zápis: Chování obratlovců a jejich ochrana
Etologie = nauka o chování živočichů Sledujeme: Denní a noční aktivitu Délku spánku Udržování hygieny Značkování prostoru (teritoria) Změny chování v průběhu roku, které souvisí s rozmnožováním a péčí o potomstvo Optické, zvukové a pachové signály – slouží k vzájemnému poznávání zvířat ve skupině Ptáci, savci – mají nejsložitější chování a nejlépe vyvinutou orientační schopnost (stěhování ptáků)

16 Ochrana obratlovců Člověk nemá právo ničit existenci jiných živočichů.
Druhová rozmanitost (biodiverzita) – udržuje rovnováhu v ekosystémech na celé Zemi Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) Český svaz ochránců přírody

17 Opakování: Čím se zabývá etologie?
Které signály slouží k vzájemnému se poznávání zvířat ve skupině? Kteří živočichové mají nejsložitěji vyvinuté způsoby chování? Co studuje biodiverzita? Které mezinárodní organizace na ochranu zvířat jsi poznal?

18 Hodnocení vyučovací hodiny
Klady Zápory Usnadnění práce učiteli se zápisem učiva žákům do sešitu. Urychlení probírání učiva – možnost říci žákům větší množství zajímavých informací.

19 Poznámky k prezentaci Zápis pro žáky byl udělán dle dohodnuté a používané učebnice na naší ZŠ.


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"

Podobné prezentace


Reklamy Google