Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období"— Transkript prezentace:

1 Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období 2012-2016
Jakub CHMELÍK Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy

2 Seminář IDS, Lázně Bohdaneč
Úvod Představení podoby jednotlivých částí celostátního plánu dopravní obslužnosti (dále jen CDP) pořizovaného MD Některé části jsou zahrnuty nad rámec zákonného minima stanoveného v § 5 zákona 194/2010 Sb. Východiska: CDP omezen pouze na drážní dopravu – vlaky dálkové dopravy objednávané MD MD zpracovává první CDP na období 5 let (tj ), plán zahrnuje zásadní koncepční otázky rozvoje dopravní obsluhy ČR MD každoročně zpracovává dílčí projekty dopravní obslužnosti (příprava objednávky na daný rok) Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

3 Základní struktura CDP
Část 1: Vymezení přepravních potřeb Část 2: Stávající způsob zajištění přepravních potřeb a jeho výhled v plánovacím období Část 3: Koncepční otázky rozvoje dálkové a nadregionální dopravy v České republice Část 4: Reakce na připomínky dotčených subjektů Část 5: Monitoring, měření úspěšnosti a získávání podkladů pro další plánovací období Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

4 Část 1: Vymezení přepravních potřeb Struktura
Vymezení hlavních aglomerací/urbanizačních oblastí v ČR – zabezpečení jejich spojení je primárním cílem objednávky MD Identifikace hlavních přepravních proudů na základě dostupných dat – segmentace proudů mezi hlavními UO podle jejich významu Vymezení relací, ve kterých je z hlediska možností infrastruktury železniční doprava konkurenceschopná silniční dopravě – důležité ve vztahu k objednávce MD Přepravní analýza bude založena na dostupných údajích, v dalším období bude precizována na základě: Analýzy dojížďkových proudů ze SLDB 2011 (nejdříve jaro 2012?) Multimodálního dopravního modelu, který bude pro MD vytvořen – možnosti prognózy, posouzení vlivu nových dopravních řešení atd. Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

5 Část 1: Vymezení přepravních potřeb Doporučená pravidla pro objednávku
Na základě analýzy přepravních potřeb jsou vymezena pravidla pro objednávku MD: Vymezení relací, které by měly být zajišťovány dálkovou a nadregionální dopravou Vymezení relací, u kterých lze efektivně objednávat železniční dopravu – časová konkurenceschopnost Vymezení relací, kde by měla být na základě hlavních přepravních proudů objednána: Dvousegmentová obsluha: 1h takt Ex + 1h takt R Jednosegmentová obsluha v 1h taktu Jednosegmentová obsluha v 2h taktu Ostatní – jednotlivé vlaky Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

6 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Stávající koncepce objednávky MD
Zhodnocení stávajícího systému dálkové dopravy v ČR – akceptuje objednávka MD reálné potřeby cestujících? Plán sítě linek, segmentace linek dle účelu (priority) Vyhodnocení stávajícího monitoringu Frekvence cestujících, kvalitativní ukazatele dle smlouvy Základní principy, ze kterých vychází koncepce objednávky dálkové dopravy (ITJŘ) Každá linka je detailně popsána 1/ Stávající stav; 2/ Výhledový stav v plánovacím období ; 3/ Dlouhodobý výhled linky 2017+ Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

7 Seminář IDS, Lázně Bohdaneč
Část 2: Zajištění přepravních potřeb Linky dálkové dopravy (GVD 2010/2011) Seminář IDS, Lázně Bohdaneč Pozn.: údaje ČSÚ o počtu obyvatel k ; klasifikace UO převzata a upravena podle podkladového materiálu pro tvorbu PÚR – UUR podle AURS 2004

8 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám
Základní charakteristika stávající nabídky Číslo a směrování linky, doba taktu, počet párů vlaků linky, provozní doba linky Hlavní účel linky a zastavovací koncepce Hlavní sídla a urbanizační oblasti, které jsou linkou obsluhovány a proč (v návaznosti na uvedenou segmentaci) Význam stávajících zastavení – kvantifikace např. relativizací údajů o obratu cestujících Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

9 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám
Poptávka cestujících na lince a její vývoj Vývoj frekvence cestujících na lince (relativní vyjádření) Zhodnocení účelu linky z hlediska vybraných dálkových relačních vztahů, tzn. prioritní cestující v dálkové dopravě Typická kapacita linky s důrazem na identifikaci přepravních špiček Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

10 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám
Konstrukční poloha linky Výchozí body; dosahování uzlů; hrubé minutové polohy Systémové vazby v oblasti dálkové a regionální dopravy Střednědobý výhled linky Plánované koncepční změny Variantně s ohledem na stav infrastruktury a finanční prostředků Požadavky na infrastrukturu a vozidlový park Dílčí odůvodněné požadavky na infrastrukturu pro dosažení SJD, taktových uzlů – např. zvýšení traťové rychlosti Základní požadavky na vozidla Dlouhodobý výhled linky (2017+) Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

11 Část 3: Koncepční otázky rozvoje Obsah
Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace Stávající a výhledová kompenzace Přehled uzavřených smluv a z nich plynoucí závazky Předpokládaný vývoj tržeb, vývoj inflace atd. Harmonogram otevírání trhu v dálkové dopravě Vychází z připravovaného materiálu pro schůzi vlády Obsahuje hlavní kritéria výběru provozních celků a harmonogram otevírání trhu (tj. balíček, rok vypsání, doba zahájení plnění, délka trvání) Návrh řešení problematiky tarifu Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

12 Část 3: Koncepční otázky rozvoje Obsah
Zásady integrace vlaků v objednávce MD do IDS Kvalita poskytovaných služeb Systém měření kvality (obecně, co se měří) Plnění jízdního řádu, návazností mezi spoji atd. Požadavky na rozvoj infrastruktury Zásadní návrhy na úpravy infrastruktury z pohledu dálkové dopravy Výhled i po skončení plánovacího období Očekávané pozitivní přínosy do změny koncepce Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

13 Část 4: Reakce na připomínky dotčených subjektů
Před schválením bude CDP (část 1-3) zaslán krajům – srpen 2011 Možnost připomínkování, identifikace kolizních okruhů – snaha o dosažení komplementarity V textu budou uvedeny připomínky a jejich vypořádání Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

14 Část 5: Monitoring, měření úspěšnosti
Monitoring – nastavení metodiky v jakém časovém řezu a struktuře se bude hodnotit: Poptávka cestujících a její vývoj Vývoj kvalitativních ukazatelů (včetně stability jízdního řádu a dosahování systémových vazeb) Vývoj ekonomických ukazatelů Získávání podkladů pro další plánovací období Seminář IDS, Lázně Bohdaneč

15 Seminář IDS, Lázně Bohdaneč
Děkuji za pozornost Mgr. Jakub Chmelík Odbor veřejné dopravy oddělení koncepce a rozvoje Ministerstvo dopravy Seminář IDS, Lázně Bohdaneč


Stáhnout ppt "Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období"

Podobné prezentace


Reklamy Google