Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny."— Transkript prezentace:

1 © 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny

2 K čemu používat GIS?2 Obsah prezentace Využití GIS Úlohy pro GIS -hledání porostní skupiny -zjištění parcely pod porostní skupinou -zobrazení dat LHP pro konkrétní porostní skupinu -zjištění zásoby porostů -odhad výše těžeb -plánování budoucích cest -ocenění majetku -analytické dotazy -mapové kompozice -tisk výřezů map Závěr Tato prezentace je volnou součástí dvou dalších prezentací o GIS v lesnictví. Pro komplexnější pohled na danou problematiku doporučuji shlédnout i dvě další prezentace: Proč používat GIS v lesnictví Jak používat GIS v lesnictví

3 K čemu používat GIS?3 Využití GIS  GIS je možné používat pro řadu obvyklých činností, ve kterých se běžně pracuje s tištěnými materiály.  Využití GIS tyto klasické činnosti zefektivňuje a umožňuje nové způsoby práce s daty => zvýšení produktivity práce.  Přehledu konkrétních produktů a řešení pro práci s GIS v lesnictví GIS je věnována samostatná prezentace: „Jak používat GIS v lesnictví“.

4 K čemu používat GIS?4 Příklady využití GIS V této prezentaci jsou předvedeny některé činnosti, pro které je možné GIS s úspěchem využít. Pro příklad je použito reálné instalace v obci do 1000 obyvatel a vlastnící cca 160 ha lesů. Nasazené řešení využívá open source mapového serveru s aplikační nadstavbou od firmy Help Service Remote sensing, s.r.o. (Při využití jiného systému se může vzhled obrazovek lišit, možnosti využití a funkce jsou však obdobné.) Datové zdroje: data LHP (získány v rámci zařízení lesa) data katastru nemovitostí (vlastní data, pořízená z katastru nemovitostí – body nad rastrem, naskenované rastry zakoupeny od k.ú. a natransformovány poskytovatelem řešení) územní plán (vlastní data, rastr) data OPRL (webová služba zdarma) vrstvy dat krajského úřadu (webová služba zdarma) ortofotomapa (webová služba zdarma)

5 K čemu používat GIS?5 Popis pracovního okna Vzhled každé aplikace pro práci s GIS se může lišit. Obvykle každé pracovní okno obsahuje informace dle následujícího schématu. V jednotlivých programech se bude lišit umístění těchto informací a jejich grafické provedení. náhled celé mapy lišta s pracovními nástrojilišta s nabídkou funkcí systému seznam jednotlivých datových vrstev stavová lištafunkce pro editaci legenda měřítk o mapový výřez

6 K čemu používat GIS?6 Práce s daty LHP Prohlížení dat 1.zapne se vrstva porostní mapy 2.klikne se na konkrétní porostní skupinu 3.zobrazí se data o této porostní skupině

7 K čemu používat GIS?7 Práce s daty LHP Editace umožňuje: 1.vytvářet a editovat linie 2.vytvářet a editovat plochy 3.vytvářet a editovat body Na dalších dvou slidech je uveden podrobný popis vytváření linií a ploch. Obdobným způsobem se vytvářejí též body.

8 K čemu používat GIS?8 Práce s daty LHP 1.vybere se odpovídající nástroj z nabídky 2.pouhým pohybem myši a poklikem v lomových bodech se vytváří vektorová linie 3.zmáčknutím tlačítka Enter dojde k ukončení linie 4.po potvrzení v dialogovém okně dojde k uložení linie Návrh nové lesní cesty - vytváření linií

9 K čemu používat GIS?9 Práce s daty LHP 1.vybere se odpovídající nástroj z nabídky 2.poklikem myši v lomových bodech se vytváří vektorová hranice plochy 3.zmáčknutím tlačítka Enter dojde k uzavření plochy a otevření formuláře pro vkládání databázových údajů 4.po potvrzení v dialogovém okně dojde k uložení plochy k ploše jsou automaticky přiřazeny údaje o odpovídající porostní skupině Návrh těžební plochy - vytváření ploch

10 K čemu používat GIS?10 Speciální funkce 1.vybere se konkrétní porostní skupina a zobrazí se o ní podrobné informace (z údajů LHP) 2.po postupném proklikávání k podrobnějším informacím (skupina, etáž, dřevina) se zobrazí u údajů o dřevině odkaz „Ocenění“ 3.po kliku na tento odkaz se zobrazí ocenění konkrétní dřeviny dle vyhlášky (oficiální metodika) Oceňování majetku - kombinace různých zdrojů dat

11 K čemu používat GIS?11 Speciální funkce Sortimentace - kombinace různých zdrojů dat 1.vybere se konkrétní porostní skupina a zobrazí se o ní podrobné informace (z údajů LHP) 2.po postupném proklikávání k podrobnějším informacím (skupina, etáž, dřevina) se zobrazí u údajů o dřevině odkaz „Sortimentace“ 3.po kliku na tento odkaz se zobrazí ocenění konkrétní dřeviny dle jednotlivých sortimentů (vychází se z aktuálních místní tržních cen)

12 K čemu používat GIS?12 Práce s daty katastru nemovitostí Hledání parcel 1.vybere se odpovídající položka z nabídky 2.do formuláře se zadá číslo hledané parcely 3.zobrazí se seznam parcel, které odpovídají zadanému číslu 4.po kliku na konkrétní parcelu se ve vystředěném výřezu zobrazí v místě parcely špendlík

13 K čemu používat GIS?13 Práce s daty katastru nemovitostí Hledání vlastníka 1.vybere se odpovídající položka z nabídky 2.do formuláře se zadá jméno vlastníka (stačí několik znaků) 3.zobrazí se seznam vlastníků odpovídajících kritériu 4.po kliku na konkrétní parcelu vlastníka se ve vystředěném výřezu zobrazí v místě parcely špendlík

14 K čemu používat GIS?14 Práce s daty katastru nemovitostí Hledání čísla popisného 1.vybere se odpovídající položka z nabídky 2.do formuláře se zadá číslo popisné 3.po potvrzení se ve vystředěném výřezu zobrazí objekt odpovídající zadanému číslu popisnému 4.ke každému objektu může být připojena fotografie - zobrazí se po kliku na ikonu fotoaparátu u objektu

15 K čemu používat GIS?15 Kombinované pohledy  GIS umožňuje jedinečné pohledy na data, kterých nelze při práci s tištěnými materiály dosáhnout.  Vrstvy pro zobrazení se vybírají zaškrtnutím příslušného čtverečku v pravém sloupci nabídky vrstev  Po změně výběru vrstev je nutné přezobrazit výřez Katastrální mapa x letecký snímek x č. p. Katastrální mapa x letecký snímek x č. p. x SMO

16 K čemu používat GIS?16 Analytické funkce  GIS umožňuje též práci s daty, která bez použití speciálních přístrojů není s klasickými tištěnými výstupy možná  Například:  Měření vzdáleností  Měření ploch  Dle typu použitého řešení mohou být implementovány i mnohé další pokročilé funkce (např.: výpočet výškového profilu, průniky ploch, atd.)  Hodnoty se okamžitě zobrazí na spodní navigační liště (v jiných typech řešení se mohou zobrazovat jiným způsobem)

17 K čemu používat GIS?17 Závěr Současné SW nástroje umožňují velice pohodlnou práci s geografickými daty. Pro používání základních operací s geografickými daty není třeba IT specialistů! Základní uživatelská znalost PC je zcela dostačující, tzn. GIS mohou používat běžní techničtí pracovníci, nikoliv IT specialisté => výrazné rozšíření GIS Zavedení GIS do správy lesního majetku nemusí být nákladná záležitost! Postačí průměrné PC, data LHP/LHO má vlastník lesa k dispozici, obsluhu zvládne běžný administrativní pracovník.

18 K čemu používat GIS?18 Konec prezentace Tuto prezentaci za přispění Fondu Vysočiny zpracoval: © 2004, Ing. Vít Skála ředitel společnosti PTL, s.r.o. provozovatel serveru Lesnictvi.cz dlouholetý zařizovatel lesů podílel se na zavádění GIS do lesnictví v 90. letech Tuto prezentaci je možné jako celek volně šířit, kopírovat a veřejně předvádět. Kopírování pouze částí této prezentace a provádění úprav v prezentaci není dovoleno! Kontakt: Tel.: 565 582 060Fax: 565 582 075 E-mail: skala@lesnictvi.cz Web: www.lesnictvi.cz, www.ptl.czskala@lesnictvi.czwww.lesnictvi.czwww.ptl.cz


Stáhnout ppt "© 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google