Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K čemu je možné používat GIS v lesnictví?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K čemu je možné používat GIS v lesnictví?"— Transkript prezentace:

1 K čemu je možné používat GIS v lesnictví?
JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK K čemu je možné používat GIS v lesnictví? Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny © 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. Proč používat GIS?

2 Obsah prezentace Využití GIS Úlohy pro GIS hledání porostní skupiny
zjištění parcely pod porostní skupinou zobrazení dat LHP pro konkrétní porostní skupinu zjištění zásoby porostů odhad výše těžeb plánování budoucích cest ocenění majetku analytické dotazy mapové kompozice tisk výřezů map Závěr Tato prezentace je volnou součástí dvou dalších prezentací o GIS v lesnictví. Pro komplexnější pohled na danou problematiku doporučuji shlédnout i dvě další prezentace: Proč používat GIS v lesnictví Jak používat GIS v lesnictví K čemu používat GIS? Proč používat GIS?

3 Využití GIS GIS je možné používat pro řadu obvyklých činností, ve kterých se běžně pracuje s tištěnými materiály. Využití GIS tyto klasické činnosti zefektivňuje a umožňuje nové způsoby práce s daty => zvýšení produktivity práce. Přehledu konkrétních produktů a řešení pro práci s GIS v lesnictví GIS je věnována samostatná prezentace: „Jak používat GIS v lesnictví“. K čemu používat GIS?

4 Příklady využití GIS Datové zdroje:
V této prezentaci jsou předvedeny některé činnosti, pro které je možné GIS s úspěchem využít. Pro příklad je použito reálné instalace v obci do 1000 obyvatel a vlastnící cca 160 ha lesů. Nasazené řešení využívá open source mapového serveru s aplikační nadstavbou od firmy Help Service Remote sensing, s.r.o. (Při využití jiného systému se může vzhled obrazovek lišit, možnosti využití a funkce jsou však obdobné.) Datové zdroje: data LHP (získány v rámci zařízení lesa) data katastru nemovitostí (vlastní data, pořízená z katastru nemovitostí – body nad rastrem, naskenované rastry zakoupeny od k.ú. a natransformovány poskytovatelem řešení) územní plán (vlastní data, rastr) data OPRL (webová služba zdarma) vrstvy dat krajského úřadu (webová služba zdarma) ortofotomapa (webová služba zdarma) K čemu používat GIS?

5 Popis pracovního okna lišta s pracovními nástroji lišta s nabídkou funkcí systému Vzhled každé aplikace pro práci s GIS se může lišit. Obvykle každé pracovní okno obsahuje informace dle následujícího schématu. V jednotlivých programech se bude lišit umístění těchto informací a jejich grafické provedení. náhled celé mapy seznam jednotlivých datových vrstev mapový výřez měřítko legenda stavová lišta funkce pro editaci K čemu používat GIS?

6 Práce s daty LHP Prohlížení dat zapne se vrstva porostní mapy
klikne se na konkrétní porostní skupinu zobrazí se data o této porostní skupině K čemu používat GIS?

7 Obdobným způsobem se vytvářejí též body.
Práce s daty LHP Editace umožňuje: vytvářet a editovat linie vytvářet a editovat plochy vytvářet a editovat body Na dalších dvou slidech je uveden podrobný popis vytváření linií a ploch. Obdobným způsobem se vytvářejí též body. K čemu používat GIS?

8 Práce s daty LHP Návrh nové lesní cesty - vytváření linií
vybere se odpovídající nástroj z nabídky pouhým pohybem myši a poklikem v lomových bodech se vytváří vektorová linie zmáčknutím tlačítka Enter dojde k ukončení linie po potvrzení v dialogovém okně dojde k uložení linie K čemu používat GIS?

9 Práce s daty LHP Návrh těžební plochy - vytváření ploch
vybere se odpovídající nástroj z nabídky poklikem myši v lomových bodech se vytváří vektorová hranice plochy zmáčknutím tlačítka Enter dojde k uzavření plochy a otevření formuláře pro vkládání databázových údajů po potvrzení v dialogovém okně dojde k uložení plochy k ploše jsou automaticky přiřazeny údaje o odpovídající porostní skupině K čemu používat GIS?

10 Speciální funkce Oceňování majetku - kombinace různých zdrojů dat
vybere se konkrétní porostní skupina a zobrazí se o ní podrobné informace (z údajů LHP) po postupném proklikávání k podrobnějším informacím (skupina, etáž, dřevina) se zobrazí u údajů o dřevině odkaz „Ocenění“ po kliku na tento odkaz se zobrazí ocenění konkrétní dřeviny dle vyhlášky (oficiální metodika) K čemu používat GIS?

11 Speciální funkce Sortimentace - kombinace různých zdrojů dat
vybere se konkrétní porostní skupina a zobrazí se o ní podrobné informace (z údajů LHP) po postupném proklikávání k podrobnějším informacím (skupina, etáž, dřevina) se zobrazí u údajů o dřevině odkaz „Sortimentace“ po kliku na tento odkaz se zobrazí ocenění konkrétní dřeviny dle jednotlivých sortimentů (vychází se z aktuálních místní tržních cen) K čemu používat GIS?

12 Práce s daty katastru nemovitostí
Hledání parcel vybere se odpovídající položka z nabídky do formuláře se zadá číslo hledané parcely zobrazí se seznam parcel, které odpovídají zadanému číslu po kliku na konkrétní parcelu se ve vystředěném výřezu zobrazí v místě parcely špendlík K čemu používat GIS?

13 Práce s daty katastru nemovitostí
Hledání vlastníka vybere se odpovídající položka z nabídky do formuláře se zadá jméno vlastníka (stačí několik znaků) zobrazí se seznam vlastníků odpovídajících kritériu po kliku na konkrétní parcelu vlastníka se ve vystředěném výřezu zobrazí v místě parcely špendlík K čemu používat GIS?

14 Práce s daty katastru nemovitostí
Hledání čísla popisného vybere se odpovídající položka z nabídky do formuláře se zadá číslo popisné po potvrzení se ve vystředěném výřezu zobrazí objekt odpovídající zadanému číslu popisnému ke každému objektu může být připojena fotografie - zobrazí se po kliku na ikonu fotoaparátu u objektu K čemu používat GIS?

15 Kombinované pohledy Katastrální mapa x letecký snímek x č. p. GIS umožňuje jedinečné pohledy na data, kterých nelze při práci s tištěnými materiály dosáhnout. Vrstvy pro zobrazení se vybírají zaškrtnutím příslušného čtverečku v pravém sloupci nabídky vrstev Po změně výběru vrstev je nutné přezobrazit výřez Katastrální mapa x letecký snímek x č. p. x SMO K čemu používat GIS?

16 Analytické funkce GIS umožňuje též práci s daty, která bez použití speciálních přístrojů není s klasickými tištěnými výstupy možná Například: Měření vzdáleností Měření ploch Dle typu použitého řešení mohou být implementovány i mnohé další pokročilé funkce (např.: výpočet výškového profilu, průniky ploch, atd.) Hodnoty se okamžitě zobrazí na spodní navigační liště (v jiných typech řešení se mohou zobrazovat jiným způsobem) K čemu používat GIS?

17 Závěr Současné SW nástroje umožňují velice pohodlnou práci s geografickými daty. Pro používání základních operací s geografickými daty není třeba IT specialistů! Základní uživatelská znalost PC je zcela dostačující, tzn. GIS mohou používat běžní techničtí pracovníci, nikoliv IT specialisté => výrazné rozšíření GIS Zavedení GIS do správy lesního majetku nemusí být nákladná záležitost! Postačí průměrné PC, data LHP/LHO má vlastník lesa k dispozici, obsluhu zvládne běžný administrativní pracovník. K čemu používat GIS?

18 Konec prezentace Tuto prezentaci za přispění Fondu Vysočiny zpracoval:
© 2004, Ing. Vít Skála ředitel společnosti PTL, s.r.o. provozovatel serveru Lesnictvi.cz dlouholetý zařizovatel lesů podílel se na zavádění GIS do lesnictví v 90. letech Kontakt: Tel.: Fax: Web: Tuto prezentaci je možné jako celek volně šířit, kopírovat a veřejně předvádět. Kopírování pouze částí této prezentace a provádění úprav v prezentaci není dovoleno! K čemu používat GIS?


Stáhnout ppt "K čemu je možné používat GIS v lesnictví?"

Podobné prezentace


Reklamy Google