Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak používat GIS v lesnictví?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak používat GIS v lesnictví?"— Transkript prezentace:

1 Jak používat GIS v lesnictví?
JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT LESNÍ MAJETEK Jak používat GIS v lesnictví? Tato prezentace byla vytvořena za přispění Fondu Vysočiny © 2004, Ing. Vít Skála, PTL, s.r.o. Proč používat GIS?

2 Obsah prezentace Úvod Přehled dodavatelů SW
popis jednotlivých produktů & řešení Jak vybírat SW Činnosti pro GIS Jak pracovat s daty Jak pracovat s daty OPRL Závěr Tato prezentace je volnou součástí dvou dalších prezentací o GIS v lesnictví. Pro komplexnější pohled na danou problematiku doporučuji shlédnout i dvě další prezentace: Proč používat GIS v lesnictví K čemu je možné používat GIS v lesnictví Jak používat GIS? Proč používat GIS?

3 Využití GIS GIS je možné používat pro řadu obvyklých činností, ve kterých se běžně pracuje s tištěnými materiály. Využití GIS tyto klasické činnosti zefektivňuje a umožňuje nové způsoby práce s daty => zvýšení produktivity práce. Přehledu konkrétních činností, pro které je možné v lesnictví GIS s úspěchem využít, je věnována samostatná prezentace: „K čemu je možné používat GIS v lesnictví“. Jak používat GIS?

4 Základní komponenty GIS
Hardware Lidé GIS Metody To, jakým způsobem a jak efektivně budeme pracovat s GIS do značné míry ovlivňuje zvolený SW. Tato prezentace obsahuje základní přehled dostupných SW nástrojů a řešení pro práci s lesnickými geografickými daty. Software Data Komerční Open Source Jak používat GIS? Proč používat GIS?

5 Přehled hlavních dodavatelů SW
Topol Software, s.r.o. Topol Pro, spol. s r.o. Foresta SG, a.s. HELP SERVICE - REMOTE SENSING s.r.o. Intergraph ČR, spol. s r. o. PDS, s.r.o. ESRI Každý z těchto dodavatelů vyvíjí celou řadu produktů a řešení. V rámci této prezentace budou představeny pouze některé z nich. Pro shlédnutí plné nabídky těchto dodavatelů navštivte jejich WWW stránky. Jak používat GIS?

6 Topol Software, s.r.o. TopoL 2001 nástupce programu Topol pro Windows
nabízen v řadách různých variant lišících se rozsahem dostupných funkcí využívá moderního jádra Topol NT Topolík … nejjednodušší varianta umožňující zobrazení vektorových a rastrových dat, obsahuje též uživatelské formuláře – je poskytován zdarma – k dispozici je i Topolik (vhodnější pro starší počítače) Jak používat GIS?

7 Topol Software, s.r.o. TopoL 2001 Viewer
Umožňuje navíc prohlížení dat uložených v interních a připojených databázích, analýzu vnitřních atributů objektů a jejich informačních údajů, buffery. Reduced Speciální verze pro méně náročné práce, funkčně obsahuje veškeré funkce varianty Viewer a navíc dovoluje zpracování vektorových dat. Neumožňuje hromadné zpracování vektorových dat a zpracování rastrů. Tuto variantu lze na přání doplnit o podporu externích zařízení (tablet, GPS). Digit Tato varianta je zaměřena pro práci s vektorovými daty. Obsahuje téměř všechny funkce varianty Basic pro práci s vektory, ale práce s rastry je omezena pouze na jejich prohlížení. Jak používat GIS?

8 Topol Software, s.r.o. TopoL 2001 Basic
Základní verze pro LIS aplikace, funkčně obsahuje veškeré funkce varianty Reduced a navíc hromadné operace s vektorovými daty, další analytické funkce (překryv bloků, přenosy informačních údajů mezi objekty a bloky atd.), podporuje geometrické operace s rastrovými daty - umístění, rotace, zrcadlení, transformace, tvorba mozaiky. Basic podporuje připojení externích zařízení - tablet, GPS. Tuto variantu lze na přání zákazníka doplnit o modul Transformace rastrů a bloků po částech. DMT Nejvyšší varianta TopoLu Poskytuje podporu transformace po částech pro odstranění chyb z převýšení v rastrových i vektorových datech a zahrnuje funkce pro zpracování digitálního rastrového modelu terénu (příprava, 2D a 3D zobrazení, modelové analýzy, apod.). Jak používat GIS?

9 Topol Software, s.r.o. TopoL Internet Server - TIS
založen na technologii TopoL NT zobrazuje rastrová data ve formátech TopoL RAS, RAK, TIFF, CIT, BMP, PCX, JPG, MrSID a GIF a vektorová data ve formátech TopoL Block, ArcView ShapeFile, DGN a data uložená v databázích dle specifikace OpenGIS podporuje realizaci SQL dotazů nad interními a připojenými databázemi umožňuje zobrazování atributů k vybraným vektorovým objektům generuje tzv. "klikací mapy" nad vybranými vektorovými objekty včetně jejich popisu dle databáze (HTML atribut ALT) pomocí SQL dotazů umožňuje hledání vektorových objektů dle jejich atributů podporuje vytváření obrázků ve formátu GIF a kreslení do těchto obrázků lze použít v jazyce PHP nebo v ASP pro uživatelskou práci s daty je nutná aplikační nadstavba nad tímto serverem Jak používat GIS?

10 Topol Pro, spol. s r.o. HeleTAX
program sloužící k prohlížení numerických a grafických taxačních dat s možností tisku hospodářské knihy, separátů vyhláškových sestav a základních lesnických map program získal 2. místo v soutěži Geoaplikace roku 1999 výběr prohlížení mezi několika LHC propojení grafických a popisných dat čtyři druhy standardních lesnických map s možností zobrazení podkladových rastrů a vrstevnic výběr výřezu podle jednotek prostorového rozdělení lesa od oddělení po porostní skupinu výběry jednotek prostorového rozdělení lesa dotazem na atributy integrované funkce tisku Hospodářské knihy a vyhláškových sestav tiskne hospodářskou knihu, vlastnické separáty, lesnickou mapu, vyhláškové sestavy prohlížení a tisk vybraných dat v nastavitelném měřítku, snadná změna polohy výřezu Jak používat GIS?

11 Topol Pro, spol. s r.o. ORBIS Mapper32 ORBIS LED
slouží k tisku mapových kompozic (umožňuje umístit na jeden list papíru více výřezů různých map lišících se měřítkem a tématem a definovat jejich vzájemný vztah) tiskne mapy z vektorových i rastrových dat podpora rutinních tisků ve velkých sériích včetně jejich opakovatelnosti umožňuje definovat vzorové mapové listy – šablony, obsahuje průvodce a vlastní skriptovací jazyk ORBIS LED nástroj na vytváření a editaci Topolovských lesnických dat - Lesnický Editor používá se při tvorbě LHP/LHO možnost vkládání databázových údajů ke grafickým objektům obsahuje uživatelsky přívětivé nástroje pro vytváření speciálních lesnických vrstev (kartografické značky, slučky, šrafové vrstvy, atd.) Jak používat GIS?

12 Foresta SG, a.s. Baset prohlížečka a editor vektorových a rastrových map existuje několik verzí programu: Basic (B) umožňuje prohlížení map a připojených databází včetně jednoduchého tisku Standard (S) umožňuje základní editaci vektorové mapy a jednoduchou transformaci rastru má komfortní tiskové možnosti Professional (P) obsahuje navíc úplnou sadu funkcí pro editaci a úpravy vektorové mapy a sadu analytických funkcí vektorové mapy je možné exportovat do formátů ARC a DXF kromě standardně nabízených verzí je možné vytvoření aplikace přizpůsobené potřebám uživatele na míru Jak používat GIS?

13 Foresta SG, a.s. PUKNi softwarová aplikace pro správu dat katastru nemovitostí umožňující propojení s geografickými daty (katastrální mapy) pracuje s databázovými údaji SPI a na ně navazujícími grafickými daty zobrazuje informace evidence nemovitostí, obsahuje jednoduchý systém vyhledávání a tisk statistických údajů dle výběru v předdefinovaných nebo vlastních tiskových sestavách umožňuje vytvořit nad rastrovou mapou vrstvu referenčních bodů parcel s propojením na databázové údaje vítězem soutěže "Geoaplikace roku„ - kategorie A v roce 2000 PUKNi2 pracuje nad datovou strukturou ISKN umožňující načtení numerických i grafických dat z VF ISKN Jak používat GIS?

14 Foresta SG, a.s. LHKE WeBaset
softwarová aplikace umožňující správu a aktualizaci všech informací, jenž jsou potřebné pří hospodaření s lesním majetkem obsahuje lesní hospodářskou knihu a knihu lesní hospodářské evidence může být propojeno s grafickou částí LHP WeBaset mapový server pro Internet umožňuje prohlížení map podle připojené legendy včetně zobrazení připojených popisů a databázových údajů pro zajištění funkčnosti postačuje editace vzorové WWW stránky, která obsahuje veškeré funkce a vlastnosti, které server umožňuje Jak používat GIS?

15 HELP SERVICE –R. S. s. r.o. MapServer Poskytovaná řešení
freeware (Open Source) mapový server schopen pracovat v prostředí UNIX, Linux i Microsoft Windows Poskytovaná řešení nad freeware mapovým serverem jsou stavěny aplikační řešení dle potřeb a požadavků zákazníků existují základní aplikace: => msBASIC (prohlížení a vyhledávání dat) => msEDIT (i editace dat včetně GPS) => msPDA (pro PDA) aplikace umožňují prohlížení i editaci dat, vytváření prostorových analýz, tiskové výstupy atd. Tato řešení využívají například: ÚHÚL - server OPRL Kraj Vysočina, Liberecký kraj Server Kutnohorsko Mikroregion Zálesí ČZU, Praha, VÚLHM Jíloviště VÚGTK Zdiby, Město Kutná Hora, Město Kopřivnice, Městský úřad Kolín MJM Litovel Jak používat GIS?

16 Intergraph ČR, spol. s r. o. GeoMedia
otevřená geoprostorová technologie, která společně s vybranou relační databází tvoří základ poskytovaných řešení společnosti Intergraph Komplexní řešení pro práci s lesnickými daty řešení jsou připravována uživatelům podle jejich aktuálních potřeb na platformě GeoMedia webové portály založené na technologii GeoMedia splňují specifikace mezinárodního sdružení Open GIS Komplexní řešení pro práci s lesnickými daty Pozemková evidence podniku Lesy ČR příklad řešení nominováno mezi finalisty soutěže IT projekt roku, pořádané společností CACIO Jak používat GIS?

17 Intergraph ČR, spol. s r. o. Řešení pro práci s daty katastru nemovitostí grafická i alfanumerická data jsou uložena v jedné datové struktuře v databázi (Oracle, MS SQL server) obsahuje: nástroje pro kartografické výstupy nástroje pro tvorbu přehledových map nástroje pro generování alfanumerických i grafických sestav nástroje pro vizualizaci dat webový portál sloužící pro přístup uživatelů k datům Další informace získáte přímo na webových stránkách nebo na adrese Intergraph ČR. Jak používat GIS?

18 PDS, s.r.o. PDS_KoPla PDS_ProPla
oficiální kontrolní program LHP/LHO používaný orgány státní správy lesů kromě kontrol umožňuje též prohlížení dat, výpočet závazných ustanovení, sumární výpočty a vytváření komplexních dotazů pracuje s textovou i grafickou částí LHP/LHO zdarma k dispozici pro všechny zájemce PDS_ProPla program pro veškerou práci s LHP a ke kompletnímu vedení LHE pracuje samostatně, může být i propojen s některým z programů na zpracování lesní výroby Jak používat GIS?

19 ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.)
ArcGIS klasický SW pro práci s GIS, který se v lesnictví příliš nepoužívá obsahuje řadu produktů lišících se šíří poskytovaných funkcí, druhem licence a závislosti na OS všechny verze produktů umožňují prohlížení i editaci dat a základní prostorové analýzy ArcView => ArcEditor => ArcInfo k dispozici je celá škála nadstavbových produktů (extensions) Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, StreetMap, ArcPress, MrSID Encoder, … Jak používat GIS?

20 Platí přímá úměra: „Čím pokročilejší funkce, tím dražší SW.“
Jak vybírat SW ? Jaké řešení zvolit? Platí přímá úměra: „Čím pokročilejší funkce, tím dražší SW.“ Proto je při výběru vhodného SW užitečné vědět, kdo k čemu a jak bude SW používat. Jak používat GIS?

21 Jak vybírat SW ? Na co chci SW použít?
pouze prohlížení x i editační funkce x analytické funkce Na co chci SW použít pouze prohlížení existujících dat + zobrazování databázových údajů a tisk základních výřezů => stačí jednoduché free prohlížečky ? Jak rozsáhlé analytické funkce budu potřebovat? pouze základní dotazy x složité dotazy s použitím matematických operátorů, možnosti ukládání, x prostorové analýzy x kartogramy x kartodiagramy Jak rozsáhlé analytické funkce budu potřebovat nad daty se budou provádět komplexní složité výpočty, matematické analýzy, modely, odhady trendů a budoucího vývoje => pořídit komplexnější program Jak používat GIS?

22 Jak vybírat SW ? Kdo bude se systémem pracovat?
technický pracovník x IT profesionál Kdo bude se systémem pracovat je k dispozici kvalifikovaná odborná obsluha nebo „pouze“ administrativní pracovník bude obsluha schopna vytváření samostatných složitých dotazů, používání skriptovacího či programovacího jazyka => není-li k dispozici člověk s patřičnými technickými dispozicemi, je zbytečné pořizovat SW s rozsáhlým vnitřním programovacím jazykem ? Jak používat GIS?

23 Jak vybírat SW ? S jakými daty budu pracovat?
jeden formát x různé zdroje S jakými daty budu pracovat pořizovaný program musí komunikovat s formátem dat, která mám nebo plánuji mít k dispozici programy umožňující práci s řadou různých zdrojů jsou obvykle dražší ? Jaký objem dat budu spravovat? pouze několik desítek MB x stovky GB? Jaký objem dat budu spravovat některé programy mohou být omezeny objemem zpracovávaných dat => seznámit dodavatele s plánovaným objemem dat (rozlohou území v GIS) Jak používat GIS?

24 Jak vybírat SW ? Kolik mám finančních prostředků k dispozici?
nejsem-li omezen prostředky, je možné investovat do o něco kvalitnějšího řešení, než by bylo aktuálně nutné => vytvoření podmínek pro používání pokročilejších funkcí GIS za postupného vzdělávání obsluhy nemusí vždy platit čím dražší, tím lepší, výběr SW pro GIS patří mezi strategická rozhodnutí a je zpravidla volbou na několik let => vybírat pečlivě ? Náklady na pořízení SW pro používání GIS v lesnictví se mohou pohybovat v řádech desetitisíců Kč. Na pracovištích s malými nároky na funkcionalitu systému je možné využít free programů, u velkých nadnárodních podniků mohou být náklady na implementaci GIS v řádech statisíců Kč. Jak používat GIS?

25 Jak vybírat SW ? Na co se ptát dodavatele? Na co se ptát dodavatele
Kolik instalací nabízeného řešení již dodavatel realizoval? => čím více instalací, tím větší záruka, že řešení je již propracované, stabilní a spolehlivé Kdo jsou jeho zákazníci? => odpovídají mému zaměření? Řešení určené pro jednu cílovou skupinu nemusí být pro jinou cílovou skupinu vhodné Jakou poskytuje záruku a servis? Jak je spolehlivý? => GIS bez náležité podpory je tragédie ? Jak používat GIS?

26 Jak pracovat s daty Data jsou nezbytnou součástí GIS a jejich rozsah a kvalita přímo předurčují efektivitu nasazení GIS Většina desktopových aplikací (programy nainstalované na počítači uživatele) pracuje s vlastními daty nahranými obvykle na stejném počítači jako vlastní aplikace (data LHP/LHO, katastr nemovitosti, atd.) Internetové mapové servery umožňují pracovat s daty z různých serverů umístěných kdekoliv na světě formou tzv. webových služeb v lesnictví jsou touto formou přístupná např. data OPRL Jak používat GIS?

27 Jak pracovat s daty OPRL
OPRL (oblastní plány rozvoje lesa) obsahují následující vrstvy: typologie – deklarované funkce ÚSES – les. vegetační stupně dopravní síť – a mnoho dalších K datům je možné přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče MS Explorer, tedy bez nutnosti instalace nějakého speciálního programu na počítač uživatele Data je též možné připojit jako webovou službu do vlastního mapového serveru zájemce (po dohodě se správcem vašeho mapového serveru a správcem mapového serveru ÚHÚL) Jak používat GIS?

28 Závěr Používání GIS v lesnictví v současné době nic nebrání
základní digitální data jsou součástí LHP/LHO k dispozici jsou i digitální data katastru nemovitostí (pro samosprávu od zdarma) SW pro jednoduchou práci s daty zdarma, SW s pokročilými nástroji a řadou analytických funkcí k dispozici za několik desítek tisíc Kč současné verze SW jsou spolehlivé, stabilní a uživatelsky přívětivé Používání GIS zefektivňuje práci => zvyšuje produktivitu umožňuje nové pohledy na klasická data a získání výstupů nedosažitelných bez GIS Co brání hojnějšímu využívání GIS pouze nedostatek informací, mýty o GIS a strach z nových věcí Jak používat GIS?

29 Konec prezentace Tuto prezentaci za přispění Fondu Vysočiny zpracoval:
© 2004, Ing. Vít Skála ředitel společnosti PTL, s.r.o. provozovatel serveru Lesnictvi.cz dlouholetý zařizovatel lesů podílel se na zavádění GIS do lesnictví v 90. letech Kontakt: Tel.: Fax: Web: Tuto prezentaci je možné jako celek volně šířit, kopírovat a veřejně předvádět. Kopírování pouze částí této prezentace a provádění úprav v prezentaci není dovoleno! Jak používat GIS?


Stáhnout ppt "Jak používat GIS v lesnictví?"

Podobné prezentace


Reklamy Google