Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most)"— Transkript prezentace:

1 Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most)
10 % pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách v Mostě Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most) Praha,

2 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
Podmínka 10 % Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Společný zájem státu a obcí: pracovní uplatnění sociálně znevýhodněných osob Využití potenciálu obcí získat ekonomicky výhodné nabídky a zároveň podpořit zaměstnanost svých občanů Vytváření pracovních příležitostí v sociálně vyloučených lokalitách

3 Podmínka 10 % Jak jsme zaváděli…
Dosud všechna opatření směřovala na podporu nezaměstnaných; bylo nutno zavést opatření z „druhé strany“ trhu práce, podpořit vznik/vyčlenění pracovních míst Shoda na problému mezi Úřadem práce, NNO a městem, včetně politické reprezentace (legitimita investic v sociálně vyloučených lokalitách) Posouzení ze strany ÚOHS vyznělo ve prospěch opatření Metodika Ministerstva pro místní rozvoj k provádění novely zákona o veřejných zakázkách vydaná odkazuje na společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

4 Kde se podařilo zavést…
Podmínka 10 % Název příspěvku Kde se podařilo zavést… Most – ve směrnici města i v praxi Litvínov – ve směrnici města Roudnice nad Labem – ve směrnici města (5 %) Ostrava – rozhodnutí primátora a náměstků 2/2011 Bruntál, Děčín, Kadaň, Kutná Hora … – ve strategických plánech

5 Podmínka 10 % Z pohledu města Mostu
Město se snažilo již v minulosti o zapojení nezaměstnaných či přímo obyvatel sídliště Chanov do prací probíhajících v dané lokalitě V roce 2010 byly vyhlášeny dvě veřejné zakázky, ve kterých bylo využito stejné podmínky: „Úklid sídliště Chanov“ „Zajištění běžné údržby bytových domů na sídlišti Chanov“ (u obou byla podmínka splněna a uchazeči neměli problém se splněním dané podmínky, proto město přistoupilo i k velkým zakázkám na rekonstrukci bytových domů)

6 Podmínka 10 %

7 Podmínka 10 %

8 Podmínka 10 % Zvláštní podmínka plnění veřejné zakázky
Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění veřejné zakázky. Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet. V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu §44 odst. 10 zákona o VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o uzavření smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním §82 odst. 3 zákona o VZ.

9 Počet pracovníků na zakázce Vyřazeno z evidence Úřadu práce
Podmínka 10 % Výsledky uplatňování zvláštní podmínky Akce Počet pracovníků na zakázce Požadovaný počet (10 %) Vyřazeno z evidence Úřadu práce Úklid sídliště Chanov (2010) 10 1 Zajištění běžné údržby sídliště Chanov (2010) 3 Úklid budov magistrátu města (2011) 6 Rekonstrukce bloku 1 a 11 (2011) 30 4 Rekonstrukce bloku 8 a 13 (2011) Úklid sídliště Chanov (2012) Rekonstrukce veřejných prostranství na sídlišti Chanov (2012) CELKEM 99 11 12

10 Podmínka 10 % Rizika při zavádění
Počáteční nedůvěra právníků obcí a měst, neochota vedení obcí měnit „zaběhnutý“ systém vyhlašování veřejných zakázek Firmy opakovaně vstupující do zakázek města budou kumulovat osoby z evidence Úřadu práce nebo (hůře) zbavovat se těchto osob, jakmile zakázka skončí Rizikem je i chápání opatření jako jednostranné podpory znevýhodněných nezaměstnaných. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je opatřením, z něhož mají prospěch obyvatelé obcí, firmy, města/obce i stát.

11 Podmínka 10 % Děkujeme za pozornost!
Ing. František Jirásek vedoucí odd. veřejných zakázek Odbor rozvoje a dotací Magistrát města Mostu Radniční 1/2 Most Tel.: MT: Mgr. Alena Zieglerová vedoucí odd. řízení a koordinace Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 Tel MT:


Stáhnout ppt "Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most)"

Podobné prezentace


Reklamy Google