Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10 % pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách v Mostě Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most) Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10 % pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách v Mostě Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most) Praha,"— Transkript prezentace:

1 10 % pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách v Mostě Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most) Praha, 24.10. 2012

2 Podmínka 10 % Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek •Společný zájem státu a obcí: pracovní uplatnění sociálně znevýhodněných osob •Využití potenciálu obcí získat ekonomicky výhodné nabídky a zároveň podpořit zaměstnanost svých občanů •Vytváření pracovních příležitostí v sociálně vyloučených lokalitách

3 Jak jsme zaváděli… •Dosud všechna opatření směřovala na podporu nezaměstnaných; bylo nutno zavést opatření z „druhé strany“ trhu práce, podpořit vznik/vyčlenění pracovních míst •Shoda na problému mezi Úřadem práce, NNO a městem, včetně politické reprezentace (legitimita investic v sociálně vyloučených lokalitách) •Posouzení ze strany ÚOHS vyznělo ve prospěch opatření •Metodika Ministerstva pro místní rozvoj k provádění novely zákona o veřejných zakázkách vydaná 15.7.2012 odkazuje na společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Podmínka 10 %

4 Název příspěvku Kde se podařilo zavést… •Most – ve směrnici města i v praxi •Litvínov – ve směrnici města •Roudnice nad Labem – ve směrnici města (5 %) •Ostrava – rozhodnutí primátora a náměstků 2/2011 •Bruntál, Děčín, Kadaň, Kutná Hora … – ve strategických plánech Podmínka 10 %

5 Z pohledu města Mostu •Město se snažilo již v minulosti o zapojení nezaměstnaných či přímo obyvatel sídliště Chanov do prací probíhajících v dané lokalitě •V roce 2010 byly vyhlášeny dvě veřejné zakázky, ve kterých bylo využito stejné podmínky: „Úklid sídliště Chanov“ „Zajištění běžné údržby bytových domů na sídlišti Chanov“ (u obou byla podmínka splněna a uchazeči neměli problém se splněním dané podmínky, proto město přistoupilo i k velkým zakázkám na rekonstrukci bytových domů) Podmínka 10 %

6

7

8 Zvláštní podmínka plnění veřejné zakázky Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění veřejné zakázky. Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet. V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu §44 odst. 10 zákona o VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o uzavření smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním §82 odst. 3 zákona o VZ.

9 Výsledky uplatňování zvláštní podmínky Podmínka 10 % AkcePočet pracovníků na zakázce Požadovaný počet (10 %) Vyřazeno z evidence Úřadu práce Úklid sídliště Chanov (2010) 1011 Zajištění běžné údržby sídliště Chanov (2010) 311 Úklid budov magistrátu města (2011) 611 Rekonstrukce bloku 1 a 11 (2011) 3034 Rekonstrukce bloku 8 a 13 (2011) 3033 Úklid sídliště Chanov (2012) 1011 Rekonstrukce veřejných prostranství na sídlišti Chanov (2012) 1011 CELKEM 991112

10 Rizika při zavádění •Počáteční nedůvěra právníků obcí a měst, neochota vedení obcí měnit „zaběhnutý“ systém vyhlašování veřejných zakázek •Firmy opakovaně vstupující do zakázek města budou kumulovat osoby z evidence Úřadu práce nebo (hůře) zbavovat se těchto osob, jakmile zakázka skončí •Rizikem je i chápání opatření jako jednostranné podpory znevýhodněných nezaměstnaných. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je opatřením, z něhož mají prospěch obyvatelé obcí, firmy, města/obce i stát. Podmínka 10 %

11 Děkujeme za pozornost! www.socialni-zaclenovani.cz Podmínka 10 % Ing. František Jirásek vedoucí odd. veřejných zakázek Odbor rozvoje a dotací Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most Tel.:476 448 255 MT: 774 710 611 Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz Mgr. Alena Zieglerová vedoucí odd. řízení a koordinace Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Tel. 296 153 259 MT: 725 397 252 Zieglerova.Alena@vlada.cz


Stáhnout ppt "10 % pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách v Mostě Alena Zieglerová (ASZ), František Jirásek (Město Most) Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google