Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání Alena Zieglerová Ostrava, 9.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání Alena Zieglerová Ostrava, 9.12.2014."— Transkript prezentace:

1 Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání Alena Zieglerová Ostrava, 9.12.2014

2 Činnost Agentury pro soc. začleňování v oblasti sociálního podnikání Pila u Kutné Hory zaměstnává lidi z ubytoven. Sociální podniky má podpořit připravovaný zákon http://www.rozhlas.cz/radiowave/spo lecnost/_zprava/pila-u-kutne-hory- zamestnava-lidi-z-ubytoven-socialni- podniky-ma-podporit-pripravovany- zakon--1388499

3 Usnesení vlády ČR č. 165 ze dne 12. 3. 2014 o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a o Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 Předkla- datel Spolupřed- kladatelé Název legislativního úkolu Stanovený termín předložení vládě Předpoklá- daný termín nabytí účinnosti MLR MPSV MPO Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 2015 2. Q MLR MPSV MPO Návrh zákona o sociálním podnikání 2015 4. Q01.17

4 Postoje předkladatelů zákona k sociálnímu podnikání MLP (v rozhovoru): Slíbil jste nějakou pomoc? Bavili jsme se o sociálním podnikání a zaměstnávání lidí tímto způsobem. Také tu padlo, že jsou příklady, kdy lidé, kteří dostali sociální zaměstnání a byli dobří, chtějí pracovat, tak získali normální zaměstnání. To jsou první vlaštovky toho, jak by měl celý sociální systém fungovat. MPSV: Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020 K dalšímu rozvoji sociálního podnikání je nutné dále zajistit rozvoj podpůrných sítí, včetně poradenství k zahájení činnosti sociálních podniků ve spolupráci s dalšími příslušnými resorty (MPO, MMR), podpora přístupu k veřejným zakázkám a podpora síťování sociálních podniků s cílem zajistit jak jejich rozvoj, další financování, tak rovněž komplexnost poskytovaných služeb. MPO: Koncepce podpory malých a středních podniků 2014-2020 V této souvislosti bude tedy podpora zaměřena na zavádění managementu kvality a pozornost se bude také soustředit na podporu dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků (koncept CSR) včetně podpory sociálního podnikání.

5 Ostatní resorty, instituce, akademici, praktici, občanská společnost … Akademici FHS ÚK Praha FF ÚK Praha UJEP Ústí nad Labem Sociální podniky LIGA, o.p.s. Etincelle, o.s. Trutnovská zeleň, o.p.s. … Obce, kraje Ministerstva / státní instituce Min. zemědělství Min. financí Úřad práce ČR CzechInvest Sociální partneři Další podporovatelé Sítě sociálních podnikatelů ČMZRB NRZP NS MAS Rady vlády … SMO ČR SMS ČR Asociace krajů ČR Rada hospodářské a sociální dohody ČR

6 Na čem je shoda: zákon o sociálním podnikání má být „střechový“ Smyslem zákona bude: definovat sociální podnik (a umožnit NNO přejít z hospodářské činnosti k podnikání, pokud se tak NNO rozhodne) stanovit nadresortní orgán pro podporu sociálního podnikání v ČR určit způsob kontroly pravidel vedoucích k získání / ztrátě statusu soc. podniku, zavést registr sociálních podniků, umožnit ministerstvům poskytovat resortní podporu sociálním podnikům, vč. úprav legislativy (veř. zakázky, daňové úlevy, APZ) Smyslem zákona nebude: stanovit přímé a okamžité benefity podporovat jen integrační sociální podniky přizpůsobit se dosavadní projektové podpoře sociálního podnikání

7 Co je předmětem debat: varianta užšího nebo širšího pojetí sociálního podnikání Sociální podniky typu A  Vhodné pro právní formy, které umožňují podnikat pouze v rámci vedlejší činnosti.  K sociálnímu podnikání se přihlásí celá organizace a deklaruje přihlášení se k sociálnímu podnikání v rámci své vedlejší činnosti.  Platí pro ně méně definičních znaků.  Organizace typu A budou fungovat v rámci stávajícího systému. Sociální podniky typu B  Sem patří pouze právnické osoby, které mohou podnikat ve své hlavní činnosti a OSVČ zaměstnávající minimálně 1 osobu (úvazek 1,0).  Jejich převažující (hlavní) činností je podnikání.  V širší variantě zákona by si organizace musely zvolit buď typ A nebo typ B.

8 Co je předmětem debat: míra zapojení obcí do sociálního podnikání Obce jako zakladatelé sociálních podniků – obecní sociální podniky  ANO, ale max. se 49 % majetkovým podílem  ANO, ale s menšinovým rozhodováním Sociální podnik … „není právnickou osobou veřejného práva nebo osobou jí zřízenou a taková osoba v sociálním podniku nevlastní 50 % nebo více základního jmění nebo nedisponuje většinou hlasovacích práv“ Proč?  zákon o veřejných zakázkách platí i na dotované zadavatele, kteří to, co nakupují, platí z více než 50 % z veřejných zdrojů nelze uplatňovat upřednostňování místních dodavatelů, vše se musí „globálně“ soutěžit  nezávislost na politickém rozhodování jako záruka svobody na trhu  konflikt zájmů v pozicích zadavatel – dodavatel při 50-99% majetkové a rozhodovací účasti (NE in-house zakázky ale ani transparentnost)  potíže s čerpáním nástrojů veřejné podpory a identifikací služeb obecného hospodářského zájmu dle evropské směrnice o veř. zakázkách

9 Jak je věcný záměr zákona daleko? Vznikl první souvislý text obsahující: … definici sociálního podnikání: Sociální podnikání je výdělečná činnost vykonávaná v hlavní nebo ve vedlejší činnosti, samostatně na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, který je z více než 50 % použitý pro další rozvoj sociálního podniku a za účelem zlepšení života místního společenství. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního a jeho činnost spočívá v produkci a prodeji výrobků nebo služeb. … a dále návrhy na: -znaky (obecného) sociálního podniku a integračního sociálního podniku -zřízení veřejného seznamu sociálních podniků -Radu pro sociální ekonomiku / Výbor pro SE Rady pro udržitelný rozvoj -Orgán dohledu Předpokládaný termín předložení do připomínkového řízení: leden – únor 2015

10 Děkuji Vám za pozornost věnovanou sociálnímu podnikání … Mgr. Alena Zieglerová Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Tel. 296 153 259 MT: 725 397 252 zieglerova.alena@vlada.cz www.socialni-zaclenovani.cz … a povzbuzuji Vás k námětům k zákonu.


Stáhnout ppt "Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání Alena Zieglerová Ostrava, 9.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google