Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání"— Transkript prezentace:

1 Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání
Alena Zieglerová Ostrava,

2 Činnost Agentury pro soc. začleňování v oblasti sociálního podnikání
Pila u Kutné Hory zaměstnává lidi z ubytoven. Sociální podniky má podpořit připravovaný zákon

3 Usnesení vlády ČR č. 165 ze dne 12. 3. 2014
o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku a o Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 Předkla-datel Spolupřed-kladatelé Název legislativního úkolu Stanovený termín předložení vládě Předpoklá-daný termín nabytí účinnosti MLR MPSV MPO Věcný záměr zákona o sociálním podnikání Q Návrh zákona o sociálním podnikání Q 01.17

4 Postoje předkladatelů zákona k sociálnímu podnikání
MLP (v rozhovoru): Slíbil jste nějakou pomoc? Bavili jsme se o sociálním podnikání a zaměstnávání lidí tímto způsobem. Také tu padlo, že jsou příklady, kdy lidé, kteří dostali sociální zaměstnání a byli dobří, chtějí pracovat, tak získali normální zaměstnání. To jsou první vlaštovky toho, jak by měl celý sociální systém fungovat. MPSV: Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020 K dalšímu rozvoji sociálního podnikání je nutné dále zajistit rozvoj podpůrných sítí, včetně poradenství k zahájení činnosti sociálních podniků ve spolupráci s dalšími příslušnými resorty (MPO, MMR), podpora přístupu k veřejným zakázkám a podpora síťování sociálních podniků s cílem zajistit jak jejich rozvoj, další financování, tak rovněž komplexnost poskytovaných služeb. MPO: Koncepce podpory malých a středních podniků V této souvislosti bude tedy podpora zaměřena na zavádění managementu kvality a pozornost se bude také soustředit na podporu dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků (koncept CSR) včetně podpory sociálního podnikání.

5 Ministerstva / státní instituce
Ostatní resorty, instituce, akademici, praktici, občanská společnost … Akademici FHS ÚK Praha FF ÚK Praha UJEP Ústí nad Labem Sociální podniky LIGA, o.p.s. Etincelle, o.s. Trutnovská zeleň, o.p.s. Obce, kraje Min. zemědělství Min. financí Úřad práce ČR CzechInvest SMO ČR SMS ČR Asociace krajů ČR Ministerstva / státní instituce Rada hospodářské a sociální dohody ČR Sociální partneři Sítě sociálních podnikatelů ČMZRB NRZP NS MAS Rady vlády Další podporovatelé

6 Na čem je shoda: zákon o sociálním podnikání má být „střechový“
Smyslem zákona bude: definovat sociální podnik (a umožnit NNO přejít z hospodářské činnosti k podnikání, pokud se tak NNO rozhodne) stanovit nadresortní orgán pro podporu sociálního podnikání v ČR určit způsob kontroly pravidel vedoucích k získání / ztrátě statusu soc. podniku, zavést registr sociálních podniků, umožnit ministerstvům poskytovat resortní podporu sociálním podnikům, vč. úprav legislativy (veř. zakázky, daňové úlevy, APZ) Smyslem zákona nebude: stanovit přímé a okamžité benefity podporovat jen integrační sociální podniky přizpůsobit se dosavadní projektové podpoře sociálního podnikání

7 Co je předmětem debat: varianta užšího nebo širšího pojetí sociálního podnikání
Sociální podniky typu A Vhodné pro právní formy, které umožňují podnikat pouze v rámci vedlejší činnosti. K sociálnímu podnikání se přihlásí celá organizace a deklaruje přihlášení se k sociálnímu podnikání v rámci své vedlejší činnosti. Platí pro ně méně definičních znaků. Organizace typu A budou fungovat v rámci stávajícího systému. Sociální podniky typu B Sem patří pouze právnické osoby, které mohou podnikat ve své hlavní činnosti a OSVČ zaměstnávající minimálně 1 osobu (úvazek 1,0). Jejich převažující (hlavní) činností je podnikání. V širší variantě zákona by si organizace musely zvolit buď typ A nebo typ B.

8 Co je předmětem debat: míra zapojení obcí do sociálního podnikání
Obce jako zakladatelé sociálních podniků – obecní sociální podniky ANO, ale max. se 49 % majetkovým podílem ANO, ale s menšinovým rozhodováním Sociální podnik … „není právnickou osobou veřejného práva nebo osobou jí zřízenou a taková osoba v sociálním podniku nevlastní 50 % nebo více základního jmění nebo nedisponuje většinou hlasovacích práv“ Proč? zákon o veřejných zakázkách platí i na dotované zadavatele, kteří to, co nakupují, platí z více než 50 % z veřejných zdrojů nelze uplatňovat upřednostňování místních dodavatelů, vše se musí „globálně“ soutěžit nezávislost na politickém rozhodování jako záruka svobody na trhu konflikt zájmů v pozicích zadavatel – dodavatel při 50-99% majetkové a rozhodovací účasti (NE in-house zakázky ale ani transparentnost) potíže s čerpáním nástrojů veřejné podpory a identifikací služeb obecného hospodářského zájmu dle evropské směrnice o veř. zakázkách

9 Jak je věcný záměr zákona daleko?
Vznikl první souvislý text obsahující: … definici sociálního podnikání: Sociální podnikání je výdělečná činnost vykonávaná v hlavní nebo ve vedlejší činnosti, samostatně na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, který je z více než 50 % použitý pro další rozvoj sociálního podniku a za účelem zlepšení života místního společenství. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního a jeho činnost spočívá v produkci a prodeji výrobků nebo služeb. … a dále návrhy na: znaky (obecného) sociálního podniku a integračního sociálního podniku zřízení veřejného seznamu sociálních podniků Radu pro sociální ekonomiku / Výbor pro SE Rady pro udržitelný rozvoj Orgán dohledu Předpokládaný termín předložení do připomínkového řízení: leden – únor 2015

10 sociálnímu podnikání …
Děkuji Vám za pozornost věnovanou sociálnímu podnikání … Mgr. Alena Zieglerová Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva Nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 Tel MT: … a povzbuzuji Vás k námětům k zákonu.


Stáhnout ppt "Příprava věcného záměru zákona o sociálním podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google