Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Specifika zadávání zakázek v oblasti podpory 2.2 Duben 2010Evropská unie Evropský fond pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Specifika zadávání zakázek v oblasti podpory 2.2 Duben 2010Evropská unie Evropský fond pro regionální."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Specifika zadávání zakázek v oblasti podpory 2.2 Duben 2010Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Zakázky v oblasti podpory 2.2 •Zakázky na služby − mediaplány − manuály vizuální identity, návrhy jednotného vizuálního stylu, grafické návrhy a zpracování − reklama (na internetu, v rozhlase, TV, kinech, tisku, na billboardech, CLV, tramvajích, výlepových plochách, distribuce letáků) = pořízení obsahu reklamy + její umístění/odvysílání − zajištění reklamy v zahraničí, účasti na veletrzích − famtripy (poznávací cesty) a presstripy pro touroperátory (sestavovatele zájezdů, kt. je prodávají cestovním kancelářím) − regionální fotografické výstavy, kulturní akce 1/3

3 Zakázky v oblasti podpory 2.2 •Zakázky na služby − webové prezentace, modernizace webu, aktualizace obsahu webu, webový plánovač tras − databáze turistických cílů, nemovitostí vhodných pro pořádání akcí (svatby, kongresy, … ) − virtuální prohlídky, DVD snímky, audioprůvodce − fotografické práce − překlady do cizích jazyků − … 2/3

4 Zakázky v oblasti podpory 2.2 •Zakázky na dodávky − propagační materiály (brožury, letáky, mapy - i panoramatické, trhací, …, cyklomapy, infokarty s doporučenými okruhy, plánky expozic, pohlednice, cestovní pasy, razítka, omalovánky, pexesa, puzzle, skládačky, stolní hry, vlajky, samolepky, propisky, skleničky) − stojany na propagační materiály, obaly na tiskoviny, … − informační systémy pro pěší, cykloturistiku, hipoturistiku (zvukové infopanely, infokiosky, navigační stojany, rozcestníky, směrové značky, informační tabule, desky z bronzu v dlažbě, cedule na památkách, mobilní panely, …) − scéna pro diváky s technickým vybavením (audio, osvětlovací technika, …) 3/3

5 Postavení zadavatele Než začnete zpracovávat zadávací podmínky … •Veřejný x neveřejný zadavatel − čí potřeby zadavatel uspokojuje ? − jak je financován (odkud pocházejí jeho příjmy) ? − popř. kdo ho ovládá (nejen podle Obchodního zákoníku) ?  zakázka dle zákona x zakázka dle Pokynů pro zadávání zakázek v PŽP

6 Fokus zadavatele Předmět zakázky Předpokládaná hodnota Druh zakázky Kvalifikační předpoklady Obchodní podmínky Hodnotící kritéria Podstatných věcí je vždy jen několik …

7 Předmět zakázky Vymezení předmětu „Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.“ (§ 44 odst. 1 ZVZ) •Ví zadavatel, co chce zadat, nebo spíš jen tuší ? (např. u zakázek na služby nic jednoduchého) − požadavky na řešení (grafické, prostorové, …) − kvantifikovatelné údaje − materiálové provedení, kvalitativní požadavky, … •A rozpoznají to i dodavatelé ? (tj. je reálné, že zadavatel získá srovnatelné nabídky ?) A)Jaké jsou důsledky nedostatečného vymezení předmětu? B)Co musí zadavatel udělat, nedokáže-li vymezit předmět ?

8 Předmět zakázky a její hodnota Předpokládaná hodnota zakázky – co je předpokládaná hodnota a k čemu slouží ? – jak a podle čeho ji stanovit ? =>§ 12 ZVZ: „ … výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky …“ – co je předmětem zakázky ? » je nutné blíže ho specifikovat ? – jedná se o jednu zakázku nebo o zakázky, jejichž plnění na sebe navazuje ? Zadavatel zpravidla nedokáže určit předpokládanou hodnotu zakázky proto, že dostatečně dobře neví, co vlastně chce. Může zadavatel stanovit p. hodnotu s přesností na nejvyšší řád ?

9 Předmět a druhy zakázek Zakázka na služby x dodávky •předmět zakázky ovlivňuje: − okruh dodavatelů, které zadavatel vyzývá k podání nabídky − požadavky na kvalifikaci (profesní, ekonomickou, technickou) − rozdělení zakázky na části nebo realizace samostatných zadávacích řízení několika zakázek − … − možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění (zejm. § 23 odst. 7 ZVZ)

10 Předmět zakázky a její dělení Dělení zakázky •neoprávněné: − rozdělení zakázky za účelem snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity vymezené ZVZ nebo Pokyny v PŽP Proč je takový způsob zadání špatný ? •oprávněné: − nedojde-li ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity − jedná-li se o zakázky, které na sebe logicky časově navazují (projektová dokumentace -> stavba, mediální plán -> reklamní kampaň, grafický návrh -> jeho realizace) − při využití institutu zadávání částí veřejné zakázky Kdy to může být zapotřebí?

11 Předmět zakázky a její dělení Zadávání částí veřejných zakázek •upraveno § 98 ZVZ •umožňuje realizovat zakázku za použití více dodavatelů najednou (tj. zadavatel uzavře z jediného společného zadávacího řízení počet smluv odpovídající vymezenému počtu částí) •při vhodném nastavení zadávacích podmínek lze i velmi nesourodé plnění realizovat: − v celkově kratším termínu − s vyšší konečnou kvalitou − s nižšími náklady (za použití menších dodavatelů) − bez strachu z pozdějšího napadení za dělení zakázky − … •je možné zrušit pouze nezbytnou část zakázky a v ostatních pokračovat

12 Předmět zakázky a hodnocení nabídek Hodnotící kritéria •musí se vztahovat k plnění veřejné zakázky (§ 78 odst. 4 ZVZ) •mohou jimi být vedle nabídkové ceny zejména: − kvalita − technická úroveň nabízeného plnění − estetické vlastnosti − funkční vlastnosti − vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí − provozní náklady − návratnost nákladů − záruční servis − pozáruční servis − zabezpečení dodávek − dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení •musí být transparentní (zdaleka se netýká jen neměřitelných údajů)

13 Předmět zakázky a hodnocení nabídek Hodnotící kritéria A)Co znamená transparentní ? (viz definici v PŽP, Příloha č. 3, čl. 4.6) B)Jaký je rozdíl mezi posouzením a hodnocením nabídek ? Způsob hodnocení nabídek •jak budou nabídky hodnoceny podle DHK (co bude zohledňováno a jak, na základě čeho budou přidělovány bodové hodnoty a v jaké výši) •není-li znám předem, nemohou tomu dodavatelé přizpůsobit své nabídky •není-li jasný, hodnotící komise neví, jak má nabídky hodnotit => Zadavatel je povinen uvést jej v zadávacích podmínkách ! Může zadavatel stanovit kritérium „Kvalita a rozsah nabízeného plnění“ ?

14 Předmět zakázky a hodnocení nabídek Způsob hodnocení nabídek •hodnotící komise musí hodnotit nabídky podle stanovených kritérií •požadavek na transparentnost přetrvává: − komise musí odůvodnit, proč přiřadila jednotlivým nabídkám jejich bodové hodnoty = které údaje, jak a proč hodnotila Co udělá komise s nabídkou, která nesplňuje zadávací podmínky ? a)hodnotí ji, ale ve zprávě uvede, že nesplnila požadavky zadavatele, a pokud se bude jednat o nejvhodnější nabídku, vyzve uchazeče, aby ji doplnil b)nehodnotí ji, vrátí ji uchazeči zpět c)vyřadí ji d)pozve uchazeče na druhé jednání komise k vysvětlení nabídky Jak komise postupuje v případě, že nabídky obsahují několik variant ?

15 Diskuse, otázky Nebojte se zeptat: –……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… –……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

16 Pro šťastný konec SHRNUTÍ 1.Věnujte pozornost detailnímu vymezení předmětu zakázky. 2.Věnujte pozornost hodnotícím kritériím a způsobu hodnocení nabídek. 3.Máte možnost využít kontroly zadávacích podmínek před zahájením zadávacího/výběrového řízení. 4.Předložte ke kontrole dokumentaci o provedeném řízení před uzavřením smlouvy. Vždyť jste/jsme s tím měli dost práce .

17 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Mgr. Sylva Staníková vedoucí právního oddělení tel. 532 193 520 stanikova@jihovychod.cz Ing. Marek Bena právní oddělení tel. 532 193 561 bena@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Specifika zadávání zakázek v oblasti podpory 2.2 Duben 2010Evropská unie Evropský fond pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google