Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky Anglie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Pitronová. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky Anglie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Pitronová. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky."— Transkript prezentace:

1 Počátky Anglie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Pitronová. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP na ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977.

2 Původními obyvateli Anglie byli zřejmě Iberové, tvůrci velkých kamenných staveb, např. Stonehenge Obrázek č. 1 - Stonehenge

3  v 6. století př. Kr. se zde usadili Keltové  kolem roku 450 sem ze severní Evropy pronikají Anglové a Sasové  původní keltští obyvatelé byli buď podmaněni, nebo odešli do horských oblastí (Skotsko, Wales)  v 5. století sem sv. Patrik přinesl křesťanství, které se rozvíjelo v klášterech

4 Obrázek č. 2 – Svatý Patrik • žil v 5. století • pocházel ze vznešené rodiny, v mládí byl unesen otrokáři do Irska • později se stal mnichem, vrátil se do Irska, kde šířil křesťanství • je uctíván jako patron Irska • 17. březen – Den sv. Patrika – nejvýznamnější irský svátek • jeho symbolem je zelená barva a jetelový trojlístek, na jehož příkladu prý vysvětloval princip Nejsvětější Trojice Obrázek č. 3 – Jetelový trojlístek

5  Od konce 8. století útočí na Anglii Vikingové, ovládli část ostrova  Jejich útoky zastavil až král Alfréd Veliký (871 – 899)  Uzavřena dohoda o rozdělení sfér vlivu  Začíná proces sjednocování Anglie, který pokračoval i za Alfrédových nástupců

6 Obrázek č. 4 – Alfréd Veliký • žil v 9. století • po několikaletých bojích s Vikingy s nimi uzavřel dohodu, která rozdělila Anglii na dvě části, JZ část připadla Sasům, SV Vikingům • vybudoval silné loďstvo • zreorganizoval armádu • vydal nový zákoník • podporoval vzdělanost, sám byl velmi vzdělaný, na svůj dvůr zval různé vzdělance z celé Evropy

7 1066 – bitva u Hastingsu – normanský vévoda Vilém Dobyvatel porazil anglické vojsko a stal se anglickým králem Obrázek č. 5 – Vilém Dobyvatel • od r. 1035 normanský vévoda Vilém II. Normanský • pro svůj nemanželský původ bývá v kronikách nazýván Vilém Bastard • roku 1051 ho bezdětný anglický král Eduard Vyznavač označil za svého nástupce • roku 1066 porazil v bitvě u Hastingsu svého protivníka Harolda II. a stal se anglickým králem, od té doby bývá nazýván Vilém Dobyvatel • spolu s Normany pronikly do Anglie silné francouzské vlivy • Vilém zkonfiskoval většinu půdy anglosaských šlechticů a rozdělil ji mezi normanskou šlechtu a církevní hodnostáře • Vilém měl tři syny – Roberta, Viléma a Jindřicha, z bojů o dědictví vyšel jako vítěz Jindřich

8 Zdroje : Obrázek 1: Stonehenge [cit. 2011-07-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na adrese: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stonehenge2007_07_30.jpg Obrázek 2: Svatý Patrik [cit. 2011-07-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na adrese: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stpatrick_hilloftara.jpg Obrázek 3: Jetelový trojlístek [cit. 2011-07-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na adrese: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Irish_clover.jpg Obrázek 4: Alfréd Veliký [cit. 2011-07-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na adrese: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_the_Great.jpg?uselang=cs Obrázek 5: Vilém Dobyvatel [cit. 2011-07-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na adrese: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_the_Conqueror_by_an_unknown_artist_circa_1 620.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Počátky Anglie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Pitronová. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google