Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O kyslíku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O kyslíku."— Transkript prezentace:

1 O kyslíku

2 Obohacený kyslík pomáhá
* zpomaluje stárnutí lidských buněk * pomáhá při bolestech hlavy * pomáhá při únavě * posiluje imunitu * zlepšuje dýchání u pacientů trpících astmatem či alergiemi * zdokonaluje psychologický stav osob trpících depresemi * zvyšuje fyzickou kondici až o 25 % Nedostatek kyslíku způsobuje: * nesoustředěnost * bolesti hlavy * fyzické vyčerpání * únava * nespavost * deprese * oslabení imunity Přípravek proti kocovině! Přísun lékařského kyslíku může zmenšit následky těchto potíží. Také je možné pozitivně ovlivnit chronickou bronchitidu, potíže spojované s pokročilým věkem, zrakové a sluchové potíže.

3 Oxygenoterapie (léčba kyslíkem) je léčebná a regenerační metoda založená na principu inhalace přiměřených dávek kyslíku. S úspěchem se používá při řešení problémů spojených s nevhodným ovzduším, při srdečních potížích, které nejsou způsobeny organickými změnami, při zvýšeném krevním tlaku nebo při bolestech způsobených organickými změnami, při zvýšeném krevním tlaku nebo při bolestech hlavy. Dříve byla tato metoda těžko dostupná pro problémy s dávkováním kyslíku a dodávkami plynu, což nyní odpadá, jelikož u systémů je použito nové doplňkové zařízení pro přísné dávkování kyslíku v závislosti na dýchání pacienta.

4 Kyslík a alkohol  Věc je totiž v tom, že obsah kyslíku v ovzduší volné přírody je mnohem vyšší než v ovzduší městském. V bytě za přítomnosti více lidí klesá úroveň kyslíku ve vzduchu na kritickou hodnotu. Alkohol je zkázou pro každou živou buňku. Jeho základem je ethylalkohol, neboli vinný líh. Za 5-10 minut po požití se alkohol vstřebává do krve a rozpustí se v celém lidském těle, kde se rychle spaluje a připravuje tak tkáně o kyslík a vodu. Buňky organismu se tím pádem smršťují a jejich životní funkce se porušují. Alkohol způsobuje degeneraci jater, ledvin, srdce, cév a jiných orgánů, v první řadě ovšem ničí nervový systém. Nejvíce je jeho ničivým účinkem zasažen mozek, což se vysvětluje tím, že mozkové buňky nemohou plnit svou funkci bez účasti kyslíku. Mozkové buňky rovněž obsahují mnoho tukových tkání, které lehce vstupují do chemické reakce s alkoholem a částečně se v něm rozpouštějí. Kvůli této schopnosti je alkohol přiřazován ke specifickým nervovým jedům či drogám. Jako první v důsledku jeho požití odumírají ty mozkové buňky, které jsou odpovědné za myšlení, vědomí a správné chování člověka ve společnosti. Kyslík napomáhá vylučování toxinů a jiných škodlivých látek, vzniklých pod vlivem alkoholu. Neznamená to, že kyslík je univerzální spása, ovšem ta jeho účinnost! V mnohých civilizovaných zemích lidé s tzv. kocovinou pospíchají do kyslíkového baru, kde přes trubičky popíjejí kyslík.

5 Kyslík a pokročilý věk  V pokročilém věku procházejí anatomicko-fyziologické systémy člověka podstatnými změnami. Postupně se stárnutím se zhoršuje duševní a zdravotní stav. Pro to, aby mohl starší člověk zvládnout nastávající změny, je nutno vědět, co se odehrává ve stárnoucím organismu. Maximální spotřeba kyslíku (VO2 Max) je hodnotou, určující funkčnost srdečně-cévního systému (CV). Po dosažení věku 25 let se tato hodnota v lidském těle zmenšuje o 5-15% každé desetiletí. Maximální frekvence srdečního tepu se každých deset let zmenšuje o 6-10 úderů, což způsobuje pokles maximálního množství srdcem vytlačované krve. U lidí v pokročilém věku se také objevuje zmenšení objemu krevní plazmy, erytrocytů a cirkulační krve. U starších lidí je krevní tlak vždycky vyšší, projevuje se to zejména u žen v pokročilém věku. Plícní tkáň starších lidí ztrácí svou pružnost. Zmenšuje se tak pohyblivost hrudníku a diafragmatu. Plíce se při vdechování vzduchu nerozpínají úplně. Kvůli horšímu prokrvení plic a sklerotizaci stěn alveol se zhoršuje i běžná plicní ventilace, v důsledku čehož vzniká problém s pronikáním kyslíku skrz alveoly do krve a oxidu uhličitého ven z krve. Rozvíjí se hypoxie, doprovázená sníženým obsahem kyslíku v krvi, což způsobuje rychlé vyčerpávání organismu. Hypoxie vyvolává poruchy spánku, zhoršuje trávení, ovlivňuje paměť a myšlení. Při hypoxii je oslabena imunita, což způsobuje vznik mnoha nemocí. Z toho důvodu potřebují starší lidé dodatečný přísun kyslíku.

6 Význam kyslíku pro sportovce
V poslední době se přišlo na to, že dodáváním kyslíku přímo do organismu, zpravidla před výkonem, lze jeho výkon zvýšit o 10-30%. Již v bývalé NDR vyprodukovali takto olympijské vítěze a mistry světa, i když zde používali některých neetických metod. Dnes se používá několik metod, jak dostat kyslík ve zvýšené míře do organismu a používají je především sportovci, u nichž je spotřeba kyslíku největší: lyžaři-běžci, veslaři, cyklisté. Ale nejen oni pochopili význam kyslíku. Co tedy všechno dělá sportovní svět proto, aby obohatil organismus sportovce o tak životně důležitou látku, jakou je kyslík: 1. vysokohorská soustředění, 2. dýchání přes kyslíkové masky, 3. dýchání v hyperbarických/přetlakových komorách, 4. kyslíkové domy a ložnice, 5. ve Finsku (Vuokati) byl postaven kyslíkový tunel dlouhý 1 600m pro běh na lyžích.

7 V mnohých zemích se při chovu a transportu ryb používají kyslíkové koncentrátory.
V Chile a Íránu se koncentrátory využívají kupříkladu při chovu jeseterových ryb. Výsledek předčil mnohá očekávání: schopnost přežití rybího potěru se zvýšila a jeho váha se viditelně zvětšila. Při přepravě živých ryb se v transportních prostředcích instaluje kyslíkový koncentrátor s výkonem 24 V (nikoliv výbušná tlaková kyslíková láhev), kterým proudí kyslík do kontejneru s živými rybami, čímž se zabraňuje jejich masovému úhynu. Mnohé restaurace používají kyslíkové koncentrátory pro nasycení akvárií s živými rybami. Ve srovnání s obyčejnými vzdušnými kompresory (jež skrz vodu propouštějí nejen pro ryby potřebný kyslík, ale i dusík, oxid uhličitý a veškeré škodlivé příměsi i s prachem, pocházející ze vzduchu), zvládají koncentrátory nasycení akvária kyslíkem lépe a rychleji.

8 Kyslík jako lék Medicínský kyslík se již dávno používá v nemocnicích v kapalném či plynném skupenství (v tlakových láhvích). Tento kyslík je ovšem hořlavou a výbušnou látkou a proto je použití kyslíkových tlakových láhví zakázáno v nemocničních pokojích a při domácí léčbě pacientů, absolvujících kyslíkovou terapii. Zdá se, že otázka zásobování nemocnic a dalších zdravotnických zařízení kyslíkem je prakticky vyřešena, i když je s ní spojena celá řada potíží, způsobených doplňováním tlakových láhví, jejich nákladní dopravou, včasných dodáním a prováděním technických kontrol. Problém zůstává v kyslíkovém zásobování pacientů.

9 Kyslík a děti, Kyslík a těhotenství
Dětský organismus se rozvíjí a k tomu potřebuje energii. Hlavním dodavatelem energie (více než 90%) je kyslík. Často se říká, že děti jsou jako malí dospělí, což není úplně správné tvrzení, jelikož mají poněkud jiné tělesné proporce. Děti mají relativně velkou hlavu a mozek, které dostávají na rozdíl od dospělých větší množství vytlačované srdeční krve. Obvykle se domnívá, že dětství začíná od narození, ovšem nejdůležitější vliv na zdraví a vývoj dítěte má prenatální období, během kterého se plod nachází ještě v těle matky. V této fázi je organismus dítěte nejvíce citlivý na takové škodlivé účinky jako je ozařování, nedostatek kyslíku, fyzické trauma nebo intoxikace virového či jiného původu. Každý z nich se může stát příčinou vrozené vady ve vývinu jakéhokoliv orgánu a způsobit tak předčasný porod. Z výše uvedeného vyplývá, že zdraví budoucího dítěte přímo souvisí se způsobem života matky. Kouření a alkohol způsobují, kromě všeho jiného, kyslíkovou nedostatečnost organismu matky a dítěte. Spotřeba kyslíku je u dětí dvakrát vyšší než u dospělých (6-7 ml/kg/min), což je velmi důležitý rozdíl: aby zdvojnásobil objem kyslíku, musí dětský organismus dvakrát zvětšit jeho přísun a vstřebávání. Tento úkol zvládá dětský organismus na fyziologické úrovni, potřebuje ale stálou pomoc zvenčí. Nízký obsah kyslíku ve vzduchu působí krajně negativně na vývoj dítěte. Proto jsou procházky po velkoměstě obzvlášť nebezpečné (viz článek Ekologie a kyslík).

10 Několik faktů o významu kyslíku 
Téměř před 200 lety obsahovala zemská atmosféra 40% kyslíku. Nyní se ho k nám z ovzduší dostává pouze 21%. Nedostatek kyslíku v atmosféře je důsledkem průmyslových emisí a exhalací, kvůli nimž se postupně ničí ozónová vrstva. Každý den se člověk průměrně krát nadechne. Krev zásobuje kyslíkem veškeré systémy organismu, stimuluje chemické reakce a zbavuje organismus usazenin a toxických látek. Hmotnost molekuly vody je z 90% tvořena kyslíkem, zatímco lidský organismus se z vody skládá z 65-70%. Lidský mozek tvoří 2% z celkové hmotnosti člověka a spotřebuje 20% kyslíku, pronikajícího do organismu. Příčinou mnohých zhoubných onemocnění je buněčný nedostatek kyslíku. Rakovina napadá veškeré lidské orgány kromě srdce, a to z důvodu pronikání kyslíku do tohoto orgánu. Aromaterapie je v různých formách známá a využívaná již od počátků civilizace. Představuje zvláštní umění používat rostlinné olejové výtažky ke zlepšení zdraví a krásy těla. Kromě blahodárného účinku na tělo působí aromatické výtažky jemně na povědomí a emoce člověka. Tyto látky, používané v aromaterapii a disponující tzv. životní silou jsou nedílnou součástí biologických procesů rostlin. Jsou také látkou, která naděluje rostlině unikátní a neopakovatelnou vůni. Syntetické oleje s podobnými vůněmi neobsahují přírodní komponenty a životní síly, které dodávají aromatickým olejům jejich terapeutickou hodnotu. Z naší rozmanité nabídky vůní si můžete vybrat něco pro osvěžení a posílení nebo naopak pro uvolnění či relaxaci, díky čemuž se zbavíte stresu nebo dokonce získáte pocit zamilovanosti! Věnujete-li se sportu a cvičení, pak může dávka kyslíku před tréninkem či po něm příznivě ovlivnit Vaši fyzickou aktivitu a případně zkrátit dobu celkové rekonvalescence.

11 Charakteristika vzduchu
Srovnávací tabulka koncentrace kyslíku ve vzduchu Srovnávací tabulka působení rozličných koncentrací kyslíku na člověka Koncentrace kyslíku (%) Popis Rychlá rekonvalescence po intenzivní fyzické námaze Maximální sportovní aktivita (v krátkém časovém úseku) Rychlá rekonvalescence po lehké fyzické námaze Zvýšení sportovní aktivity o 10% 21 Norma čerstvého venkovního vzduchu 20,5 Norma vzduchu v uzavřených prostorech (dle zákona) Zvýšená hladina CO2: pocit dusna, bolest hlavy(delší pobyt v místnostech škodí zdraví) 18,0 Zákonem přípustná minimální úroveň pro dýchání člověka bez kyslíkového přístroje Závratě, zvýšená frekvence dýchání Ztráta vědomí 12,0 Kritická hodnota 7,0 Smrt Charakteristika vzduchu Suterén Byt (kancelář) Městský vzduch Norma Lesní porost Hory, břeh moře Koncentrace kyslíku Méně než 20,3% 20,5%-20,7% 20,8%-20,9% 21,0% 21,2% 21,6% Pocity člověka Bolesti hlavy, pocit dusna Pocit dusna Normální stav Příznivý stav Velmi dobrý stav Poznámky Je potřeba větrání Přítomnost škodlivých plynů Přiměřená koncentrace kyslíku


Stáhnout ppt "O kyslíku."

Podobné prezentace


Reklamy Google