Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada ředitelů škol a zařízení Libereckého kraje, 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada ředitelů škol a zařízení Libereckého kraje, 19."— Transkript prezentace:

1 Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada ředitelů škol a zařízení Libereckého kraje, 19. září 2012

2 Počty dětí, žáků a studentů v Libereckém kraji Úbytek 1926 dětí, žáků a studentů Nárůst 7 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní rok 2008/2009 až 2011/2012

3 Kombinované vady

4 200920102011 speciální třídy357429451 z toho jen hluchoslepí110 individuální integrace607564

5 Nadprůměrné počty dětí, žáků a studentů v LK Další druhy postižení, kde LK vykazuje proti jiným krajům ČR nadprůměrné počty dětí a žáků: Ve speciálních třídách: s kombinovanými vadami (nejvyšší podíl výrazně) s tělesným postižením (nejvyšší podíl výrazně) s vadami řeči (třetí nejvyšší podíl) s vývojovými poruchami učení (čtvrtý nejvyšší podíl) s mentálním postižením (čtvrtý nejvyšší podíl) Individuálně integrovaných: s kombinovanými vadami (nejvyšší podíl) s tělesným postižením (nejvyšší podíl) se sluchovým postižením (nejvyšší podíl) se zrakovým postižením (nejvyšší podíl) s vadami řeči (druhý nejvyšší podíl)

6 Pokyn k vykazování Proč vznikl ? – nejasnosti ve způsobu vykazování ve školách, – problémy s financováním školské soustavy. Jak jsme postupovali při jeho vytváření ? – požádali jsme o spolupráci všechna poradenská zařízení, – připomínky PPP a SPC, – připomínky oddělení vzdělávání a koncepcí oddělení přímých nákladů OŠMTS. Odkdy je účinný a kdy byl zveřejněn? – účinnost od 1. 9. 2012 – na www.edulk.cz od 10. 9. 2012www.edulk.cz

7 Pokyn k vykazování Komu je pokyn určen? 1.Poradenská zařízení – pravidla pro posuzování druhu a stupně postižení 2.Školy a školská zařízení – jednoznačná informace v Odborném posudku, podle které budou vykazovat děti, žáky se SVP 3.OŠMTS – při kontrolách správného vykazování 4.Zřizovatelům škol a školských zařízení 5.Pedagogům, rodičům, veřejnosti

8 Pokyn k vykazování Dokument bude přílohou Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji v roce 2012 Úvod – proč pokyn vznikl, spojitost s Výkazem o základní škole M3, „Školské poradenské zařízení v závěru Odborného posudku uvede přesnou klasifikaci podle druhu a stupně postižení s odkazem na příslušný řádek výkazu. Ředitel školy nebo zařízení je povinen se tímto vyjádřením řídit.“ Kapitola 1. až 9. – jednotlivé druhy postižení a jejich klasifikace byl respektován názor SPC nebo PPP Závěr – zdravotní znevýhodnění (§16 odst. 3 školského zákona), součtové řádky výkazu (801, 804, … 901, 904)

9 Pokyn k vykazování – kombinované vady Kapitola 6. Klasifikace souběžného postižení více vadami (tj. kombinované vady) Z hlediska financování je cílem poskytnout vyšší příplatek dítěti s těžším stupněm postižení. Poradenské zařízení posoudí – každou vadu zvlášť podle stupně a dále postupuje podle následující tabulky.

10 Pokyn k vykazování – kombinované vady Název kategorie souběžného postižení více vadami: Oddíl VIII. Speciální třídy Číslo řádku: Oddíl IX. Individuálně integrovaní Číslo řádku: Lehce a středně postiženívykazují se pouze dle dominantního druhu postižení, přestože jde o více vad Těžce postižení (včetně středně těžkého mentálního postižení, podle vyhlášky č. 73/ 2005 Sb. §1 odstavec (5)) při dvou nebo více vadách, kdy druhá vada je středního nebo rovněž těžkého stupně 0810 ** 0910 ** Z výše uvedených pouze hluchoslepí 08110911

11 Pokyn k vykazování – kombinované vady Výjimka: Ve výjimečném případě u žáka s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením a zároveň s lehkým mentálním postižením, pokud žák vykazuje výrazně zvýšené nároky na vzdělávání, může poradenské zařízení individuálně doporučit vykázání v řádku 0810 jako Souběžné postižení více vadami (především u žáka při dolní hranici LMR).

12 Děkujeme všem poradenským zařízením a školám za spolupráci a pomoc při vytváření Pokynu

13 Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241marketa.nesporova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada ředitelů škol a zařízení Libereckého kraje, 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google