Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ředitel školy: PaedDr. Ivan Pospíchal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ředitel školy: PaedDr. Ivan Pospíchal"— Transkript prezentace:

1 Ředitel školy: PaedDr. Ivan Pospíchal
Zástupkyně ředitele a zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Jitka Dvořáková Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Falcová Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Jaroslava Nešetřilová

2 Základní informace Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 je úplná škola, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.  Naše škola poskytuje vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům s více vadami (imobilní žáci, žáci s poruchou autistického spektra, žáci se zrakovým postižením). Škola má celkem 14 odloučených pracovišť. Součástí školy je internát, školní družina, školní klub, školní jídelna. V letošním školním roce navštěvuje naší školu 307 žáků. Zajišťujeme také kurzy na doplnění základního vzdělání a doplnění základů vzdělání. Škola zajišťuje pro žáky rehabilitaci, hipoterapii, logopedii a canisterapii. Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacích programů: ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením „Spolu se měníme k lepšímu“, C, 01 Základní škola Vzdělávací program Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy č. j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program č. j / Vzdělávací program Praktická škola č. j /93-24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vedení školy usiluje o rovnoměrné rozvíjení všech součástí školy. Pozornost věnuje materiálnímu rozvoji, zkvalitňování vyučovacích metod, individuálnímu přístupu k žákům, spolupráci s podpůrnými institucemi, realizaci legislativních změn, tvorbě školního vzdělávacího programu, rozvoji péče o děti s více vadami. Pedagogický sbor má vysokou kvalifikaci, kterou doplňuje samostudiem, práci metodických sdružení, dalším vysokoškolským vzděláním i účastí na různých kurzech a seminářích. Učitelský tým tvoří celkem 48 učitelů, 19 vychovatelů a 8 asistentů pedagoga, kteří vzájemně spolupracují. Jsou tvůrčí, iniciativní, rozvíjejí školu po stránce materiální i vzdělávací. Celý učitelský sbor a vedení školy spolupracuje s institucemi: Policií ČR, Městskou policií, SPC pro mentálně, tělesně, sluchově a zrakově postižené, PPP Znojmo…

3 Koncepce rozvoje školy (výchova a vzdělání)
Mateřská škola při Nemocnici Znojmo poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením. Mateřská škola Svatopluka Čecha Mateřská škola speciální při Dětském centru, ul. Mládeže 10 Základní škola při Nemocnici Znojmo poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením. Základní škola praktická poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. Základní škola speciální poskytuje vzdělání žáků se středně těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem, žáků se zdravotním znevýhodněním. Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, především mentálním postižením. Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením. Kurz pro doplnění základního vzdělání při výchovném ústavu Višňové Kurz pro doplnění základů vzdělání při Oblastní Charitě Znojmo

4 Zabezpečení výuky Škola je otevřená i žákům s jiným zdravotním postižením. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, třídu pro zrakově postižené žáky vede kvalifikovaný tyfloped, třídu pro tělesně postižené žáky kvalifikovaný somatoped. Ve třídě pro žáky s poruchou autistického spektra pracují pedagogové vyškolení SPC Brno formou přednášek a praxe. Kromě pravidelných kazuistických a metodických seminářů se zúčastnili i celostátního sjezdu k otázkám autismu. Pro vzdělávání těchto žáků škola zajišťuje speciální materiálně technické vybavení a asistenty pedagoga. Samozřejmostí je i snížený počet žáků ve třídách a individuální vzdělávací plány vycházející z potřeb a možností každého jednotlivého žáka. Péče o žáky se specifickými poruchami učení je realizována v rámci hodin individuální logopedické péče a hodin českého jazyka. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je podporováno nákupem speciálních didaktických pomůcek i celkovým rozvojem vybavenosti školy.

5 Aktivity Výuka cizích jazyků anglický jazyk
německý jazyk jako nepovinný předmět Individuální logopedická péče Rehabilitační péče poskytovaná zdravotníky Dětského centra v zařízení školy Hipoterapie Canisterapie Muzikoterapie Náboženství Zájmové kroužky: Sportovní Počítačový Kroužek stolního tenisu Hudební Aerobic

6 Tradiční akce školy Den otevřených dveří Pedagogický den
Školní akademie Sportovní akce (SHM, vytrvalostní běh, lyžařský výcvikový kurz, turnaj ve florbalu a basketbalu…) Výtvarné soutěže Jarní drozd a zpívání Projektové dny Plavání


Stáhnout ppt "Ředitel školy: PaedDr. Ivan Pospíchal"

Podobné prezentace


Reklamy Google