Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNOTNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Romana Jezberová – metodička tvorby JZZZ Konference IPn NZZ_2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNOTNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Romana Jezberová – metodička tvorby JZZZ Konference IPn NZZ_2."— Transkript prezentace:

1 JEDNOTNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Romana Jezberová – metodička tvorby JZZZ romana.jezberova@nuv.cz Konference IPn NZZ_2

2 POČTY ŽÁKŮ SE SVP V SŠ V UČEBNÍCH OBORECH OBORY kategorie E ročníkprvní druhýtřetí mentálně 244718711603 sluchově 122018 zrakově 6118 vady řeči 141511 tělesně postižení 393023 vývojové poruchy 515536487 souběžné postižení více vadami 230140102 autismus 564633 Celkový součet 331926692285 Žáci se SVP - Konference NZZ_2

3 POČTY ŽÁKŮ SE SVP V SŠ V UČEBNÍCH OBORECH OBORY kategorie H ročníkprvní druhýtřetí mentálně916937 sluchově332658 zrakově121015 vady řeči875 tělesně postižení91516 vývojové poruchy155152143 souběžné postižení více vadami231614 autismus22126 Celkový součet353307294 Žáci se SVP - Konference NZZ_2

4 LEGISLATIVA  Povinnost skládat závěrečné zkoušky podle témat stanovených v jednotném zadání se vztahuje rovněž na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),  Školy postupují v souladu s § 16 školského zákona o Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, odst. 6:  „ Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. …“.  Vyrovnávací a podpůrná opatření – Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se SVP - Konference NZZ_2

5  Spolupráce školy se školským poradenským zařízením (PPP, SPC)  Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.). UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY S OHLEDEM NA TYP A STUPEŇ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ ŽÁKA Žáci se SVP - Konference NZZ_2

6 KOMPETENCE K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK KONÁNÍ ZZ PRO ŽÁKA SE SVP  Lze stanovit a právně zakotvit konkrétní podmínky pro žáky s různými typy a stupni postižení jako u maturitních zkoušek, je to reálné a potřebné pro žáky?  U žáků učebních oborů nelze paušalizovat potřeby žáků a spoléhat na jejich dobré vzdělávací předpoklady jako u žáků maturitních oborů.  Zejména v oborech kategorie E jsou proto některá témata již přímo vytvářená pro žáky se SVP – specifikace zadání dle konkrétního zaměření oboru, nižší nároky na písemnou zkoušku, podmínky průběhu praktické zkoušky apod.  Kompetence ředitele školy (§ 16 odst. 6 š. z.)  Doklady o žákově postižení z PPP/SPC pro kontrolu, příp. ad hoc vyjádření k uzpůsobení podmínek ZZ  Spoleh na profesní kompetence a odpovědnost učitelů, kteří žáka dlouhodobě vzdělávali a znají jeho potřeby. Žáci se SVP - Konference NZZ_2

7 JAK POSTUPOVAT PŘI ZAJIŠTĚNÍ NOVÉ ZZ U ŽÁKA SE SVP  Zkušenosti s žákem z průběhu výuky, znalost jeho speciálních vzdělávacích potřeb  Posouzení témat písemné, praktické a ústní zkoušky z hlediska SVP žáka  Zvážení potřeby vyrovnávacích a podpůrných opatření- uzpůsobení podmínek konání ZZ – doporučení ze SPC /PPP u které je žák veden  Individuální přístup, role a působení učitele žáka u ZZ  Prodloužení času na konání zkoušek (písemné, praktické, ústní)  Přítomnost asistenta pedagoga, tlumočníka  Formální úpravy témat jednotného zadání Žáci se SVP - Konference NZZ_2

8 MOŽNOSTI FORMÁLNÍCH ÚPRAV TÉMAT JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ  IIS NZZ umožňuje provádět formální úpravy u témat pro žáky se zrakovým postižením – zvětšení písma, obrázků apod..  Témata JZZZ může škola FORMÁLNĚ NIKOLIV OBSAHOVĚ upravit i jiným způsobem, pokud je to nezbytné vzhledem k typu a stupni ZP žáka.  Využívají to zejména speciální SŠ pro žáky se zdravotním postižením (SP, ZrP, TP, kombinované vady, SPU, autismus…) pro žáky s těžkými stupni ZP.  Škola si stáhne JZZZ a získá témata ve formátu PDF, který nelze upravovat. Vybere si témata, která využije u ZZ.  S pomocí vhodného soft-ware je převede do otevřeného formátu (WORD) a přizpůsobí potřebám žáka/žáků.  Počty témat pro žáka stanoví vyhláška č 47/2005 Sb. v platném znění. Žáci se SVP - Konference NZZ_2

9 FORMÁLNÍ ÚPRAVA TÉMAT JZZZ Podmínka: ŠKOLA ODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE TÉMA PŘIZPŮSOBENÉ SVP ŽÁKA MÁ OBSAH SHODNÝ S TÉMATEM STANOVENÝM V JEDNOTNÉM ZADÁNÍ. Příklady formálních úprav témat:  PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – možnost zestručnit formulaci otázek, změnit formu odpovědi žáka, převést otevřené otázky do formy testových (zejména u žáků se SP, se SPU a s kombinovanými vadami /KV);  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – možnost podrobněji rozpracovat pokyny k provedení úkolu, tvorbě výrobku, organizaci zkoušky (skupinová práce pod dozorem) dodržování pravidel BOZP apod. (zejména u žáků s LMP a u žáků s KV);  ÚSTNÍ ZKOUŠKA – možnost doplnit téma podklady pro žáka názornými ukázkami tj. fotografiemi materiálů, strojů, zařízení, výrobků, příp. kresbami apod. (zejména u žáků s LMP), podrobněji rozpracovat osnovu zadání a požadované odpovědi u odborných otázek (zejména u žáků se SP). Žáci se SVP - Konference NZZ_2

10 METODICKÁ POMOC ŠKOLÁM PŘI UPLATŇOVÁNÍ JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ U ŽÁKŮ SE SVP  příprava metodického materiálu pro školy - březen 2015  individuální konzultace v NÚV k problematice uzpůsobení podmínek konání ZZ u integrovaných žáků se zdravotním postižením a SVP  individuální konzultace k možnostem úprav témat JZZZ ve vztahu k typu a stupni ZP žáka a k doporučení školského poradenského zařízení - SPC/PPP romana.jezberova@nuv.cz Žáci se SVP - Konference NZZ_2

11 Děkuji Vám za pozornost Romana Jezberová – metodička tvorby JZZZ IPn Nová závěrečná zkouška 2 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, Tel.: 274 022 412 e-mail: romana.jezberova@nuv.czromana.jezberova@nuv.cz


Stáhnout ppt "JEDNOTNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Romana Jezberová – metodička tvorby JZZZ Konference IPn NZZ_2."

Podobné prezentace


Reklamy Google