Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 1 Téma: Právo VII – další orgány právní ochrany Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: říjen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K0039 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA039 Anotace: Další orgány právní ochrany

2 PRÁVO VII. – další orgány právní ochrany soudci, advokáti, notáři, exekutoři, státní zastupitelství, Policie ČR

3 Soudce bezúhonný občan ČR ukončené vysokoškolské právnické vzdělání požadovaný věk 30 let jmenován prezidentem republiky bez časového omezení při rozhodování vázán jen zákonem

4 Soudcovský talár

5 Advokát zastupuje klienty v řízení před soudy nebo jinými orgány obhajuje klienty v trestních věcech uděluje právní porady sepisuje listiny zpracovává právní rozbory vázán pouze právními předpisy zcela oddělen od státu

6 Advokát ex offo v trestním řízení má každý obviněný právo na advokáta pokud si ho nemůže z finančních důvodů dovolit, je mu přidělen tzv. advokát ex offo za advokáta ex offo platí výdaje stát

7 Talár advokáta

8 Notář sepisuje veřejné listiny přejímá listiny a peníze do úschovy poskytuje právní rady vykonává funkci insolvenčního správce projednává dědické záležitosti (soupis majetku zemřelého a jeho rozdělení)

9 Exekutor je soukromá osoba, která je pověřena státem vymáhat za úplatu povinnosti stanovené v rozhodnutí soudu jsou sdruženi v exekutorské komoře náklady na činnost exekutora nese povinný

10 Státní zastupitelství je soustava úřadů, která je určena k zastupování státu a k ochraně veřejného zájmu hlavní činnost spočívá v trestním řízení, kdy plní roli orgánu veřejné žaloby neexistuje jiná instituce, která by žalobu v trestním řízení mohla podat

11 Talár státního zástupce

12 Policie ČR ozbrojený bezpečnostní sbor jeho úkolem je chránit veřejný zájem vyšetřuje trestné činy prověřuje skutečnosti, které nasvědčují, že byl spáchán trestný čin vede samotné vyšetřování, dojde-li k závěru, že byl trestný čin spáchán

13 Literatura, citace HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. ISBN 978-807-3581-633. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Soudci se ve starých těžkých talárech potí, ministerstvo jim nepomůže. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 12. srpna 2008]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/soudci- se-ve-starych-tezkych-talarech-poti-ministerstvo-jim-nepomuze-1ek- /domaci.aspx?c=A080808_091613_domaci_pje Talár: Talár advokáta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 8. června 2010]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r_advok%C3%A1ta.JPG Talár: Úřední oděv českého státního zástupce pro řízení před soudem v trestní věci (tzv. „talár“). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 8. listopadu 2006]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r.JPG


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google