Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _."— Transkript prezentace:

1 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.15 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Právo a jeho odvětví Autor: Ivana Skalická Stručná anotace: Prezentace seznamuje žáky se systémem práva, odvětvími práva v ČR, vede je k respektování práva a občanských práv a svobod. Metodické zhodnocení:. Využito VkO 9.B 3.4.2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická

2 Právo VkO 9 2

3 Právo Více významů slova: 1.Mít na něco nárok (právo na ochranu zdraví) 2.Soubor psaných předpisů, kterými se řídí život společnosti Základní dělení: 1. Právo veřejné (týká se společnosti) 2. Právo soukromé (týká se jednotlivců a jejich zájmů) 3

4 Právní systém v ČR 1.Ústavní právo – ústava a soulad všech zákonů a právních aktů s ní 2.Správní právo – organizuje a kontroluje činnost státní administrativy 3.Občanské právo – řeší vztahy fyzických a právnických osob Občanský zákoník 4

5 4. Obchodní právo – obchodní vztahy, podnikání Obchodní zákoník 5. Pracovní právo – vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce 6. Rodinné právo – vztahy mezi manželi a rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče Zákon o rodině 5

6 7. Trestní právo – souzení protiprávního jednání občanů, ukládání trestů Trestní zákoník 8. Autorské právo - ochrana duševních hodnot Autorský zákon 9. Finanční právo - peníze a jejich oběh 10. Mezinárodní právo – vztahy s jinými státy 6

7 Orgány právní ochrany Policie – zajišťuje veřejný pořádek, dohlíží na dopravu, odhaluje trestné činy a pachatele Státní zastupitelství – vypracuje obžalobu, zastupuje stát Soudy- rozhodují spory a odsuzují pachatele trestných činů Advokáti – zastupují klienty v soudních sporech Notáři- ověřují listiny a podpisy, sepisují závěti a řeší dědictví, uschovávají listiny a peníze. 7

8 Otázky a úkoly 1.Kam se obrátíš, když budeš napaden nebo okraden? 2.Co je úkolem notáře? S čím se na něj obrátíš? 3.Co dělají advokáti? 4.Co je úkolem policie? 5.Co je závěť a na koho se obrátit se sepsáním závěti a její úschovou? 6.Které zákony se tě nyní týkají? 8

9 Řešení 1.Na policii s trestním oznámením. 2.Notář ověřuje listiny a podpisy. 3.Advokáti zastupují klienta v právních věcech. 4.Policie zajišťuje veřejný pořádek, dohlíží na dopravu, odhaluje trestné činy a pachatele. 5.Závěť je listina, kterou odkazuji svůj majetek, postará se o ni notář. 6.Např. školský zákon, zákon o rodině, Občanský zákoník, obchodní zákoník… 9

10 Zdroje JANOŠKOVÁ, Dagmar, ONDRÁČKOVÁ, Monika, ČÁBALOVÁ, Dagmar, MARKOVÁ, Hana, ŠEBKOVÁ Jitka. Občanská výchova 9. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-528-3, s. 16 – 17 a 29 – 30. Klipart MS Office 10


Stáhnout ppt "1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _."

Podobné prezentace


Reklamy Google