Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudy Občanská výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudy Občanská výchova."— Transkript prezentace:

1 Soudy Občanská výchova

2 Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
jméno autora Mgr. Petr Jonáš název projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT předmět Občanská výchova pořadové číslo DUM 19

3 Anotace Prezentace seznamuje žáky se soustavou soudů v České republice a ukazuje na jejich určení. Autor Mgr. Petr Jonáš Očekávaný výstup Žák se orientuje v soustavě soudů u nás, vysvětlí opravný prostředek, nachází příklady soudních rozhodnutí učiněných danou soudní instancí. Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinovaná Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělání – druhý stupeň Typická věková skupina let

4 Soudy

5 Soud Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.
Poskytuje ochranu porušeným nebo ohroženým právům či jiným zákonem chráněným zájmům Pouze on rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Někdy také posuzuje zákonnost aktů orgánů moci výkonné nebo soulad právních předpisů s ústavou, případně rozhoduje o dalších otázkách, které jsou mu svěřeny. Rozhodování soudu se děje prostřednictvím soudců.

6 Obecné soudy nejsou specializovány na nějakou zvláštní agendu, ale
rozhodují ve dvou základních oblastech: v občanskoprávním, neboli civilním soudnictví  soudnictví obchodní, rodinné či dědické poskytují ochranu soukromým právům v trestním soudnictví  rozhodují o vině a trestu za trestné činy.

7 Soustava soudů Označení obecných soudů pak odpovídá jejich postavení v soustavě soudů daného státu. Soustava českých soudů je čtyřčlánková: Nejvyšší soud vrchní soudy krajské soudy okresní soudy

8 Soustava jde o články nikoli o stupně
věc rozhoduje tzv. „soud prvního stupně“ „soud druhého stupně“, nazývaný též odvolací, či apelační soud řeší případný řádný opravný prostředek 

9 Soustava soudů České republiky

10 Koho u soudu potkáme? Učebnice, strana 66n.
Právník Uveď profese a jejich charakteristiky

11 Domácí úkol Najdi zprávu o rozhodnutí soudu
Uveď o jaký soud šlo (druh, sídlo) Zjisti, zda nabylo právní moci pakliže ne, proč?

12 Děkuji za pozornost Zdroje:
DUDÁK, Vladislav, Petr HOLČÁK a Richard MAREDA. Občanská výchova pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 173 s. ISBN Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [cit ] Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Soudy Občanská výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google