Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Manager a jeho profese Ročník / obor studia:IV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Manager a jeho profese Ročník / obor studia:IV."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Manager a jeho profese Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 622 Klíčová slova: Manager, vlastnosti a dovednosti managera, managerské role. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele na téma Manager a jeho profese.

2 Manager a jeho profese

3 Manager je profese nebo profesionální řídící pracovník (vedoucí pracovník) na určitém stupni podnikové hierarchie, zodpovídá za dosahování vytčených cílů jemu svěřených organizačních jednotek. Specifický pracovník odlišující se od zaměstnance výší platu, odpovědností, pravomocemi, zaměstnanec podniku odlišující se od zaměstnance specifickým a viditelným způsobem.

4 Vznik profese manager 1. Vlastník (podnikatel) 2. Vydělení profese zaměstnance (vlastník – zaměstnanec) Henry Ford, Tomáš Baťa, aj.– řídily své podniky autokratickým způsobem – stářím či nemocí jejich výkonnost klesala a podnik se dostával do obtíží. Museli tedy volit jinou cestu pro řízení svého podniku.

5 Vznik profese manager 3. Vydělení profese manager a postupná diferenciace do jednotlivých úrovní. vlastník – manažer – zaměstnanec, úrovně managementu – TOP, střední, 1. linie – hierarchická struktura. 4. Samosprávná firma, účast (participace) na rozhodování, zisku, vlastnictví.

6 Profil managera tvůrčí myšlení a intelektuální schopnosti, speciální organizátorské a řídící dovednosti a schopnosti, tvůrčí motivace, pro inovační postoje, odolnost vůči psychické zátěži, dobrá tělesná a duševní kondice, pozitivní myšlení, komunikační a výrazové dovednosti, schopnost sociální interakce, metodická připravenost pro řízení, úroveň řídícího stylu, morální vlastnosti, image – vnější prezentace, jistota, odvaha, rozhodnost, gestikulace atd.

7 Vrozené předpoklady managera inteligence, potřeba řídit, potřeba moci (potřeba ovládat lidi), schopnost empatie, temperament, představivost, fantazie, invence, tvořivost, komunikativnost atd.

8 Získané předpoklady managera znalosti získané studiem, ekonomická teorie, podnikatelské znalosti, sociálně – psychologické znalosti atd. zkušenosti získané praxí, zvládání mezilidských vztahů, zvládání emocí, efektivnější komunikace, lepší plánování atd., dobrá duševní a psychická odolnost atd.

9 Ideální manager Za ideálního managera je považován ten, který je schopen: Minimalizovat náklady, Mít možnost rozhodovat, Vyhledávat nejvhodnější oblasti podnikání, Musí být schopen rozhodovat a řídit, Musí chtít řídit.

10 Obecné cíle managerů v managementu tvorba hodnot pro společnost – zákazníky, dosahování vysoké produktivity, úspěch na trhu – udržení si zákazníků, dosahování trvalé prosperity, tvorba zisku, nadhodnoty (přidané hodnoty produkce).

11 Manageři vykonávají v podniku tyto funkce základní funkce plánování organizování operativní řízení (realizace) kontrola průběžné funkce rozhodování koordinování regulování vedení lidí, motivování Komunikování zabezpečovací funkce zabezpečení informacemi zabezpečení personální zabezpečení prostředky

12 Managerská role

13 Managerské role 1. Interpersonální role Představitel - reprezentant prezentace podniku (obědy, schůzky, sympozia) Vedoucí odpovědnost za chod podniku, vyrovnání se s úkoly. Spojovatel - koordinátor vyjednávání s lidmi mimo podnik (odběratelé, dodavatelé)

14 2. Informační role Pozorovatel - monitor shromažďování a vyhodnocování informací o podniku, výrobcích. Šiřitel - rozsévač rozděluje těžko nedostupné informace svým podřízeným Mluvčí zajištění informovanosti nadřízených a externího prostředí

15 Managerské role 3. Rozhodovací role Podnikatel iniciování změn v podniku, uvádění nových myšlenek v život Řešitel - zachránce snaží se dostat vzniklou situaci pod kontrolu (bankrot, nebezpečí, pohroma) Distributor zdrojů - Alokátor rozhoduje jak využít či použít omezené finance či čas Vyjednavač hledá přijatelný kompromis mezi jednotlivými skupinami v podniku (podnik x odbory ; podnik x státní správa)

16 Kontrolní otázky Popište vznik profese managera. Jaký je rozdíl mezi vrozenými a získanými dovednostmi managera? Jaké funkce vykonává manager v podniku?

17 Použitá Literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. VEBER, J., Základy managementu pro střední školy. FORTUNA, 2003. ISBN 80-7168-654-9.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Manager a jeho profese Ročník / obor studia:IV."

Podobné prezentace


Reklamy Google