Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Místní akční skupina SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 3. 5. 2016 Dům Kultury Stochov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Místní akční skupina SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 3. 5. 2016 Dům Kultury Stochov."— Transkript prezentace:

1 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Místní akční skupina SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 3. 5. 2016 Dům Kultury Stochov

2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Nositelem projektu je Statutární město Kladno. Partnerem projektu je Místní akční skupina Svatováclavsko, z.s.

3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Podmínkou realizace investičních projektů ZŠ z IROP je soulad se schváleným strategickým rámcem. Bude specifickým kritériem přijatelnosti.

4 Struktura MAP Struktura dokumentu: Analytická část Strategický rámec MAP Opatření Povinná opatření MAP 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

5 Doporučená a volitelná témata  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol

6 Rozdělení území pro řešení MAP

7 Pracovní skupina MAS Svatováclavsko Místostarosta města Stochov ZŠ Stochov ZŠ Lány MŠ Lány MŠ, ZŠ, SŠ Slunce, o.p.s ZŠ Kamenné Žehrovice ZŠ a MŠ Kačice ZŠ a MŠ Brandýsek ZŠ Velká Dobrá MŠ Velká Dobrá ZŠ Pchery MŠ Žilina Zástupce rodičů

8 Problémy školství v území MAS Svatováclavsko (šetření MMK) Na území MAS Svatováclavsko vyplnilo 17 subjektů dotazníky MŠ - nedostatečné vybavení zahrad, ale i výpočetní technikou, chybějící asistenti pedagogů pro děti se SVP a také chybějící kvalifikace učitelek v této oblasti. V budoucnu se předpokládá nedostatečné personální obsazení ohledem na rostoucí počet dětí mladších 3 let. ZŠ - nedostatečné prostory se zastaralým vybavením, chybějící zejména IT vybavení, chybějící prostory pro technické vyučování. Kompletní špatný stav budov – nezateplené, nevyhovující sociální zařízení. Nedostatečné vybavení pro výuku tělesné výchovy – jak vybavení, tak i kapacity tělocvičen či povrchů sportovišť. Zásadním problémem je personální zajištění kvalifikovaných pedagogů s potřebnými aprobacemi a také dostačujícího množství asistentů pedagoga, či psychologa.

9 Vyhodnocení dotazníku MŠMT Základní školy Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory: 1.Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2.Podpora rozvoje matematické gramotnosti 3.Podpora polytechnického vzdělávání 4.Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 5.Podpora inkluzívního/společného vzdělávání 6.Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory: 1.Jazykové vzdělávání 2.ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí) 3.Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

10 Vyhodnocení dotazníku MŠMT Mateřské školy Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory: 1.Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2.Podpora inkluzívního/společného vzdělávání 3.Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4.Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 5.Podpora polytechnického vzdělávání 6.Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory: 1.ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí) 2.Jazykové vzdělávání 3.Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

11 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_16_022 Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. června 2016 Alokace 4,5 mld. Kč Oprávnění žadatelé: Mateřské školy Základní školy ZŠ + MŠ (jeden zřizovatel) Max. výše podpory: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200 Kč) (V případě ZŠ+MŠ = 200 000 Kč + 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200Kč) Počet dětí/žáků školy k 30.9. 2015, resp. K 30.9. 2016 bude zveřejněn u vyhlášené výzvy na webových stránkách MŠMT 11

12 Základní přehled šablon 12

13 Kontakt Ing. Luboš Fleischmann – koordinátor projektu pro obce MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Jaroslava Šípka 486 273 03 Stochov Tel.: 603 489 888 info@massvatovaclavsko.cz Mgr. Iveta Vrabcová – odborník na vzdělávání Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány Telefon škola: 313 502 051 skola@zs.lany.cz Webové stránky: http://www.svatovaclavsko.cz/


Stáhnout ppt "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Místní akční skupina SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 3. 5. 2016 Dům Kultury Stochov."

Podobné prezentace


Reklamy Google