Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeshraniční spor rodičů příklad špatné praxe (Jihlava, 3. 12. 2013) Markéta Nováková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeshraniční spor rodičů příklad špatné praxe (Jihlava, 3. 12. 2013) Markéta Nováková."— Transkript prezentace:

1 Přeshraniční spor rodičů příklad špatné praxe (Jihlava, 3. 12. 2013) Markéta Nováková

2 Rozchod rodičů Rodina s obvyklým bydlištěm na Slovensku 10/2009 – rozvod rodičů, slovenským soudem schválena dohoda rodičů. Nezl. svěřen do výchovy matky, otci upraveno výživné100 EUR a styk: každý druhý týden v měsíci, každá středa, prázdniny… většina tak, že matka předá dítě otci v místě jeho bydliště. Styk s otcem probíhá nepravidelně (matka nevozí dítě k otci) OSPOD se snaží rodičům domluvit - neúspěšně

3 Únos dítěte 06/2010 matka odjíždí do ČR bez souhlasu otce. Styk stále probíhá nepravidelně. 05/2011otec podává přes ÚO žádost o navrácení 17. 6. 2011 se konala na úřadě mediace, uzavřena částečná dohoda o styku. Dne 30. 6. 2011 podává otec návrh na navrácení dítěte k MS Brno (k protiprávnímu přemístění mělo dojít dne 16. 10. 2010). MS Brno návrh zamítl (otec podal žalobu těsně před vypršením lhůty, nezl. je v ČR zakořeněn). Otec se odvolal, KS nařídil navrácení dítěte. Matka se v 03/2012 vrátila do SR.

4 Žádost o vycestování Matka podala v 06/2010 návrh na udělení souhlasu s vystěhováním do ČR – zamítnuto z důvodu nepříslušnosti (dítě se nachází v ČR) Matka podala dne 03/2012 znovu návrh na udělení souhlasu s vystěhováním do ČR. Usnesení – předběžné opatření ze dne 15. 2. 2013 - slovenský soud udělil souhlas nezletilému vycestovat a zdržovat se s matkou v ČR počínaje dnem vykonatelnosti usnesení až do právní moci rozhodnutí ve věci samé, a upravil nově styk s otcem (každý sudý víkend, otec převezme dítě v místě svého bydlištěm a odevzdá ho matce v místě jejího bydliště v SR). Usnesení o vycestování bylo potvrzeno slovenským krajským soudem

5 Nová úprava poměrů Otec podal v 03/ 2012 ke slovenskému soudu návrh na změnu výchovy – spojeno do jednoho řízení s řízením o udělení souhlasu k vycestování. Řízení není skončeno – otec se omlouvá z jednání a podává různá podání (námitka podjatosti soudkyně, vypovězení PM právnímu zástupci, námitky proti koliznímu opatrovníkovi, námitka místní nepříslušnosti…).

6 Naléhavá situace – školní docházka Otec matku informoval, že nezletilý nesmí nastoupit do školy v ČR. Otec nevrátil dne 31. 8. 2013 nezletilého ze styku. Matka ho nahlásila jako nezvěstného. Zjištěno, že nezl. nastoupil do ZŠ v SR. Dne 2. 9. 2013 matka v doprovodu policie SR odvedla syna ze školy. Otec nesouhlasí s přijetím syna do školy v ČR – uvádí, že byl přijat do školy v SR. Odvolal se proti rozhodnutí o přijetí syna do ZŠ v České republice Matka podala návrh na předběžné opatření na udělení souhlasu k nástupu dítěte do ZŠ v ČR Nezletilý byl nakonec přijat do jiné ZŠ v ČR

7 Problémy Nedodržení mediační dohody Pomalý postup soudu Nejasnosti s mezinárodní příslušností soudu zejména v oblasti naléhavých opatření

8 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Přeshraniční spor rodičů příklad špatné praxe (Jihlava, 3. 12. 2013) Markéta Nováková."

Podobné prezentace


Reklamy Google