Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU DUM 12 – Organizační struktury NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Gabriela Bendová Karpytová T EMATICKÝ CELEK Management R OČNÍK III. ročník, maturitní obor Hotelnictví a turismus D ATUM TVORBY Listopad 2013

2 Anotace: Tento digitální učební materiál slouží k získání základních znalostí v oblasti organizačních struktur. Prezentace je pojata jako výkladový materiál, ke kterému je vhodné poskytnout doplňující komentář. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  Uspořádání jednotlivých stupňů podniku, členění po stránce horizontální i vertikální, členění jednotlivých útvarů, vazby mezi těmito útvary  Znázorňujeme ji pomocí tzv. organizačního schématu  Organizační struktura definuje:  Pracovní zařazení členů týmu  Vymezuje jejich vztahy na základě spolupráce  Nadřízenost a podřízenost  Návaznost a propojenost činností v rámci dělby práce  Odpovědnost s využitím předností jejich spolupráce

5  Rozpracovanost organizační struktury závisí na:  Rozsahu výroby či poskytovaných službách (množství produktů)  Úrovni (stupni detailnosti produkce)  Fázi vývoje firmy  Zaměření firmy  …

6 ZÁKLADNÍ TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

7 LINIOVÁ STRUKTURA  Je založena na principu jediného vedoucího, podřízení dostávají příkazy pouze z jednoho nadřízeného místa a jsou mu také odpovědni  Výhoda: jasné určení pravomocí a odpovědností, jednotné řízení, méně nákladný způsob organizování  Nevýhoda: vysoká náročnost na odbornost vedoucího, těžkopádné řízení, zhoršená komunikace, zvyšuje se centralizace  Dnes jen v malých podnicích

8

9 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA  Štáby napomáhají v určitých úkolech liniovému nadřízenému pracovníkovi (ten také rozhoduje)  Štáby mají informační, kontrolní a poradenskou funkci (štáb složen z odborníků)  Výhody: neporušena zásada jednoho nadřízeného, odlehčení liniovému vedoucímu, lepší kvalita rozhodování  Nevýhody: možnost konfliktů mezi linií a štábem  V praxi se hodně využívá

10

11 FUNKCIONÁLNÍ STRUKTURA  Členění jednotlivých útvarů podniku podle stejnorodých, příbuzných činností  Na nejvyšší úrovni podniku jsou vytvářeny funkční útvary v čele s funkčně specializovanými vedoucími (nutná jejich koordinace a spolupráce)  Existuje zde více nadřízených k jednomu podřízenému, ale každý řídící pracovník dává příkazy ze své pozice (funkce)  Výhody: nadřízení jsou odborníci, kratší komunikační cesty, stejná kvalifikace uvnitř útvaru usnadňuje výměnu komunikací, vysoká statická efektivnost, jednotnost řízení jednotlivých funkčních oblastí, důsledná dělba práce  Nevýhody: možnost rozporných příkazů, možnost existence konfliktů, menší inovační aktivita

12

13 LITERATURA  FRANTIŠEK SMETANA, Eva Marešová. Ekonomika 2 pro střední a vyšší hotelové školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-716-8921-1.  SMETANA, František a Eva KRÁTKÁ. Podnikání v hotelnictví a gastronomii: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 160 s. ISBN 978- 80-7373-054-3.  Vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google