Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 1 NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Bc. Štěpánka Jáglová T ÉMATICKÝ CELEK Podnikání R OČNÍK druhý D ATUM TVORBY 15.10.2012

2 Anotace: Materiál je zaměřený na téma „Volba právní formy podnikání“, zejména vysvětlení faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro výběr optimální právní formy podnikání. Metodické pokyny: Materiál slouží pro usnadnění výkladu dané problematiky, žákům současně jako podklad pro poznámky. Na snímku č. 13 jsou uvedené otázky, které slouží pro fixaci probírané látky a současně jako zpětná vazba pro učitele. Případné použité zkratky: FO …. fyzická osoba PO …. právnická osoba OR …. obchodní rejstřík

3 VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

4 Výběr nejvhodnější právní formy podnikání je vždy na rozhodnutí samotného podnikatele V zásadě má podnikatel tyto možnosti podnikání: 1.Soukromé podnikání fyzických osob Podnikání podle živnostenského zákona podnikání podle jiného než živnostenského zákona (lékaři, advokáti, soudní znalci apod.) 2.Obchodní společnosti Osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) Kapitálové obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost)

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1.Počet zakladatelů 2.Náročnost založení podniku 3.Nároky na počáteční kapitál 4.Řízení podniku a pravomoc 5.Ručení 6.Rozdělení zisku 7.Zdanění

6 1. POČET ZAKLADATELŮ Podnik lze založit jednou osobou (například živnost) Někdy jsou třeba alespoň 2 osoby (například veřejná obchodní společnost) Ve společnosti s ručením omezeným je omezen maximální počet společníků (50) Družstvo – k založení je třeba dvou právnických nebo pěti fyzických osob

7 2. NÁROČNOST ZALOŽENÍ PODNIKU Nejjednodušší je založení živnosti (ohlašovací volné ) Nejnáročnější je založení akciové společnosti (s veřejnou nabídkou akcií k úpisu)

8 3. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL U veřejné obchodní společnosti a živnosti minimální velikost počátečního kapitálu není stanovena a je pouze na zvážení samotného podnikatele, zda do podnikání nějaký vloží U komanditní společnosti a kapitálových obchodních společností je minimální počáteční kapitál stanoven (5.000 Kč až 20.000.000 Kč)

9 4. ŘÍZENÍ PODNIKU A PRAVOMOC U živností je na zvážení samotného podnikatele, kdo bude podnik řídit a zastupovat navenek U obchodních společností zákon přesně stanoví orgány (řídící nebo kontrolní), které podnik musí zřídit a jejich pravomoc i odpovědnost

10 5. RUČENÍ = majetková odpovědnost podnikatele za závazky podniku Ručení může být: Omezené – podnikatel ručí za závazky podniku pouze do výše nesplaceného vkladu (například ve společnosti s ručením omezeným) Neomezené – podnikatel ručí za závazky podniku celým svým majetkem i osobním (například u živností nebo veřejné obchodní společnosti)

11 6. ROZDĚLENÍ ZISKU U živností si zisk podnikatel rozděluje sám U veřejné obchodní společnosti si zisk rozdělují všichni společníci U kapitálových obchodních společností se zisk rozděluje podle výše vloženého kapitálu, zákon navíc stanoví podmínku tvorby rezervního fondu ze zisku

12 7. ZDANĚNÍ Sazba daně z příjmu fyzických osob - podnikatelů pro rok 2013 je 15 % ze základu (hospodářského výsledku zjištěného z účetnictví nebo daňové evidence) Sazba daně z příjmu právnických osob platná v roce 2013 je 19% ze základu (hospodářského výsledku zjištěného z účetnictví)

13 OTÁZKY NA ZÁVĚR 1.Co znamená pojem „neomezené ručení“? 2.Jaký typ podnikání je méně náročný na počáteční kapitál? 3.Jaká je aktuálně platná sazba daně z příjmu fyzických a právnických osob? 4.Jaká obchodní společnost je nejnáročnější z hlediska založení? 5.U které obchodní společnosti je omezen maximální počet společníků?

14 POUŽITÉ ZDROJE: 1.KOČÍ J., ŠAMŠOVÁ L.: Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. Praha, Fortuna, 2009. 144 stran. 2.Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění 3.Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 4.Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění 5.Obrázek dostupný na: http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku- podnikani/http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku- podnikani/ (cit. 15.10.2012)

15 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google