Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU DUM 18 – SWOT analýza NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Gabriela Bendová Karpytová T EMATICKÝ CELEK Marketing, podnikatelský plán R OČNÍK III. ročník, maturitní obor Hotelnictví a turismus D ATUM TVORBY Únor 2014

2 Anotace: Tento digitální učební materiál slouží k získání základních znalostí v oblasti SWOT analýzy – definice, postup provedení a stanovení strategie. K prezentaci je vhodné poskytnout doplňující komentář. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 SWOT ANALÝZA

4  Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby)  Metoda, pomocí které identifikujeme silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (externí záležitost)  Slouží k hodnocení fungování firmy, pomáhá nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy  Je součástí strategického řízení firmy

5 Účelem není určit jakýkoliv druh silných nebo slabých stránek, příležitostí a ohrožení, ale zaměřit se na vyzdvižení těch, které mají strategický význam !

6 POSTUP 1.vymezení faktorů ovlivňujících podnik (silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) 2.porovnání jednotlivých faktorů – porovnání se provádí pomocí tzv. Trojúhelníkové matice (porovnáváme faktory a zaškrtneme ten faktor, který je pro fungování podniku podstatnější) 3.spočítáme četnost pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení 4.Určíme strategii

7 4 strategické pozice  SO strategie – využívá silné stránky ke zhodnocení příležitostí; vymezuje spíše žádoucí stav ke kterému podnik směřuje  WO strategie – odstranění slabých stánek využitím příležitostí (např. možnost získat prostředky z fondů EU – tzv. dotace)  ST strategie – možné tehdy, pokud je podnik dost silný na konfrontaci s ohrožením (např. silné právní oddělení podniku může vymáhat pokuty u konkurentů, kteří ohrožují pozici podniku kopírováním jeho výrobků)  WT strategie – obranná strategie na odstranění slabé stránky a vyhnutí se ohrožení zvenčí, podnik v této pozici obvykle bojuje o přežití a častými strategiemi jsou fúze, omezení výdajů, vyhlášení bankrotu nebo likvidace

8 Příklady – silné/slabé stránky  Nabídka unikátního výrobku  Vlastní zdroje financování  Vybudována základna zákazníků  Nízké náklady na produkci  Pozitivní vnímání značky  Dobré obchodní výsledky  Vlastní know-how  Nespokojenost zákazníků s doplňkovými službami  Malá propagace  Nízká produktivita práce  Vysoké personální náklady  Malé portfolio produktů  Nedostatečné flexibilita v reakcích na změnu na trhu  Dlouhé distribuční cesty

9 Příklady – příležitosti/ohrožení  Spolupráce s novými dodavateli  Vznik dalších distribučních řetězců  Vzrůstající poptávka po produktech  Tlak na diversifikaci produktů  Zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trh  Vznik nových zákaznických segmentů  Nově vznikající mezery na trhu, které může firma obsluhovat  Nepříznivé podnikatelské prostředí  Zpomalení světové ekonomiky  Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce  Zvyšování cen energií  Vstup nové konkurence na trh  Časté legislativní změny v odvětví  Tržní bariéry pro vstup na nový trh  Cenové války a nekalá konkurence

10 Literatura  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2008, 303 s. ISBN 978-80-903433-7-5  SMETANA, František a Eva MAREŠOVÁ. Ekonomika 2 pro střední a vyšší hotelové školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 221 s. ISBN 80-716-8921-1  Vlastní archiv autora  http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a- pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti.html http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a- pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti.html  http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a- pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a- pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google