Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIVS CMS Fórum 31.8. 2011 Další postup realizace KIVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIVS CMS Fórum 31.8. 2011 Další postup realizace KIVS."— Transkript prezentace:

1 KIVS CMS Fórum 31.8. 2011 Další postup realizace KIVS

2 (1) Zahájení CMS Fóra (2) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované VZ (5) Představení aktualizace katalogových listů (6) Dotazy Agenda

3 1.Napravujeme nečinnost MV v předchozím období od poloviny minulého roku 2.Nový realizační tým s původní osvědčenou podporou 3.Otevíráme KIVS pro další uchazeče – operátory s cílem maximalizace efektu konkurence 4.Ze současného stavu přebíráme to co bylo vyhodnoceno jako dobré 5.Zjednodušujeme a optimalizujeme portfolio a parametriku služeb 6.Pro další období plánujeme rozvoj služeb zajišťující zvýšení utilizace sítě MV a fungování CMS 7.Nový prvek – administrátor VZ bude Č. Pošta 8.Rozvoj KIVS bude mít další etapu připojování regionů Další postup realizace Koncepce KIVS

4 (1) Nové organizační zajištění programu KIVS na MVČR (2) Role a představení zástupců České pošty (3) Obnovení pravidelných jednání CMS Fóra Představení KIVS teamu a organizačního zajištění agendy KIVS

5 Harmonogram dalšího postupu KIVS (1/3) EtapaPředpokládané úkonyDélka etapy Kalendářní den zahájení etapy Příprava a schválení zadávací dokumentace (i)příprava formální části zadávací dokumentace (ii)příprava Katalogových listů (iii)podpis dodatku k dohodám o centrálním zadávání s koncovými uživateli 2 – 3 týdny15. srpna (pondělí) Zahájení zadávacího řízení (i)zveřejnění zadávací dokumentace na webu zadavatele1 den5 - 8. září 2011 Úkony před podáváním nabídek (i)jmenování Vládou ČR členů a náhradníků komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek (ii)shromažďování požadavků koncovými uživateli k Prováděcím zadávacím řízením (iii)pozvání členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek k jednání (7 dní předem) 40 dní5. září až 17. Října Otvírání obálek s nabídkami (i)odevzdání nabídek a otvírání obálek1 den17. října (pondělí) Posouzení a hodnocení nabídek (i)posouzení nabídek z hlediska úplnosti (ii)hodnocení nabídek 6 dní18. října až 24. října Rozhodnutí o výběru(i)příprava rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek2 dny24. října (pondělí)

6 Harmonogram dalšího postupu KIVS (2/3) Námitky(i)námitky proti zadávací dokumentaci (ii)námitky proti jiným úkonům zadavatele 5 dní (od odevzdání nabídek) 15 dní (od doručení rozhodnutí o výběru) 22. října (sobota) 9. listopadu (středa) Rozhodnutí o námitkách(i)vypořádání námitek zadavatelem a doručení stěžovateli10 dní21. listopadu (pondělí) Uzavření Rámcové smlouvy (i)příprava konečného textu Rámcové smlouvy, parafování smluvními stranami (ii)podpis Rámcové smlouvy 10 dní2. prosince (pátek) Vyhlášení Prováděcího zadávacího řízení (i)příprava formální části zadávacích podmínek (ii)příprava poptávaných Specifikačních listů 1 týden12. prosince (pondělí) Podání nabídek v Prováděcím zadávacím řízení (i)dotazy zájemců a odpovědi zadavatele (ii)odevzdání nabídek a otvírání obálek 5 týdnů16, ledna 2012 (pondělí) Rozhodnutí o výběru(i)posouzení formální úplnosti nabídek (ii)zhodnocení nabídek 1 týden23. ledna (pondělí)

7 Harmonogram dalšího postupu KIVS (3/3) Uzavření Prováděcích smluv (i)uplynutí lhůty pro podání námitek, vzdání se námitek uchazeči (ii)seznámení koncových uživatelů s výsledky prováděcích zadávacích řízení (iii)projednání a příprava finálního znění a uzavření Prováděcích smluv 3 týdny13. února (pondělí) Zavedení služeb(i)Přistoupení koncových uživatelů k Prováděcím smlouvám (ii)Zavedení služeb Poskytovateli dle jednotlivých Prováděcích smluv, MIGRACE služeb Cca 6 týdnů30. března (pátek)

8 (1) Etapizace KIVS s ohledem zapojeni regionálních infrastruktur a operátorů (2) Nový způsob realizace opcí (3) Slevové a cenové mechanismy (4) Vazba na další rozvoj CMS KIVS a ITS MVČR Seznámení s hlavními principy připravované VZ

9 (1) Zjednodušujeme a optimalizujeme portfolio a parametriku služeb v rámci KL (2) Prezentace změn KL Představení aktualizace katalogových listů

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KIVS CMS Fórum 31.8. 2011 Další postup realizace KIVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google