Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace střednědobého (2012 – 2017) a akčního plánu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji Blažena Hušková, Labyrinth Pro, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace střednědobého (2012 – 2017) a akčního plánu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji Blažena Hušková, Labyrinth Pro, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace střednědobého (2012 – 2017) a akčního plánu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji Blažena Hušková, Labyrinth Pro, s.r.o.

2 Zpracování Střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2011–2017 a Akčního plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2011–2012 je součástí projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. červen 2011 – únor 2012

3 Postup analýza a hodnocení aktualizovaných dokumentů rozhovory s vybranými osobnostmi aktivními v oblasti cestovního ruchu Českém ráji (23 respondentů) první veřejná diskuse - aktualizace SWOT, hodnocení současného stavu a dosavadního vývoje, formulace rozvojových priorit a projektových záměrů druhá veřejná diskuse - diskuse nad návrhem střednědobého a akčního plánu, kritická reflexe a doplnění návrhové části projednání střednědobého a akčního plánu se Správou CHKO Český ráj projednání obou dokumentů na jednání Správní rady SČR (v termínu po dohodě se zadavatelem) představení obou dokumentů na jednání valné hromady SČR (v termínu po dohodě se zadavatelem)

4 Jeden ze sedmnácti turistických regionů České republiky 1.Praha 2. Středn í Čechy 3.Jižní Čechy 4.Šumava 5. Plzeňsko a Český les 6.Západočeské lázně 7.Severozápadní Čechy 8.Český sever 9.Český ráj 10.Východní Čechy 11.Vysočina 12.Jižní Morava 13.Střední Morava 14. Severní Morava a Slezsko 15.Krkonoše 16.Královéhradecko (nově) 17.Východní Morava (nově)

5 Turistický region ČESKÝ RÁJ

6 Čtvero hranic

7

8 Kdo všechno do toho mluví? Ministerstva (4) Kraje (3) Obce s rozšířenou působností (5) Obce (170) Dobrovolné svazky obcí (15) Místní akční skupiny (5)

9 Zdroje informací Strategie rozvoje CR v ČR (ARR Nisa 2002) Průzkumy návštěvnosti Monitoring vlivu CR na životní prostředí, koncept limitů únosnosti Weby, informační materiály Rozhovory (23 respondentů – různé sektory, různé části TR ČR, osobnosti s přesahem a respektem)

10 Proč se jim tu tak líbí (a nám koneckonců taky)? volnost, čistota, prostor, výhledy příroda a stopy lidských rukou na sebe bezprostředně navazují zdánlivá divočina, ale vždy bezpečně dojdeš – vždy značená cesta, žádní jedovatí hadi, žádné pustiny na minimální ploše maximum krásy, pozoruhodností a zážitků živé lidské příběhy (nejsme tu v Sudetech) atraktivní, dobře dosažitelné cíle - všechno je blízko levná dovolená pro českou rodinu nádherně barevné skály – ne šedé a smutné, ale žluté a veselé vzdušné veselé lesy, krásné i v dešti

11 Změny k lepšímu (za posledních 5 – 10 let) zlepšení spolupráce s orgány OPK obce začínají vnímat potenciál CR Lepší využívání ZPF (méně velkých a víc menších zemědělců), lepší péče o krajinu místní lidi se víc identifikují s regionem zlepšení místních komunikací, infrastruktury v obcích více drobných ubytovatelů nabídka volnočasových a sportovních atrakcí pro návštěvníky, pestrá nabídka programů na památkách a v muzeích výrazné zlepšení propagace, informace jsou kvalitní a snadno dostupné (kvalitní práce IC, SČR)

12 Změny k lepšímu (za posledních 5 – 10 let) regionální výrobky proměna vzhledu měst a obcí k lepšímu – pomalu, ale přece mírné zlepšení kultury občerstvení – ubývá stánkových prodejů pochybné úrovně rozvoj vodáctví na Jizeře lepší péče o památky a lidové stavby zlepšení kvality ovzduší návštěvníci ČR jsou čím dál lepší – ohleduplnější, poučenější, slušnější

13 … od desíti k pěti konflikty pěší – cyklo na omezeném množství cest čím dál víc aut málo kvalitní služby, zejména stravování, ubytování, a nelepší se to unavení, znechucení drobní podnikatelé roste přetíženost hlavních atraktivit a problémy s tím spojené, ČR ztrácí svou přívětivou tvář stále nekvalitní parkoviště, WC, nejsou půjčovny kol, chybí cyklostezky, chybí koupání… špatná/neexistující údržba cest pro pěší a cyklisty kamenářská tradice v Turnově je v útlumu, nerozvíjí se nedaří se scelit a provázat nabídku programů náročnost administrativy obecně roste – vyčerpávající ubývá vody v krajině

14 Ochrana přírody a krajiny a cestovní ruch OPK vděčíme za zachování volné krajiny, je prospěšná OPK potřebuje též finanční argumenty Ekologii je lidem třeba vysvětlovat ekonomicky OPK je ochotna ke kompromisům, ke společnému hledání limitů využívání krajiny a rozvoje CR OPK by slušelo více práce s veřejností Problém regulace horolezectví jako činnosti poškozující přírodní prostředí Správa CHKO povoluje velké akce, které nejsou v souladu s klidovým charakterem území OPK je někdy překážkou pro investiční akce (parkoviště, cyklostezky…)

15 Geopark Český ráj Geopark jako příležitost pro rozvoj území, nejen pro výuku geologie Jeden z cílů projektu Geopark: rozptýlení návštěvníků, nabídka nových atraktivit mimo jádrové území jedna z největších škod, že se Geopark nerozjel Geopark potřebuje jak odbornost, tak kvalitní management Duplicitní se SČR Není jasné, co by měl Geopark do území přinášet O Geoparku se téměř neví Nevyužité téma, problematická realizace Geopark jako jeden z projektů SČR

16 Místní obyvatelé a cestovní ruch Trvale bydlící si začínají zvykat, chalupáři by chtěli klid obtížně měřitelný a hodnotitelný přínos CR pro život v místě – ekonomický, kvalita života vadí cyklisti za plotem CR je přijatelný pro ty, kdo z něj něco mají, ale těch je relativně málo Návštěvníci přinášejí čerstvý vítr do vsi Místní obyvatelé si zvykají, že tu nejsou sami Problémem je sezónnost Někdy turisté opravdu obtěžují, např. následkem nedostatečné infrastruktury – např. parkují všude… Rozpočtové určení daní je problém – peníze nezůstávají v místě a to ubíjí lokální aktivitu a porozumění Velké akce obtěžují (hluk, množství lidí)

17 Komunikace, spolupráce s kým potřebuju, s tím spolupracuji, ale musím být sám aktivní spolupráce funguje krátkodobě a účelově, nefunguje dlouhodobě a koncepčně spolupráce a komunikace je trvalý problém, trvalá slabina nízká míra kolegiality (zejména mezi podnikateli) velmi potřebná je spolupráce zejména mezi podnikateli a veřejnou správou konkrétní příklad: roste vzájemná konkurence velkých akcí (počet akcí roste, chybí koordinace termínů)

18 Vůdčí osobnosti v CR Martin Bauer Roman Bém Pavla Bičíková Jan Farský Jaromír Gottlieb Eliška Gruberová Aleš Hozdecký Pavel Charousek Vladimíra Jakouběová Miloš Kadlec Hana Maierová Roman Rákosník Jarmila Soldátová Tomáš Tomsa

19 Sdružení Český ráj vynikající propagační materiály, propagační činnost x obtížně měřitelný/zjistitelný efekt SČR nemá vybudovanou dostatečně silnou pozici (turnovská, ne českorájská organizace) SČR by měl být servisní i názorově silnou organizací Vynikající projekt - regionální výrobek Realizace zastřešujících projektů pro celé území (značení, cyklostezky apod.) Mnoho pracujících lidí, mnoho projektů a aktivit s nejasným, málo viditelným výsledkem Rozvíjí spolupráci s obcemi, DSO, MAS – důležité! Vytváří prostor pro partnerství Někdy vnímáno jako konkurent, nikoli jako sdílený nástroj pro dosahování společných cílů Nejasné cíle činnosti SČR, není jasná vazba mezi činností SČR a přínosem CR pro místo a místní lidi

20 Největší překážky rozvoje CR v Českém ráji rozdělení ČR do 3 krajů – administrativní roztříštěnost neexistuje výrazná vůdčí osobnost s vizí neexistuje koncepce rozvoje celého území a v rámci ní i CR nedostatek koordinace a spolupráce, často duplicitní činnosti chybí praktická výroba, práce, péče o turistu, skutečná služba špatná technická infrastruktura a nízká kvalita služeb (personál) – souvisí s faktem, že majitelé většinou nejsou provozovateli

21 Největší překážky rozvoje CR v Českém ráji koncentrace turismu do krátké sezóny a do několika přetížených míst – nedaří se rozptýlení v čase a prostoru nesystémové ošetření CR v legislativě, nesystémová podpora z centrální úrovně i z krajů není jasně čitelné, co CR pro ČR přináší – možná, že to neumíme zjistit? Náročný návštěvník nenajde v ČR služby v patřičné kvalitě (ubytování apod.) Problematické vlastnické vztahy

22 Příležitosti prodloužení sezóny správné řešení prostorového rozptýlení návštěvníků – kde koncentrovat a kde rozptýlit? méně málo platících návštěvníků, více více platících návštěvníků prodej regionálních produktů vytvoření sítí – ubytovatelé, stravovatelé, sportovní aktivity, památky… solidní vzdělávání, kultivace poskytovatelů služeb – etika dál podporovat zlepšování veřejné infrastruktury správné, přínosné řešení R35 vytvoření kvalitního rezervačního systému balíčky služeb s celoročním čerpáním budování pověsti ČR v zahraničí

23 Ohrožení nevhodné privatizace – ztráta volné přístupnosti prostor, prostupnosti krajiny R 35 (vlastní komunikace + doprovodné stavby) Ohrožení zvenčí – následkem živelných katastrof, válek apod. způsobujících příliv přistěhovalců, omezení přístupu k potravinám zvenčí a nutnost uživit se ve vlastní krajině Omezení vlivu a síly OPK – zastavění krajiny, ztráta volného prostoru a zemědělské půdy – nenechat si zastavět krajinu! Další těžba ve Střelči Poškození krajinného rázu (plevel, fotovoltaika…) současná výchova dětí nepřispívá zájmu o památky, přitom potenciál památek je pro děti velký

24 Ohrožení Ještě vyšší přetížení jádrových oblastí – poškození prostředí i kvality návštěvnického zážitku Další nárůst počtu krátkodobých návštěvníků Přílišná komercionalizace vedoucí k diskreditaci prostředí Růst počtu masových akcí typu Benátská noc Nárůst individuální dopravy na nekvalitních silnicích a bez doprovodné infrastruktury (parkoviště apod.) Ohrožení zdrojů pitné vody (kvalita, kvantita, vlastnictví), ohrožení zemědělské půdy - obé potřebujeme nebo budeme potřebovat! Vůdčí osobnosti, kteří posouvají vývoj v ČR dopředu, se unaví a nebudou

25 Klíčová témata k diskusi 1. návštěvník ČR (ten který přijde, ať chceme nebo ne, a ten, kterého chceme přilákat). Propagace, péče o návštěvníka. 2. komunikace, spolupráce, partnerství v CR v ČR 3. místní obyvatelé a CR: sledování a hodnocení přínosu CR pro místa a místní lidi, propagace CR směrem dovnitř, komunikace s místními obyvateli 4. infrastruktura a služby, ČR přívětivý 5. návštěvník v čase a prostoru Českého ráje (rozptýlení v čase a prostoru – ano či ne? Pokud ano, tak jak?)

26 Tematické pracovní skupiny Podrobnější popis tématu: o čem vlastně mluvíme? Co všechno do našeho tématu patří? Cíle: Čeho chceme dosáhnout? Jak by měl vypadat žádoucí stav? Konkrétně, srozumitelně Jak to uděláme? Jaké kroky, akce, projekty nás posunou správným směrem? Konkrétní návrhy s co největším pozitivním dopadem. Průběžně stručný záznam na velký papír. Krátká, výstižná prezentace v plénu – max. 5 minut

27 Pravidla diskuse Diskusi vede facilitátor Hovoří jen 1 Hlásíme se o slovo Hovoříme k věci Dejme šanci každému Važme si opačného názoru Važme si názoru druhého Mýlit se je lidské Vždy s úsměvem Vypínáme/ztišíme mobily


Stáhnout ppt "Aktualizace střednědobého (2012 – 2017) a akčního plánu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji Blažena Hušková, Labyrinth Pro, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google