Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady změn klimatu na hydrologické poměry v povodí Rakovnického potoka Sestavil L. Kašpárek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady změn klimatu na hydrologické poměry v povodí Rakovnického potoka Sestavil L. Kašpárek."— Transkript prezentace:

1 Dopady změn klimatu na hydrologické poměry v povodí Rakovnického potoka Sestavil L. Kašpárek

2 V letech 2009–2011 byl řešen úkol Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka Projekt vyhodnotil význam dopadu změny klimatu na vodní zdroje povodí Rakovnického potoka, které reprezentuje oblast, která je kvůli nepříznivé kombinaci lokálních podmínek v tomto směru na již probíhající změny klimatu velmi citlivá. Účelem projektu bylo navrhnout a vyhodnotit účinnost adaptačních opatření, která úpravou hydrologického režimu zvětší akumulaci vody v povodí a zvětší disponibilní množství vody v oblasti.

3 Posouzení dlouhodobého vývoje teplot vzduchu, atmosférických srážek, odtoku z povodí a výšek hladin podzemní vody Zpracována data do roku 2010 srážky od 1930 teploty od 1960 odtoky od 1967 hladiny podzemní vody od 1988

4 Srážky se dlouhodobě nemění

5 Teploty vzduchu po roce 1960 stoupají

6 Celkový i základní odtok po roce 1965 klesají

7 I hladiny podzemní vody mají mírně klesající trend

8 Pokles odtoku podle modelování odpovídá vlivu srážek a teplot

9 Podle hydrometrování byl odhadnut odtok z dílčích povodí

10 Byl modelován pokles odtoku za předpokladu pokračujícího oteplování a nezměněných srážek

11 V hydrologickém roce 2011 byl měřen průběh výšky hladiny podzemní vody v soustavě vrtů

12 Podle záměru hladin sestrojena mapa výšek hladin podzemní vody v r. 2010

13 Posuzovaná adaptační opatření pro posílení vodní bilance: Opatření v krajině – efekt jen v řádu procent dotace podzemních vod Vodní nádrže – poskytují možnost zvětšení průtoků v období sucha Revitalizace vodních toků – efekt zanedbatelný Převod vody z jiných povodí – efektivní, vhodné kombinovat s nádržemi

14 Výsledný návrh lokalit nádrží vybraných s přihlédnutím k velikosti průtoků

15 Posuzovaná adaptační opatření: Převod vody z jiných povodí převod vody z Ohře

16 Pozorování a hydrologické modelování prokázalo dominantní vliv srážek na zásobu podzemních vod a základní odtok podzemních vod

17 Z řešení úkolu vyplynul v roce 2011 závěr: Byl prokázán dominantní vliv srážek na zásobu podzemních vod a základní odtok. Odhad budoucího vývoje srážek klimatickými modely je nejistý a totéž se promítá do odhadu vývoje odtoku i zásob podzemních vod. Nezbývá, než vývoj průběžně pozorovat, vyhodnocovat a pokud bude nepříznivý, reagovat adaptačními opatřeními. Další vývoj: Žádný z podaných návrhů VÚV na pokračující výzkum problematiky adaptačních opatření na Rakovnicku nebyl grantovými agenturami vybrán k řešení. Ani pro další soustavné pozorování a pořízení dat se nepodařilo získat prostředky, částečně byla minimalizovaná pozorování zajištěna víceméně soukromou iniciativou pracovníků VÚV.

18 V letech 2011 až 2013 se vlivem větších srážek odtok z povodí i zásoby podzemní vody zvětšily, v roce 2014 nastal pokles a v roce 2015 se opět vyskytla extrémní minima průtoku

19 V Rakovnickém potoce nad ústím Lišanského potoka teklo dne 3.8.2015 jen 27 l/s, v Lišanském potoce 40 l/s. Ředění odpadních vod z ČOV Rakovník tedy bylo cca 1:1

20 Výhled podle scénářů z projektu CORDEX, pro několik variant koncentrací RCP (Representative Concentration Pathways) Změny srážek

21 Změny teplot

22 Změny odtoku


Stáhnout ppt "Dopady změn klimatu na hydrologické poměry v povodí Rakovnického potoka Sestavil L. Kašpárek."

Podobné prezentace


Reklamy Google