Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrologické extrémy MARK RIEDER

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrologické extrémy MARK RIEDER"— Transkript prezentace:

1 Hydrologické extrémy MARK RIEDEREmail: Mark_Rieder@vuv.cz www.vuv.czMark_Rieder@vuv.cz

2 Setkání 21.3.2013 Hlavní téma: sucho a rizika spojená s nedostatkem vody

3 Setkání 30.5.2013 Hlavní téma: Hydrologické extrémy – sucho a společensky odpovědné podnikání

4 3.6.2013

5 6.6.2013

6 7.6.2013

7 Povodně a škody způsobené povodněmi jsou na rozdíl od sucha mediálně zajímavé. Nicméně škody a počty zasažených obyvatel jsou v případě katastrofálního sucha násobně větší!

8 Připomenutí: Dopady klimatické změny na změnu odtoku a vodní zdroje – zvýšení počtu výskytu extrémních situací

9 Změna průběhu srážek (modře) a teplot (červeně)

10 Scénář RCAO (2071-2100) – teplota vzduchu 4,8 – 6,3 st.C 1,3 – 2,7 st.C Roční vzestup 2,5 – 4 st.C Největší zvýšení teploty v letních měsících

11 Scénář RCAO (2071-2100) - srážky Zvětšení srážek prosinec-březen, pokles srážek červenec-září 36 – 41 % 32 – 43 %

12 Pokles odtoku v povodí Vltavy – model Hirham - scénář A2

13 Nedostatek vody a násilné konflikty Převzato z: MOLLER, Bjorn. Fresh Water Sources, Security and Conflict

14 Definice sucha Suchem obecně rozumíme stav, kdy množství vody, které je k dispozici, nepostačuje pokrýt nároky na její využití. Nároky mohou být fyziologické potřeby rostlin, zvířat nebo člověka, minimální průtoky nutné pro odběr vody průmyslovými zařízeními nebo úpravnami vody aj. (Gibbs et al., 1975).

15 Důsledky sucha Tallaksen a van Lanen, 2004

16 Distribuce hydrologického sucha v České republice v roce 1953-54 hodnocená podle nedostatkových objemů pod mezemi průtoků o velikosti kvantilů Q95% (Vlnas et.al., 2004) Tallaksen a van Lanen, 2004

17 Aktuální situace březen 2014 Následkem mimořádně nízkých srážek v zimě se vytvořila jen minimální zásoba sněhu, obvyklé doplnění zásob podzemní vody nenastalo. Průměrný únorový průtok Labe v Děčíně byl patnáctý nejmenší v řadě 126 let pozorování. Je již velmi pravděpodobné, že průměrný průtok za březen bude nejmenší z dosud pozorovaných hodnot. Pokud v následujících jarních měsících nastanou alespoň průměrné srážky, nemusí v zemědělství nastat problémy. Pokud by se zopakoval vývoj odpovídající roku 1947, lze očekávat vysušení půdy a velmi vážné důsledky na zemědělskou výrobu.

18 Aktuální situace březen 2014 Vývoj průtoků záleží také na srážkách, ale zejména na tom, zda v měsíci, kdy vypadnou, převýší hodnotu veličiny, nazývané „potenciální evapotranspirace“. Ta závisí hlavně na teplotě vzduchu a podstatně se v průběhu roku mění. Z rozborů historických případů hydrologického sucha a výsledků hydrologického modelování vyplývá, že pokud srážky potenciální evapotranspiraci nepřevýší, voda neprosákne půdou a neodteče do toků ani neprosákne do zásob podzemní vody. Jako příklad poslouží údaje z katastrofálního sucha z roku 1904.

19 Aktuální situace březen 2014 V následujícím průběhu roku je tedy výskyt sucha značně pravděpodobný. V období po roce 1954 bylo nejvýznamnější sucho v roce 1990. Podle zprávy, v které je posuzoval Výzkumný ústav vodohospodářský, splnila většina vodárenských nádrží zásobní funkci bez problémů. Ty nastaly u menších zdrojů z povrchové i podzemní vody. Výrazně bylo postiženo přibližně 1000 lokalit s téměř 2 mil. obyvatel.

20 Jediná možnost řešení – ADAPTACE a ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ Adapatační optření na úrovni: •Státu •Firem •Jednotlivců

21 Dobrovolné nástroje?

22 Aralské moře

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz


Stáhnout ppt "Hydrologické extrémy MARK RIEDER"

Podobné prezentace


Reklamy Google