Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důsledky změny hydrologie a složení odtoku z povodí ve vodárenské nádrži Římov J. Hejzlar, J. Turek, M. Dubrovský a dal. Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důsledky změny hydrologie a složení odtoku z povodí ve vodárenské nádrži Římov J. Hejzlar, J. Turek, M. Dubrovský a dal. Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický."— Transkript prezentace:

1 Důsledky změny hydrologie a složení odtoku z povodí ve vodárenské nádrži Římov J. Hejzlar, J. Turek, M. Dubrovský a dal. Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav Seminář HBÚ a ČLS "Změna klimatu a její dopady na toky a nádrže v ČR" 12.4.2007 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice www.hbu.cas.cz

2 Ukázat: - příklad metodiky hodnocení dopadu změn klimatu na nádrže z hlediska množství a kvality vody - výsledky pro vodárenská nádrž Římov na Malši Cíl příspěvku:

3 Modelový systém povodí-nádrž Obecné schéma modelu: Submodel povodí Submodel nádrže VstupyVýstupy Klimatické veličiny (srážky, teplota, vítr...) Zdroje znečištění vody (bodové a difúzní zdroje P) Scénáře změn (klima, využití krajiny..) Množství vody (zabezpečenost odběru) Kvalita vody (koncentrace P jako míra trofie)

4 Model (bilanční rovnice) povodí: c o = c b.z. + c dif. – c ret. c o – koncentrace P v závěrovém profilu c b.z. – P z bodových zdrojů c dif. – difúzní zdroje P v povodí P (lesy, zemědělská půda, sídla aj.) C ret. – retence P v povrchových vodách Bodové zdroje sediment Retence Export Retence Difúzní zdroje Vstupy Schéma modelového přístupu k transportu P v systému povodí-nádrž: POVODÍ NÁDRŽ Model sedimentace P v nádrži (Whitehead, Toms 1993) : P – koncentrace P v nádrži P i Q i – přítok P PQ o – odtok P vθ T-20 P - sedimentace v závislosti na teplotě

5 Vodní dílo Římov na Malši Celkový objem: 33,8 mil.m 3 Zatopen á plocha: 2.0 km 2 Max./ prům. hloubka: 43 / 16 m Ú čely: vodárenský zdroj nalepšování průtoku hydroenergetika

6 Ekoregion: Středoevropská vysočina Plocha povodí: 488 km 2 Nadmořská výška: 320–770 m Střední sklon: 3,1 Srážky / odtok (1961-2003): 719 / 280 mm (9 l km 2 s -1 ) Počet obyvatel: 16,7 tis. (34 km -2 ) Využití krajiny (1995): orná půda – 21% louky – 23% lesy – 53% vody – 1% sídla – 2% Problémy jakosti vod: - živiny (P) a eutrofizace - huminové látky Data 1971-2004: - Hydrobiologický ústav BC AV ČR - VaK J.Čechy - ČOV - ÚV Pořešín - Povodí Vltavy s.p. Povodí vod.nádrže Římov

7 Bodové zdroje P - výusti odpadních vod: Původ P: fyziologická produkce lidí - 1,5 g/obyv./d prací prostředky (2002-04) - 0,7 g/obyv./d průmysl 2,2 g/obyv./d (~4 ug/l na 1 obyv./km 2 ) P b.z. = P evid. + P spec. (k E1 O 1 + k E2 O 2 + k E3 O 3 +....) P v komunálních odp. vodách v povodí Malše P b.z. : 3 t/rok - 1960 4 t/rok - 1970 4,5 t/rok - 1980 6 t/rok - 1990 3,5 t/rok - 2000 Faktory: kanalizovanost účinnost ČOV velikost P spec.

8 Difúzní zdroje P- přírodní pozadí vs. zemědělská půda: (20 subpovod í ; plocha < 3,5 km 2 ; bez komunálních zdrojů; vzorkováno 2002-2005; q s 1-240 l km -2 s -1 )

9 Regresní modely difúzních zdrojů: RP [mg l -1 ] = 0,016 +0,02 q S 0,84 Z.p. PP [mg l -1 ] = 0,016 +0,011 q S (AME = 0,017 mg l -1 ; R 2 = 0,52) (AME = 0,055 mg l -1 ; R 2 = 0,40)

10 Regresní model retence P v povodí: Koncentrace P v přítoku do n. Římov (Malše-Pořešín) c měř. = c b.z. + c dif. - c ret. c ret. > 0... sedimentace c ret. < 0... resuspenze, eroze břehů RP ret [mg l -1 ] = 0,15 q S -1,63 (AME = 0,011 mg l -1 ; R 2 = 0,47) PP ret = 0,15 mg l -1 ) (AME = 0,055 mg l -1 )

11 Dynamický model P v nádrži: v = 5.5 m/měsíc, θ = 1,2 Koncentrace P v nádrži Římov, profil hráz AME = 0,006 mg l -1 ; R 2 = 0,31

12 Scénáře: Teplota vody v nádrži Teplota vzduchu Srážky Přítok do nádrže ECHAM HadCM NCAR období 2030-70 2xcitlivost

13 Souhrnné výsledky: Současná potřeba nalepšení Zabezpečený odběr (99%) z nádrže Koncentrace P v přítoku a v nádrži VD Římov

14 Závěry: Scénáře změna klimatu v modelových přístupech zahrnujících celý systém "povodí-nádrž" indikují: - možný pokles průtoků a sníženou zabezpečenost velikosti odběru - snížený průtok však nemusí nutně vést ke zhoršení kvality vody - kvalitu vody je nutno brát v úvahu při hodnocení zabezpečenosti odběru z nádrží Poznámka na konec: Nádrž na toku není pouze zásobárna vody ale ekosystém! Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Důsledky změny hydrologie a složení odtoku z povodí ve vodárenské nádrži Římov J. Hejzlar, J. Turek, M. Dubrovský a dal. Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický."

Podobné prezentace


Reklamy Google