Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných stavebně zaměřených učebních a studijních oborů. Metodický pokyn: Materiál je určen k použití učitelem při výuce – pro větší názornost a atraktivnost výkladu. Materiál si klade za cíl názorně zdůraznit základní fakta k probíranému tématu.

3 K úrazu může dojít: o vadné konstrukce, stroje, zařízení na stavbě o chybí nebo špatné ochranné prostředky o nepoužity ochranné prostředky o chybí nebo špatné bezpečnostní předpisy o nedodrženy bezpečnostní předpisy

4  Předpisy a následné kontroly určují, jak se má pracovník (zedník, obkladač,…) při práci chovat a jednat, jaké má mít náčiní a nářadí  Pokud jsou dodržovány – nedojde k úrazu  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být uplatněna již v projektové a předvýrobní přípravě

5 Za bezpečnost práce ve stavebnictví odpovídají:  Projektanti  Přípraváři  Vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí  Každý pracovník (zedník, tesař,…) za sebe a za své spolupracovníky (např. zedník – pomocný stavební dělník) Právní předpisy k bezpečnosti práce ve stavebnictví  Rychlý vývoj  Uvádění do souladu s předpisy Evropské unie

6 Právní předpisy  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

7 Úřady zabývající se bezpečností práce  Český úřad bezpečnosti práce Praha V jednotlivých krajích:  Inspektoráty bezpečnosti práce (IPB) ( např. Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Říční 195, Hradec Králové ) IPB (inspektorát bezpečnosti práce) = orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek (je zván i ke kolaudaci velkých staveb)

8 o Popište případy, kdy (při zanedbání čeho) může na stavbě dojít k úrazu. o Kdo odpovídá za bezpečnost práce ve stavebnictví (u konkrétní stavby)? o Znáte některé úřady, které se zabývají bezpečností práce a kontrolují ji? Kde mají tyto úřady sídlo?

9  O. Tibitanzl - Stavební technologie I pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník Praha, SOBOTÁLES,2005,ISBN 80-86817-09-1  K. Pendl, J. Štrop, O. Tibitanzl - Příručka pro zedníka Praha, SOBOTÁLES,1999,ISBN 80-85920-54-9 Není-li uvedeno jinak, je použitý materiál ze zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných."

Podobné prezentace


Reklamy Google