Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Právní předpisy k zajištění BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Právní předpisy k zajištění BOZP"— Transkript prezentace:

1 2. Právní předpisy k zajištění BOZP
Ing. Lucie Václavková

2 Program přednášky Právní předpisy v EU Právní předpisy v ČR

3 1. Právní předpisy v EU Rámcová směrnice  směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – klíčové body: prevence neustálé zlepšování zdraví a bezpečnost odpovědnost zaměstnavatele účast zaměstnanců Dílčí směrnice základní požadavky na pracovní prostředí, práce s azbestem, expozice hluku, OOPP, aj.

4 2.1 Základní právní předpisy
Listina základních lidských práv a svobod Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5 2.2 STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD BOZP A BEZPEČNOSTI TZ
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru

6 2.3 Prováděcí předpisy k BOZP
Pracoviště: NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Pracovní úrazy a nemoci z povolání: NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Vyhl. č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění OOPP NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a MČDP

7 2.4 Ochrana zdraví Ochrana veřejného zdraví
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Ochrana zdraví při práci: NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhl. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání

8 2.5 Další související předpisy
Pojištění: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Vyhl. č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Bezpečnost výrobků: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky aj.

9 2.6 Zvláštní právní úprava
Požární ochrana Stavebnictví Jaderná bezpečnost Doprava Chov zvířat, práce v lese Bezpečnost technických zařízení Manipulace a skladování


Stáhnout ppt "2. Právní předpisy k zajištění BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google