Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované."— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech z technické praxe Zadání příkladů č.1 až č. 6

2 Šest příkladů pro použití v technické praxi - společné rámcové zadání pro všechny, - práce v týmu (3-4 studenti) - možnost zaměření na konkrétní stavební firmu, - svázat do kroužkové vazby nebo lišty, jednostranný tisk, - možnost využití a vložení formulářů z technické praxe, - možnost využití podkladů z přednášek, - možnost využití podkladů z internetu. Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech z technické praxe

3 Příklady

4 Zadání a) Uveďte základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. b) Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazu ve stavebnictví Řešení Základní legislativu BOZP tvoří: - Do doby vydání nových prováděcích předpisů k zákonu 262/2006 Sb. zůstávají v platnosti kromě dalších i tyto předpisy týkající se BOZP: - Dalšími předpisy upravujícími BOZP jsou: - Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví tvoří: - Příklad č. 1

5 Zadání a) Za jakých podmínek lze provádět stavební práce s odbornou způsobilostí? b) Za jakých podmínek lze provádět práce na technických zařízeních? Řešení a) Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získáni. Patří sem zejména: Obr. 1 Průkaz lešenáře Obr. 2 Průkaz jeřábníka Obr. 3 Průkaz vazače Obr. 4 Průkaz na manipulační vozík Obr. 5 Svářečský průkaz b) Zvláštní odborná způsobilost Příklad č. 2

6 Příklady

7 Zadání a) Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby z hlediska BOZP podle zákona 309/2006 Sb. b) Jaké jsou povinnosti zhotovitele při zajišťování BOZP na staveništi? Řešení a) Povinnosti objednatele (zadavatele) stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zadavatel je povinen: - b) Povinnosti zhotovitele podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen: Dle nařízení vlády 591/2006 Sb. - Příklad č. 3

8 Zadání Jak je povinen zaměstnavatel zajistit bezpečný výkon práce pracovníků na stavbě? Řešení Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce (Nařízení vlády č. 49512001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prac. prostředků.). Firma musí mít potvrzeno z hlediska průkaznosti v oblasti BOZP i hospodárnosti poskytnutí osobních ochranných prostředků popř. i nářadí za něž je dělník osobně zodpovědný. Obr. 6 Osobní karta na svěřené předměty Obr. 7 Informativní tabulka pro poskytování OOPP, profese: zedník na stavbě, Obr. Preventivní prohlídky, Obr. Evidenční list (karta) OOPP, Záznamy o kontrole bezpečnosti práce a PO, Příklad č. 4

9 Informativní tabulka pro poskytování OOPP Profese: Zedník na stavbě

10 Zadání Zpracujte osnovu vstupního a periodického školení (pomůcka: vzor školení pro lešenáře) Řešení Osnova vstupního školení BOZP pro stavebního dělníka Osnova periodického školení BOZP pro stavebního dělníka Osnova školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Metodický materiál VÚBP, v.v.i. „Praktické provádění vstupního a periodického školení Příklad č. 5

11 Osnova školení –lešenářský průkaz

12 Příklady

13 Zadání Vyjmenujte nejužívanější formuláře používané v souvislosti s BOZP a uveďte ukázky některých formulářů Řešení Nejužívanější formuláře jsou: -Záznam o úraze -Protokol o zkouškách nosnosti skladovacích regálů -Seznam návodů výrobců (k používání zařízení), -Zápis z jednání odškodňovací komise, -Protokol o kontrole žebříků, -Protokol o kontrole požárních dveří -Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu - -Posudek o bolestném atd. Příklad č. 6

14 Příklady

15 Příklady

16 Příklady

17 Příklady

18 Příklady

19 Příklady

20 Příklady

21 Příklady

22 Děkuji za pozornost doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934frantisek.kuda@vsb.cz


Stáhnout ppt "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované."

Podobné prezentace


Reklamy Google