Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVATELSKÉ FÓRUM 2011 Veterinární hlediska dotace do ozdravení MVDr. Zbyněk Semerád.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVATELSKÉ FÓRUM 2011 Veterinární hlediska dotace do ozdravení MVDr. Zbyněk Semerád."— Transkript prezentace:

1 CHOVATELSKÉ FÓRUM 2011 Veterinární hlediska dotace do ozdravení MVDr. Zbyněk Semerád

2 Dotační titul Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování prasat v souvislosti s plněním Ozdravovacího programu od vyjmenovaných nákaz prasat schváleného příslušnou krajskou veterinární správou

3 Dotační titul Dotaci je možné obdržet na základě individuálního ozdravovacího programu na tyto nákazy: - Brucelózu prasat - Aujeszkyho chorobu prasat - Klasický mor prasat - Vezikulární chorobu prasat - Reprodukční a respirační syndrom prasat

4 Dotační titul Dotační titul se vztahuje na období od 1.1.2011 do 30.9.2011 - Veterinární požadavky musí být splněny po celé dotační období nebo jeho část - Uplatňovat úkony, které je možné zahrnou do nákladů, lze ode dne uvedeného ve schválení ozdravovacího programu příslušnou KVS

5 Dotační titul Pokyny k dotačnímu titulu jsou uvedeny v dopisu SVS ČR, č.j. SVS/2458/2011, ze dne 3.5.2011 Adresáti: KVS KVL Brno

6 Postup Chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem vypracuje individuální ozdravovací program založený na: - zlepšování úrovně biologické bezpečnosti v případě, že je prováděno laboratorní vyšetřování chovaných a naskladňovaných prasat v hospodářstvích nebo z hospodářství PRRS prostých

7 Postup Jedná se o: - Pokračování ozdravovacího programu, který byl schválen v rámci dotačního titulu pro rok 2010 - Jedná se o nově zahajovaný program

8 Postup Chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem vypracuje individuální ozdravovací program založený na: - vakcinačním programu - Program může existovat již před rokem 2011 nebo je zpracován nový vakcinační program

9 Postup Platnost programu je nezbytné doložit: - Výsledky laboratorního vyšetření z akreditované laboratoře - Dokladem o provádění vakcinace vystaveným soukromým veterinárním lékařem – vakcinačním schématem

10 Postup Datum platnosti programu: - Není podstatný datum podání žádosti a ani datum schválení ozdravovacího programu KVS, ale datum doložení laboratorního vyšetřování chovaných a naskladňovaných prasat nebo datum zahájení vakcinačního programu

11 Postup Naskladňování: - Selaty od odstavu do 25 kg živé hmotnosti z chovů prostých nebo vakcinovaných - Plemennými prasničkami nebo kanečky z chovu prostých nebo vakcinovaných

12 Postup Platnost laboratorního vyšetření: - Vyšetření nesmí být starší jednoho roku - Počet vyšetření naskladňovaných zvířat s negativním výsledkem musí odpovídat stanovenému schématu

13 Postup Schéma: - Výpočet je stanoven na 95 % vypovídací hodnotě, senzitivitě testu 98 % a předpokládané prevalenci onemocnění 5 % 50 ks naskladňovaných prasat – 36 vyšetřených 1 100 ks naskladňovaných prasat – 60 vyšetřených 0

14 Schéma naskladnění - I H1 Prosté hospodářství vyšetřování H 2 Hospodářství určení vyšetřování Vyšetření prasat dle schématu

15 Schéma naskladnění - II H1 Vakcinační program H 2 Vakcinační program všechna prasata jsou vakcinována

16 Schéma naskladnění - III Hospodářství Stáj stádo prasnic Stáj naskladňovaná kategorie

17 Postup Na žádost SCHP byl upraven rozsah vyšetřování takto: - V případě, že je laboratorní vyšetřování prováděno v chovech pod dohledem Zdravotní komise SCHP pravidelně a po dobu minimálně dvou roků, lze snížit rozsah vyšetřování u naskladňovaných prasat na polovinu

18 Postup KVS při potvrzování dotačního titulu provede administrativní kontrolu zaměřenou na dodržení podmínek schváleného ozdravovacího programu a o provedení úkonů ve vztahu k biologické bezpečnosti podle části D dotačního titulu od data schválení (zahájení) ozdravovacího programu.

19 Postup Chovatel musí doložit počet naskladněných prasat dané kategorie a daného statusu - laboratorně negativních v případě naskladňování z hospodářství nebo stáda prostého PRRS - vakcinovaných

20 Postup Zvířata musí být naskladněna v období od schváleného ozdravovacího programu a zároveň v období pro uplatnění dotačního titulu.

21 Postup Zvířata musí být naskladněna v období od schváleného ozdravovacího programu a zároveň v období pro uplatnění dotačního titulu.

22 Informace www.svscr.cz Formuláře ke stažení II. Ozdravovací programy, dotace, náhrady

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CHOVATELSKÉ FÓRUM 2011 Veterinární hlediska dotace do ozdravení MVDr. Zbyněk Semerád."

Podobné prezentace


Reklamy Google