Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční produkty s využitím nanotechnologií pro veterinární praxi a chovatele Výrobková řada TraumaPet (případová studie řešení projektu TIP10 do komerčního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční produkty s využitím nanotechnologií pro veterinární praxi a chovatele Výrobková řada TraumaPet (případová studie řešení projektu TIP10 do komerčního."— Transkript prezentace:

1 Komerční produkty s využitím nanotechnologií pro veterinární praxi a chovatele Výrobková řada TraumaPet (případová studie řešení projektu TIP10 do komerčního výstupu)

2 O projektu Zahájení 03/2010 Ukončení 12/2013 Cíl:zdravotnické prostředky vyrobené moderními technologiemi s novými funkcemi, vyšší účinností a s prověřenými účinky na organismus při současném důvodu zvyšující se rezistence na antibiotika Výstupy:F (užitný vzor), Z (poloprovoz, ověřená technologie), G (prototyp, funkční vzorek), X (ostatní podle RIV)

3 Průběžné výstupy

4

5

6 Užitný vzor UV 23952 - Kombinovaný farmaceutický přípravek, zejména s antibakteriálním a fungicidním účinkem UV 25189 - Přípravek k nanofixaci a konzervaci lidských i zvířecích kadaverů a jejich částí

7 Ověřená technologie uplatněná ve výrobě Dne 11.11.2013 byla ověřena technologie výroby tří veterinárních přípravků řady TraumaPet podle schválené receptury, která je doložena v Rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku, který vydal Ústav pro kontrolu veterinárních preparátů a léčiv dne 3.4.2013. Přípravky jsou vedeny v Seznamu veterinárních přípravků. Místo ověření technologie: FAVEA, spol. s.r.o.. Technologii ověřili: Za NanoTrade s.r.o. – RNDr. Jiří Oborný Za FAVEA spol. s.r.o. – Mgr. Martina Pavlová. Ph.D.

8 ověřená technologie uplatněná ve výrobě

9 Prototypy

10 prototyp 1) TraumaPet oto Ag2) TraumaPet cremor Ag

11 prototyp 3) TraumaPet gel Ag Vyrobeno 3 500 ks Využití pro testovací fázi, předáno odborným pracovištím, veterinárním ordinacím k ověření účinnosti a stability Výroba připravena od 1.3.2014 Zajištěna spolupráce s distributorem

12 Prezentace na konferencích Pivodov á V., Galand á kov á A., Frankov á J., Z á le šá k B., Ulrichov á J.: Effect of nanoparticles on human epidermal keratinocytes and human dermal fibroblasts. 4th EuCheMS, August 26-30, 2012, Praha, Chem. Listy 106, s895, 2012. Galand á kov á A., Frankov á J., Habartov á K., Z á le šá k B., Ulrichov á J.: Biological effects induced by silver and gold nanoparticles: in vitro study. INT 2012, September 10-14, Madrid Frankov á J., Galand á kov á A., V á gnerov á H., Z á le šá k B., Ulrichov á J.: Influence of silver nanoparticles on in vitro wound healing model. INT 2012, September 10-14, Madrid Pivodov á V., Frankov á J., Ulrichov á J.: Effect of silver and gold nanoparticles on human keratinocytes migration. 15th Austrian Chemistry Days, 23. – 26. 9. 2013, Graz. Galand á kov á A., Frankov á J., Ulrichov á J.: Anti-inflammatory responses of lipopolysacharide-induced human skin fibroblasts upon exposure to gold nanoparticles. Nanosafety 2013, 20. – 22. 11. 2013, Saarbrucken, P2-06- Frankov á J., Galand á kov á A., Ulrichov á J.: Influence of gold nanoparticles on wound healing in vitro. Nanosafety 2013, 20. – 22. 11. 2013, Saarbrucken, P2-04. Torč í k L.,: Posterov á prezentace, EuroNanoForum 2013, 18. – 20.6.2013, Dublin, Irsko Torč í k L.,: Prezentace projektu, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), 7.11.2013, Mikulov

13 Klinická studie – VFÚ Brno Hot spot – stav před a po aplikaci krému

14 Klinická studie – VFÚ Brno Zánět dásní – stav před a po

15 Klinická studie – VFÚ Brno Devastující zranění nohy – stav před a po léčbě gelem

16 Studie a zprávy RNDr. Jiř í Oborný: Materi á ly, výrobci a dal ší informace, NanoTrade s.r.o. Ing. Ladislav Torč í k: Patenty, NanoTrade, s.r.o. Doc. Mudr. Ivana Oborn á, PhD: Průběžn á zpr á va - Průnik č á stic tk á němi, NanoTrade s.r.o. Prof. RNDr. Jitka Ulrichov á, PhD: Průběžn á zpr á va – Ověřov á n í biokompatibility, UPOL LF Prof. RNDr. Jitka Ulrichov á, PhD: Průběžn á zpr á va – Ú činky roztoků 7 a 8 a NanoGold na lindukovaný z á nět a na model hojen í ran., UPOL LF Prof. RNDr. Jitka Ulrichov á, PhD: Transderm á ln í transport nanoč á stic zlata/stř í bra, UPOL LF RNDr. J.Oborný: Testov á n í materi á lů a jejich stability, NanoTrade s.r.o. RNDr. J.Oborný, Ing.L. Torč í k: Kvalita a vlastnosti materi á lů, NanoTrade s.r.o. RNDr. J.Oborný, Ing.L.Torč í k: Bakteri á ln í vlastnosti a ochrana, NanoTrade s.r.o. RNDr. J.Oborný, Ing.L.Torč í k: Užitný vzor, NanoTrade s.r.o., přihl áš ka 1 RNDr. J.Oborný, Ing.L.Torč í k: Užitný vzor, NanoTrade s.r.o., přihl áš ka 2 Ing. L.Torč í k: Zpr á va o výsledc í ch antibakteri á ln í ch a migračn í ch testů, NanoTrade s.r.o. RNDr. J.Oborný: Zpr á va o testov á n í prototypů TraumaPet, NanoTrade s.r.o. Dosud zpracovan é re š er š e jsou uloženy u RNDr. Jiř í ho Oborn é ho v NanoTrade s.r.o. Obh á jen á disertačn í pr á ce: Pivodov á V.: Hodnocen í materi á lů pro implantologii a hojen í ran. UP Olomouc 2013.

17 Závěr a zhodnocení plnění cílů Cílem projektu dle žádosti jsou zdravotnické prostředky vyrobené moderními technologiemi s novými funkcemi, vyšší účinností a s prověřenými účinky na organismus při současném důvodu zvyšující se rezistence na antibiotika. V rámci projektu byly vyvinuté veterinární zdravotnické přípravky za použití zvolených nanomateriálů, které prostřednictvím testů prokázaly vyšší účinnost při léčbě, nahrazují užití antibiotik k dosažení rychlejších a efektivních výsledků, a to bez prokázání negativních projevů na živý organismus. Cíle projektu byly splněny Výsledky projektu v podobě prototypů jsou připraveny k výrobě od 1.3.2014, v souladu se Smlouvou o využití výsledků VaV 2013/FR- TI2/205, ze dne 13.6.2013.


Stáhnout ppt "Komerční produkty s využitím nanotechnologií pro veterinární praxi a chovatele Výrobková řada TraumaPet (případová studie řešení projektu TIP10 do komerčního."

Podobné prezentace


Reklamy Google