Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ DOSTUPNOSTI ÚČINNÝCH LÉČIV Postup a výsledky práce kategorizační komise k 2. 2. 2007 Praha, 7. 2. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ DOSTUPNOSTI ÚČINNÝCH LÉČIV Postup a výsledky práce kategorizační komise k 2. 2. 2007 Praha, 7. 2. 2007."— Transkript prezentace:

1 ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ DOSTUPNOSTI ÚČINNÝCH LÉČIV Postup a výsledky práce kategorizační komise k 2. 2. 2007 Praha, 7. 2. 2007

2 Program dnešní prezentace Postup kategorizace léčiv Výsledky kategorizace Dopad na pacienty

3 Časový rámec práce kategorizační komise Současné kolo kategorizace zahájeno k 8.9.2006 Doporučení kategorizační komise zveřejněno na webu MZ v pátek 2.2.2007 Možnost odvolání do 15 dnů Zpracování doporučení odvolací komise Vydání vyhlášky s účinností od 1.4. 2007

4 Změny v činnosti kategorizační komise Zpřesnění pravidel Umožnění účasti pacientů Dostatečný časový prostor pro odvolání Jasnější pravidla pro podání žádosti, její projednání a odůvodnění závěrů komise Zástupce Svazu pacientů a Koalice pro zdraví aktivními účastníky kategorizace Lhůta 15 dnů pro odvolání, specifikace důvodů pro odvolání – formální nebo obsahová chyba kategorizační komise Účast farmaceutických asociací Účastníky kategorizace jsou také zástupci farmaceutického průmyslu – ČAFF a MAFS

5 Program dnešní prezentace Postup kategorizace léčiv Výsledky kategorizace Dopad na pacienty

6 Výsledky práce kategorizační komise Cca 1,5 až 2 mld Kč věnovány na umožnění přístupu nových účinných, technologicky a svým složením modernějších léčiv na trh nebo na rozšíření dostupnosti existujících, pro pacienty prospěšnějších léčiv Tyto zvýšené náklady zdravotních pojišťoven budou pokryty úsporami ve stejné výši Celkový očekávaný nárůst nákladů zdravotních pojišťoven na léky je v roce 2007 odhadován na 4-6% v důsledku částečného uvolnění preskripčních limitů a přechodu lékařů a pacientů na modernější léčivé přípravky

7 Zdroje úspor Snížení cen na nejnižší úroveň v EU Důsledné uplatnění referenčních úhrad Snížení úhrad u vybraných léčiv Důsledné snížení úhrad v případě, že cena léku byla v ČR významně vyšší než v jiných zemích Evropské unie Příklad: promethazin, přirozené fosfolipidy, goserelin, okreotid, erytropoetin Nastavení úhrady léčiv se stejným účinkem na nejlevnější dostupný preparát ve skupině Příklad: antihypertenziva, ramipril, lanreotid Snížení úhrad u: nemoderních nebo zastaralých léčiv např. s nežádoucími účinky (chinidin) doplňkových léčivých přípravků (třezalka v tabletách, antacida, glukosaminsulfát) léčiv s vhodnější terapeutickou alternativou (některá antibiotika, pentoxifylin,..) Všechny návrhy na snížení úhrad z důvodu nižší účinnosti byly předneseny odbornými společnostmi a projednány v kategorizační komisi za přítomnosti zástupců pacientů

8 Příklad přístupu k úsporám - léčba žaludečních vředů Ve skupině protivředových léčiv zůstává plná úhrada účinné kauzální léčby (blokátor protonové pumpy, antibiotika) U blokátorů protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol,..) došlo ke snížení vzhledem k dostupnosti dalších generických přípravků. Plná úhrada u vybraných výrobků je zajištěna dohodou o ceně Byla omezena úhrada na H2 blokátory vzhledem k nižší účinnosti a nežádoucím vedlejším účinkům Byla snížena úhrada pomocných přípravků na pálení žáhy /antacida/ Úspory celkem cca 150 mil., aniž by byla snížena dostupnost účinné léčby

9 Činnost zástupců pacientů v kategorizační komisi - příklady Návrh na zařazení moderní nákladné péče proti oslepnutí /Macugen/ Snaha o co nejprůhlednější přípravu vyhlášky Preference úhrady pro dětské pacienty Námitka Vypořádání Žádosti vyhověno Ve spolupráci se zástupci pacientů vytvořeny nové zásady pro práci odborníků, Zvýhodněny lékové formy pro dětské pacienty. Zvláštní úhrada dětské onkologie

10 Program dnešní prezentace Postup kategorizace léčiv Výsledky kategorizace Dopad na pacienty

11 Zvýšení průměrných doplatků maximálně o 150 Kč na rok Poprvé v historii probíhají analýzy dopadu na konkrétní skupiny pacientů, pokud se prokáže významný vliv, budou opatření upravena Existuje komplexní systém ochrany pacientů

12 Ochrana pacientů Rozložení a výše doplatků Informační podpora pacientů Možnost přejít na plně hrazené léčivé přípravky Dohodnuté snížení cen výrobci Doplatky nejsou koncentrovány na úzkou skupinu vážně nemocných,ale rozloženy v širokých skupinách obyvatelstva Snížení úhrad v naprosté většině případů o halíře či koruny na den Existence plně hrazených léčivých přípravků ve všech skupinách určených zákonem, kromě těch skupin, kde není na trhu zástupce Změny budou oznámeny dostatečně dopředu Lékárníci připraveni doporučit pacientům vhodnou léčbu s nižším doplatkem, lékařská sdružení budou požádána o totéž Již několik měsíců probíhají intenzívní jednání pojišťoven s výrobci o snížení cen Zavedení celkového limitu na doplatky Zavedení limitu domluveno s pojišťovnami a lékárníky Realizace možná ihned po přijetí změn v zákonu č. 48, tj. pravděpodobně od 1.1. 2008

13 Srovnání dopadu lékových vyhlášek roku 2006 a 2007 Snížení úhrad u drahých účinných léčivých přípravků Požadavky na snížení cen výrobci neprojednány předem Bez analýzy dopadu na pacienty Bez včasné informace pro pacienty Vyhláška k 1.8. 2006 Vyhláška k 1.4. 2007 Snížení úhrad u zastaralých, neúčinných nebo doplňkových léčiv Jednání s výrobci probíhají několik měsíců Vůbec poprvé probíhají analýzy dopadu na skupiny pacientů Lékárníci připraveni podávat informace Dopady vyhlášky vydané k 1.8. 2006 byly významně potencovány tvrdými preskripčními limity pro lékaře

14 Stop demagogii a strašení pacientů Vyjádření poslance Davida Ratha: A)Na TK ČSSD 31.1. uvedl: „Po sečtení tak mohou důchodci měsíčně vynaložit v průměru o tisíce korun navíc, než podle stávajícího stavu.„ (celou zprávu a kontext viz cssd.cz) B) V otázkách Václava Moravce: VM: „Od ministra Julínka jsem slyšel 150 korun na rok, maximální zdražení.“ David Rath: „To je nesmysl.“ VM: „Říkáte vy, že je to nesmysl?“ DR: „To je 150 korun minimálně na měsíc“ „Tisíce ročně to budou“ Rathův závěr: Lidé budou v průměru za léky na předpis platit 1.800 Kč ročně, důchodci 2000,- a více

15 Stop demagogii a strašení pacientů Ověřitelná fakta: A)Celkové roční náklady na léky na předpis: 38 miliard korun B)Průměrně ročně na občana ČR je to: 3.700 korun C) Navýšení průměrného ročního doplatku dle Julínka: max 150 Kč D) Navýšení průměrného ročního doplatku dle Ratha: až 2.000 Kč, tj. více jak polovina všech výdajů na léky na předpis na občana!!! Platil-li by Rathův výpočet, snížily by se úhrady pojišťoven o desítky miliard, ty ale rostou o 3-5%.


Stáhnout ppt "ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ DOSTUPNOSTI ÚČINNÝCH LÉČIV Postup a výsledky práce kategorizační komise k 2. 2. 2007 Praha, 7. 2. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google