Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23.9.20081 Cena, výše a podmínky úhrady LP PharmDr.Lubomír Chudoba, člen Lékové komise SZP ČR za ZPMV ČR Konference „Rizika v činnostech farmaceutické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23.9.20081 Cena, výše a podmínky úhrady LP PharmDr.Lubomír Chudoba, člen Lékové komise SZP ČR za ZPMV ČR Konference „Rizika v činnostech farmaceutické."— Transkript prezentace:

1 Cena, výše a podmínky úhrady LP PharmDr.Lubomír Chudoba, člen Lékové komise SZP ČR za ZPMV ČR Konference „Rizika v činnostech farmaceutické společnosti“, Praha

2 Léková komise SZP ČR samostatná odborná sekce SZP ČR členové = pověření zástupci členských zdrav.pojišťoven Statut LK SZP ČR Jednací řád LK SZP ČR

3 Reformní opatření (poplatky,doplatky,DPH,deregulace,SŘ,… úloha zdravotních pojišťoven) TISKOVÁ ZPRÁVA ZPMV ČR (Praha, ) Pojištěnci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) zaplatili v prvním pololetí letošního roku na regulačních poplatcích a doplatcích celkem Kč. Z toho Kč činily doplatky za léky. Roční limit Kč překročilo v 1. pololetí 2008 celkem 173 pojištěnců ZP MV ČR. Celkem jim bude vráceno Kč. Zpravidla jde o chronické pacienty často s vážným onemocněním, s předpokladem dlouhodobé, někdy doživotní, léčby. Nejčastějšími diagnózami jsou migréna i v kombinaci s dalším onemocněním, amyotrofická laterální skleróza, psychiatrická onemocnění, poruchy imunity, nádorová onemocnění a u dětí alergie na kravské mléko či onemocnění celiakií.

4 Preskripce léčiv na Rp./úhrada ZP je menší než 30 Kč (2.Q.2007 a 2.Q.2008) 2.Q.2007 ks, Kč 2.Q.2008 ks, Kč srovnání % položka - balení - cena položka - balení - cena položka-balení - cena – – – – , , ,19 Preskripce léčiv na Rp./úhrada ZP je Kč (2.Q.2007 a 2.Q.2008) 2.Q.2007 ks, Kč 2.Q.2008 ks, Kč srovnání % položka - balení - cena položka - balení - cena položka-balení - cena – – – – , , ,27 Preskripce léčiv na Rp./úhrada ZP je Kč (2.Q.2007 a 2.Q.2008) 2.Q.2007 ks, Kč 2.Q.2008 ks, Kč srovnání % položka - balení - cena položka - balení - cena položka-balení - cena – – – – , , ,96

5 Preskripce léčiv na Rp./úhrada ZP je Kč (2.Q.2007 a 2.Q.2008) 2.Q.2007 ks, Kč 2.Q.2008 ks, Kč srovnání % položka - balení - cena položka - balení - cena položka-balení - cena – – – – , , ,68 Preskripce léčiv na Rp./úhrada ZP je Kč (2.Q.2007 a 2.Q.2008) 2.Q.2007 ks, Kč 2.Q.2008 ks, Kč srovnání % položka - balení - cena položka - balení - cena položka-balení - cena – – – – , ,37-118, ??? Metodika sběru a vyhodnocení dat (jednotlivá časová období) x legislativní změny. ??? Celková spoluúčast pacienta (Rx – poplatky + doplatky do- a mimo- limit, Non Rx)

6 Pojištěnci s extrémní preskripcí problematika polypragmazie a související interakce léků současně užívaných (sledované ukazatele = počet receptů a počet druhů léků vykázaných na 1 RČ) „extrémní hodnota“ = 33 – 60 receptů, respektive 15 – 60 různých položek léčiv na 1 RČ za 3 měsíce (vliv předzásobení LP ?) důsledkem sledování interakcí nesmí být na prvním místě postih předepisujících lékařů (často dochází ke kumulaci léčiv ze strany praktických lékařů a ambulantních specialistů, aniž by byli navzájem informováni ), ale pomoc smluvním lékařům při jejich práci především cestou poskytování předmětných informací (sledování interakcí bude pravděpodobně využito v rámci projektu Řízené péče) zdravotní pojišťovny jako plátce zdravotní péče se musí zabývat efektivitou léčby, jejíž nedílnou součástí je její bezpečnost, tedy např. sledování možných rizikových interakcí (ZP - koncepce, standardy, metodika,… kontrolní činnost)

7 zdravotní pojišťovny SZP ČR = aktivní účastníci správního řízení k podáno 13 odvolání na Rozhodnutí SÚKL (3 staženy) a 325 odvolání na přípravky podpůrné a doplňkové nejčastější důvody odvolání : chybějící vyhodnocení dopadu navrhované výše a podmínek úhrady LP na rozpočet veřej.zdrav.pojištění, nepřezkoumatelnost rozhodnutí SÚKL, nesprávné indikační omezení LP,… rozhodnutí MZ ve věci odvolání LK SZP – zatím nevyhověno pouze v 1 případě očekávání = judikáty MZ přispějí k odstranění základních právních vad SŘ

8 Záměrem Lékové komise SZP ČR je podílet se mj. na : přehodnocení složení části referenčních skupin a indikačních omezení LP přípravě guidelines léčebných postupů společně s farmakoekonomickými analýzami definování podmínek vzniku a činnosti Center specializované péče ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi podpoření rychlejšího vstupu generických LP na trh ČR vyřešení otázky úhrady podpůrných a doplňkových LP na bezprostředním přehodnocení úhrad LP v rámci referenčního systému při snížení úhrady jednoho z referenčních LP aktivnější činnosti ve SŘ ve fázi přípravy Hodnotící zprávy SÚKL vytvoření podmínek pro přípravu Číselníku HVLP pro poskytovatele zdravotní a lékárenské péče s dostatečným předstihem prověřit a navrhnout řešení pro vybrané LP s vysokou mírou spoluúčasti pojištěnců

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "23.9.20081 Cena, výše a podmínky úhrady LP PharmDr.Lubomír Chudoba, člen Lékové komise SZP ČR za ZPMV ČR Konference „Rizika v činnostech farmaceutické."

Podobné prezentace


Reklamy Google