Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008."— Transkript prezentace:

1 Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Priority České republiky při dlouhodobém rozvoji energetiky a Vize Státní energetické koncepce

3  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Naplňování Státní energetické koncepce Byla zpracována 2 vyhodnocení plnění cílů SEK; prosinec 2005, leden 2008. Výsledky vyhodnocení plnění cílů SEK; nejsou plněny cíle v OZE a disponibilitě hnědého uhlí, návrh na změnu SEK. Vláda České republiky rozhodla vytvořit nezávislou odbornou komisi pod vedením prof. Václava Pačese s úkolem posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu.

4  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Aktuální problematika Státní energetické koncepce Současné problémy jsou v oblasti rozporu mezi „Programovým prohlášením vlády“ a stále platnou Státní energetickou koncepcí. Rozpor je v tom, že platná Státní energetická koncepce předpokládá další rozvoj jaderné energetiky a výstavbu 2 jaderných bloků po roce 2020 a těžbu hnědého uhlí za územními ekologickými limity, stanovenými v roce 1991. „Programové prohlášení vlády“ z ledna 2007 uvádí: „Zůstanou zachovány limity hnědého uhlí. Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků“.

5  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Důsledky rozporu mezi současně platnou Státní energetickou koncepcí a Programovým prohlášením vlády Při respektování „Programového prohlášení vlády“ může dojít již v příštím desetiletí: k poklesu ve využívání tuzemských energetických zdrojů ke zvyšování dovozní energetické závislosti k problémům ve spolehlivosti dodávek nejen elektřiny, ale zejména tepla Pro ilustraci Vám v závěru promítnu graf, jaký by mohl být dopad na výrobu a spotřebu elektřiny (černé uhlí, zemní plyn, elektřina) při teoretickém uplatnění zásad vyplývajících z programového prohlášení vlády, který by bylo možno řešit pouze dovozem energií.

6  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Zajištění výroby elektřiny v [TWh] (dva nové jaderné bloky a pokračování v těžbě uhlí)

7  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Celková aktualizovaná poptávka po teple [PJ]

8  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Těžba hnědého uhlí (mil. t)

9  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Těžba černého uhlí (mil. t)

10  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Potenciál využití OZE celkem do roku 2050 [v PJ/rok], podle studie MŽP z roku 2004

11  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Privatizace energetických společností Podíl státu v ČEZ: 65,71% akcií (únor 2008, SCP) Tržní kapitalizace ČEZ: 730 mld. Kč (k 29.2.2008, BCPP) Předběžné neauditované výsledky za rok 2007: čistý zisk 42,8 mld. Kč hlavní vlivy: nárůst výroby ve zdrojích ČEZ – uhelné elektrárny o 4,1 TWh, jaderné o 0,2 TWh; nárůst cen; plné zapojení nových akvizic, zejména v zahraničí;

12  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Nástroje státu k zajištění bezpečného zásobování energií dořešení problematiky využívání tuzemských zdrojů využití tuzemských zdrojů energie (uhlí, uran, OZE) bude pozitivně ovlivňovat dovozní energetickou náročnost dokončení rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky vzhledem k tomu, že příprava nového jaderného zdroje je mnohaletou záležitostí, je nutno rozhodnout o dalším rozvoji v co nejkratší době

13  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Nástroje státu k zajištění bezpečného zásobování energií výraznější snižování energetické náročnosti je dáno podílem primárních energetických zdrojů a hrubého domácího produktu výraznější zvýšení úspor energie úspory mají podstatný vliv na snižování energetické náročnosti úspor lze dosáhnout zejména uplatňováním moderních technologií

14  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Nástroje státu k zajištění bezpečného zásobování energií nezvyšovat dovozní závislost naše dovozní energetická závislost (cca 42%), včetně dovozu ropy, která nemá žádný vliv na výrobu elektřiny a tepla, je nižší oproti zemím Evropské unie (cca 60%); udržet dovozní závislost na přijatelné úrovni lze pouze důsledným využíváním tuzemských zdrojů energie;

15  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Důsledky rozporu (těžba hnědého uhlí do územních ekologických limitů a nepokračování v další výstavbě jaderných bloků a bez prodloužení životnosti JE Temelín) -47TWh potřeba krytí nespecifi- kovaným dovozem energií

16  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Děkuji Vám za pozornost. Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google