Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Zahrnutí výsledků NEK a OR do návrhu nové SEK. Nejzávažnější ustanovení a změny proti stávajícímu znění. Změny v energetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Zahrnutí výsledků NEK a OR do návrhu nové SEK. Nejzávažnější ustanovení a změny proti stávajícímu znění. Změny v energetické."— Transkript prezentace:

1

2 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Zahrnutí výsledků NEK a OR do návrhu nové SEK. Nejzávažnější ustanovení a změny proti stávajícímu znění. Změny v energetické legislativě ČR. XIX. Seminář energetiků, 20.-22.1.2009 Roman Portužák, odbor elektroenergetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 1 2 3 4 5

4 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 1

5 Poučení z historie Prehistorie 1 Vývoj společnosti I.  lovec (bere, co mu příroda nabízí)  pastevec (začíná se cílevědomě snažit)  zemědělec (sama země nestačí, jde hlouběji „do hmoty“)

6 Poučení z historie Antika a středověk 1 Vývoj společnosti II.  řemeslník (využívá nerostné bohatství)  zpracovatel (využívá energii přírody)  horník (jde hlouběji „do hmoty“, využívá energii nerostů)

7 Poučení z historie Novověk 1 Vývoj společnosti III.  průmyslová revoluce (parní stroj)  využití ropy (dál do „hmoty“)  využití jádra horník (stále hlouběji „do hmoty“)  PO CELOU HISTORII JDE ČLOVĚK STÁLE HLOUB „DO HMOTY“

8 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 2

9

10 Evropská energetická politika 2

11 Scénáře pro udržitelný rozvoj 2

12 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 3

13  Bylo již dvakrát provedeno vyhodnocení plnění cílů SEK.  Poprvé koncem roku 2005 a vládou ČR bylo vzato na vědomí  Koncem roku 2007 bylo provedeno druhé pracovní vyhodnocení, které již pokrývalo delší časové období od schválení SEK ČR s následujícími výsledky: Plnění SEK ČR 2004 3

14 Úkolem nové SEK je hledání dalších cest k vyššímu využití potenciálu úspor energie, jak v oblasti energetických transformací, tak v oblasti konečné spotřeby energie. Cíl č.1 - Maximalizace energetické efektivnosti 3

15 Struktura spotřeby zdrojů energie se diverzifikovala, roste však podíl dovážených zdrojů energie na celkové spotřebě. Cíl č. 2 – Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ 3

16 Využití OZE se v ČR postupně zvyšuje, ale předpoklady SEK nejsou plněny. Hlavním a rozhodujícím důvodem jsou domácí klimatické podmínky a rozloha ČR. Nedostatek území je překážkou pro vyšší využití biomasy k energetickým účelům a navíc bude nutno vyčlenit nemalé plochy pro zajištění přijatých cílů v biopalivech. Vývoj podílu OZE 3

17 Zvyšující se napjatost na světových trzích energie a růst světových cen všech energetických komodit zvyšují vyžadují znovu komplexně posoudit disponibilitu všech domácích zdrojů energie a podmínek podpory jejích využití. Vývoj dovozní energetické závislosti 3

18 Cíl č.3 - Šetrnost k životnímu prostředí 3

19 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 4

20  Požadavek PSP předložit do konce roku 2008 návrh nové SEK  Reakce na změnu podmínek v souvislosti se vstupem ČR do EU  Výhled do roku 2030 z hlediska dlouhodobosti investic v energetice již není zcela dostačující a byla snaha jej prodloužit do roku 2050  MPO má ze zákona odpovědnost za zpracování, předložení a vyhodnocování plnění Státní energetické koncepce  Po analýze řady scénářů a variant možného budoucího vývoje energetického hospodářství byla vybrána a doporučena varianta, která je logickým pokračováním stávající platné SEK. Důvody pro zpracování návrhu nové SEK 4

21 1.Předpoklad efektivity  snižování energetické náročnosti a snižování emisní zátěže ČR 2.Předpoklad komplexnosti  návrh SEK by měl navázat na SEK 2004, zejména rozšířit soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude ČR v energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného rozvoje 3.Předpoklad dopadů na životní prostředí  návrh SEK 2008 musí vzít v úvahu vývoj podílu OZE na celkovém množství primárních energetických zdrojů, včetně závazných cílů, vyplývajících z cílů EU 4.Předpoklad udržitelnosti  při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů vzít respektovat v souladu s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. 5.Předpoklad nezávislosti  vzít v úvahu možnosti užití tuzemských energetických zdrojů s doplněním nezbytným dovozem primárních paliv Předpoklady zpracování SEK 2008 4

22 Lhůty výstavby/rekonstrukce Zdroj: Závěrečná zpráva NEK 4

23 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK I. BAU Návrh nové SEK předpokládá do roku 2030 snižování energetické náročnosti (PEZ/HPH) o cca 3,3% ročně a dále do roku 2050 o cca 2,3% ročně. Bez tohoto trvalého snižování energetické náročnosti by spotřeba PEZ velmi významně rostla. 4

24 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK II. SEK bere v úvahu závazek 13% OZE na KSE v roce 2020 4

25 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK III. Návrh nové SEK předpokládá do roku 2030 snižování elektroenergetické náročnosti (BRUTTO/HPH) o cca 2,5% ročně a dále do roku 2050 o cca 1,8% ročně. Bez tohoto trvalého snižování elektroenergetické náročnosti by spotřeba elektřiny velmi významně rostla. BAU 4

26 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK IV. 4

27 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK V. 4

28 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VI. 4

29 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VII. 4

30 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VIII. Zdroj: ČSÚ, MPO 4

31 Vybrané oblasti NÁVRHU SEK IX. Zdroj: ČSÚ, MPO 4

32 OBSAH 1.Poučení z historie 2.Mezinárodní pohled 3.Vyhodnocení SEK 2004 4.Předpoklady SEK 2008 5.Shrnutí a závěr 5

33  „Projekt Strategie rozvoje SEK“ 1.Úpravy primární legislativy 2.Úpravy sekundární legislativy 3.Ekonomické dopady (investice, provozní náklady 4.Elektrizační soustava (dopady, vyvolané investice, provozní náklady, provozuschopnost – bezpečnost) 5.Dostupnost primárních zdrojů (např. biomasa pro OZE, HÚ …) 6.Časová náročnost (zejména realizace investic) 7.Rizika 8.Formy podpory (dotace, fondy, daně …) 9.Strategie rozvoje 10.Směry podpory vědy a výzkumu 11.Dostupnost lidských zdrojů (kapacit na projekci, výstavbu, provoz …) vč. návrhu na podporu všech forem vzdělávání Návrh dalšího postupu SMART S PECIFIC M EASUREBLE A MBITIOUS R ESULT ORIENTED T IME FRAMED 5

34 Projektové řízení Nástroje SEK Strategie uhlí Státní energetická koncepce 2008 Strategie zemní plyn Strategie ropa Elektroenergetika Teplárenství Jaderná energetika bezpečnost, úložiště Obnovitelné zdroje/úspory Databáze energetických dat státní správy PR projektu Infrastruktura Vnější prostředí Návrh dalšího postupu 5

35 Efektivnost – potenciál úspor Bezpečnost Diverzifikace Využití potenciálu domácích zdrojů Konkurenceschopnost Udržitelnost Environmentální hledisko Infrastruktura Lidské zdroje Shrnutí a závěr

36 … existují i alternativní způsoby, o kterých nevíme? A nebo …

37 Děkuji Vám za pozornost

38


Stáhnout ppt "STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Zahrnutí výsledků NEK a OR do návrhu nové SEK. Nejzávažnější ustanovení a změny proti stávajícímu znění. Změny v energetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google