Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministry of Industry and Trade 2006 Energetika ČR ve vazbě na energetickou politiku EU Ing. Zbyšek Sochor Ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministry of Industry and Trade 2006 Energetika ČR ve vazbě na energetickou politiku EU Ing. Zbyšek Sochor Ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu."— Transkript prezentace:

1 1  Ministry of Industry and Trade 2006 Energetika ČR ve vazbě na energetickou politiku EU Ing. Zbyšek Sochor Ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 6.9.2006

2 2  Ministry of Industry and Trade 2006 Evropská energetická politika  Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky.  Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení tržních podmínek pro její odběr.  V současné době jí dominují dokončení liberalizace trhu s elektřinou a plynem (červenec 2007) a ochrana životního prostředí.

3 3  Ministry of Industry and Trade 2006 Evropa čelí řadě výzev v oblasti energie:  pokračující obtížné situaci na trzích s ropou a plynem,  rostoucí závislosti na dovozu a skutečnosti, že bylo dosud dosaženo jen malé diverzifikace,  vysokým a kolísavým cenám energií,  rostoucí celosvětové poptávce po energii,  bezpečnostním rizikům,  rostoucí hrozbě změny klimatu,  pomalému pokroku v oblasti energetické účinnosti a využiti obnovitelných zdrojů energie,  nezbytnosti větší transparentnosti a další integrace vnitrostátních trhů s energii,  omezené koordinaci mezi stranami působícími v odvětvi energetiky,  nutnosti značných investic do energetické infrastruktury. Evropská energetická politika

4 4  Ministry of Industry and Trade 2006 Nová energetická politika pro Evropu (NEP) Tři pilíře - bezpečnost zásobování - konkurenceschopnost - udržitelnost  Dohoda o společných záměrech, ale klíčové pravomoci - volba energetického mixu a energetických zdrojů - zůstávají v rukou jednotlivých států.  Dohoda na diverzifikaci energetických zdrojů a společném postupu vůči třetím zemím, zejména Rusku.  Součástí evropské diskuse se stala také jaderná energetika, která byla v minulosti zavrhována.

5 5  Ministry of Industry and Trade 2006 Diverzifikace by neměla byt omezena na vnější zdroje, ale měla by zahrnovat rozvoj a využívaní domácího energetického potenciálu a energetické účinnosti. Energetická závislost ČR cca 42%, země EU cca 60%. Nová energetická politika pro Evropu (NEP)

6 6  Ministry of Industry and Trade 2006 Pozice ČR k NEP  ČR prosazovala volbu energetického mixu a energetických zdrojů zůstávající v rukou jednotlivých států a společný postup vůči třetím zemím.  ČR ocenila, že součástí evropské diskuse se stala také jaderná energetika.  Na druhé straně se kritiky dočkaly představy Rakouska o obnovitelné energii, které si navzdory rozdílným reakcím některých členských států (včetně ČR) prosadilo do závěrů předsednictví konkrétní cíle do r. 2015 v oblasti obnovitelných zdrojů ale i biopaliv.

7 7  Ministry of Industry and Trade 2006 Zelená kniha o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetice  Po dlouhém očekávání zveřejněna v březnu 2006.  Následuje činnost Rady pro energetiku, která navrhla Novou energetickou politiku pro Evropu (NEP).  Definuje šest prioritních oblastí, na které se Evropská komise hodlá v blízké budoucnosti zaměřit.

8 8  Ministry of Industry and Trade 2006 Zelená kniha – 6 prioritních oblastí  1. Dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a plynem.  2. Solidarita mezi členskými státy.  3. Účinnější a různorodější skladba zdrojů energií.  4. Integrovaný přístup k boji se změnami klimatu.  5. Podpora inovací.  6. Soudržná vnější energetická politika.

9 9  Ministry of Industry and Trade 2006 Činnost MPO  Prioritou aktivní působení v orgánech Evropské unie - hlavním partnerem je Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku.  V rámci Evropské komise komunikujeme zejména s Generálním ředitelstvím pro dopravu a energetiku.  Tvorba Státní energetické koncepce.

10 10  Ministry of Industry and Trade 2006 Státní energetická koncepce (SEK) Základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle jsou nastaveny správně a v souladu s EU. Hlavní cíle: 1. maximalizace energetické efektivnosti 2. zajištění efektivní výše a struktury spotřeby zdrojů energie 3. zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 4. dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství

11 11  Ministry of Industry and Trade 2006 Očekávaná struktura energetických zdrojů dle SEK

12 12  Ministry of Industry and Trade 2006 MPO v této chvíli nezamýšlí provádět změny SEK priority a cíle SEK se nebudou měnit od schválení SEK neuplynula dostatečně dlouhá doba dosavadní vyhodnocení cílů SEK nám dává důvod k optimismu MPO v jeho vizi podpořila i IEA (publikace Přehled energetické politiky ČR 2005) Státní energetická koncepce (SEK)

13 13  Ministry of Industry and Trade 2006 Omezení a regulační prvky v energetice  Zesílení důrazu na hospodaření s energií (nové Směrnice ES).  Nové limitování emisí skleníkových plynů z průmyslových odvětví (Národní alokační plán - NAP).  Současná omezení SO 2 a NO x platí jen do roku 2015.

14 14  Ministry of Industry and Trade 2006 Trendy na světových trzích energie  Vyšší prognózy potřeby zdrojů energie (růst poptávky po energii ve světě, blížící se vyčerpanost zdrojů).  Vyšší prognózy cen ropy, zemního plynu, černého uhlí, očekávání vyšších cenových turbulencí.

15 15  Ministry of Industry and Trade 2006 www.mpo.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1  Ministry of Industry and Trade 2006 Energetika ČR ve vazbě na energetickou politiku EU Ing. Zbyšek Sochor Ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google